If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Урок 4: Четене на ноти на ключ Сол и гама До мажор

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Хайде да четем малко ноти на ключ Сол и ключ Фа. За четенето на ноти в ключ Сол ще погледнем последната част от петата симфония на Бетховен. Нека първо да погледнем нотите на инструментите, които свирят мелодията, като започнем от "до" на трето междулиние, след това "ми" на четвърто междулиние, после "сол" най-отгоре на петолинието, след което слизаме надолу "фа–ми–ре–до–ре–до". ("Симфония No. 5" от Лудвиг ван Бетховен) По-нататък в мелодията, т.е. в следващата фраза, има изкачване от "до" до "ре", от "ре" до "ми", и следва гама, която започва от "до" на трето междулиние до следващото "до" на втора спомагателна линия над петолинието. Това е октава, която започва от "до" на трето междулиние. ("Симфония No. 5" от Лудвиг ван Бетховен) Гамата е постепенно възходящо или низходящо подреждане на тоновете по височина. Интервалът между две съседни ноти, които отговарят на поредността "ла–си–до–ре–ми–фа–сол", се нарича стъпка. Подреждането на тоновете в гамата може да бъде както във възходящ, така и в низходящ ред. В примера с Петата симфония на Бетховен виждаме няколко групи от ноти, подредени във възходящ ред: "до–ре–ми–фа", "ми–фа–сол–ла", "сол–ла–си–до". Нотите, оградени със скоби, образуват гама До мажор: "до–ре–ми–фа–сол–ла–си–до" в точно тази поредност. Виждаме гамата До мажор и една октава надолу, като започнем с "до" на първа спомагателна линия под петолинието, и изредим отново нотите "до–ре–ми–фа–сол–ла–си–до". Повече за гамите и интервалите ще научим в следващите клипове. Чуй сега този откъс от Петата симфония на Бетовен, изпълнен от целия оркестър. С червен цвят са подчертани нотите на инструментите от високия регистър, които изпълняват тези партии. ("Симфония No. 5" от Лудвиг ван Бетховен)