Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Урок 2: Спомагателни линии и октава

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

За да запишем нота, по-ниска от "ре" (D), която се намира под петолинието, трябва да се добави допълнителна/спомагателна линия. След като добавим спомагателна линия, можем да запишем нота върху нея, и тя ще бъде "до" (C), защото "до" се намира под "ре". Спомагателни линии можем да добавяме и в двете посоки. След като нотата над петолинието е "сол" (G), на спомагателната линия над "сол" (G) ще бъде нотата "ла" (A). Спомагателни линии може да се добавят над или под петолинието. Няма ограничение за техния брой. Но след четвъртата или пета спомагателна линия, четенето на ноти става трудно. Да се върнем към единичната спомагателна линия под петолинието. На нея стои "до" (C). Под спомагателната линия е "си" (B), а ако добавим втора спомагателна линия, върху нея ще бъде нотата "ла" (A). Поредността на нотите е винаги ла–си–до–ре–ми–фа–сол или A–B–C–D–E–F–G, така че, ако сме на нотата "до" (C), и искаме да слезем надолу, нотата под "до" (C) ще бъде "си" (B). Ако добавим втора спомагателна линия, върху нея ще стои нотата "ла" (A). Нека да погледнем всички ноти, като започнем от "ла" (A) под петолинието, и стигнем до "ла" (A) над петолинието. Виждаме, че "ла" (A) се среща три пъти: веднъж под, веднъж в средата на петолинието и веднъж над него. Трите тона "ла" (A) звучат сходно, но единият е нисък, вторият е в средния регистър, а третият е висок. Ако преброим нотите от долно "ла" до средно "ла" , виждаме че има осем степени. Интервалът между двете "ла" се нарича октава. Думата идва от латински език и означава "осем части". Сега виждаме две октави на ключ Сол: от долно до средно "ла" (A) е едната октава, а от средно до горно "ла" (A) е втората. На английски език има асоциации, с помощта на които се помнят нотите на ключ Сол. Нотите в междулинията изписват думата "FACE" (лице), а на български нотите са фа–ла–до–ми. Нотите на петте линии E–G–B–D–F са първите букви от думите в израза: "Every Good Boy Does Fine" (На всяко добро момче му върви), а на български това са нотите "ми–сол–си–ре–фа".