If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:55

Антонин Дворжак: Симфония No 9 "Из новия свят," анализ на Джерард Шварц (част 3)

Видео транскрипция

В третата част на симфонията Дворжак използва скерцо. Темпото е много бързо, молто виваче. Въведението много напомня на известното скерцо от Деветата симфония от Бетховен. Тимпаните играят важна роля в първите няколко такта. Те водят диалог с дървените духови инструменти. В един момент те започват да свирят самата мелодия, или по-скоро ритъма на мелодията. След въведението звучи първа тема, която се изпълнява от втората флейта, обой, а кларинетът води разговор с тях. (Дворжак Симфония No 9, 3 част) Идва моментът, в който тимпаните започват да свирят самата мелодия, или по-скоро ритъма на мелодията. Това се чува ясно. (Дворжак Симфония No 9, 3 част) Този дял се повтаря музиката е много пъстра, защото е танцувална и множество ритми се преплитат в нея. Ако пулсът на третата част звучи така: ♪ тa дa дам пам пам пам пам ♪ той се преплита с ♪ Пам пам пам пи пам пам пам пам пам пам ♪ Дворжак си служи с това в много свои симфонии, например в Шестата си симфония, в "Славянски танци". Това е нещо характерно за Дворжак. След повторението следва продължението на първия дял. Дворжак въвежда нова тема, втора тема, чрез чудесно кратко соло на фагот. И както слушаме развитието на първия дял, ненадейно започва да свири фаготът, който прави преход към втората тема. Флейтите водят разговор с фагота, след което засвирват втората тема. (Дворжак Симфония No 9, 3 част) Кларинетът допълва флейтите, след което виолончелите свирят втората тема. Следва отново първата тема. Първо се изпълнява първата тема, след което втората тема се свири от дървените духови инструменти, последвана от повторение на първата тема. При повторението си първата тема се развива по-мащабно от обичайното. Човек може да си помисли, че е започнала разработката на тази част. За скерцото е характерна триделната форма: първа част (А), трио (B) и повторение на първата част (A). Първата част в този случай е много по-сложна, отколкото е обичайно. Преходът към триото също е много необичаен. В него има толкова много нови идеи, че се усеща едно неспокойствие. Създава се напрегнато усещане за това какво предстои. А това, което предстои, е възхитителен фолклорен мотив, изпълнен от дървените духови инструменти. Триъгълник, тимпани и струнни инструменти им акомпанират. (Дворжак Симфония No 9, 3 част) Фолклорният мотив се повтаря и след него струнните инструменти свирят мелодия с фолклорно звучене. Можем да наречем това втората част от триото. (Дворжак Симфония No 9, 3 част) Дървените духови инструменти свирят повторение на тази мелодия и след това Дворжак се връща към първата тема в първоначалното темпо. В края на този преход той пише "да капо ал фине", което означава, че всичко трябва да се повтори от самото отначало. Когато репризата приключи, от това място трябва да се отиде директно на кодата, т.е. пропуска се частта с триото и се преминава направо на кодата, с която завършва третата част. В кодата Дворжак включва първата тема от първата част. Тя се изпълнява отново от третата и четвърта валдхорна. Те свирят много силно и твърдо, докато втората флейта и обоят свирят съвсем тихо в отговор. Силното и тихото звучене се редуват. Накрая целият оркестър засвирва третата тема от първата част, в съчетание със скерцото, и това слага край на тази трета част. (Дворжак Симфония No 9, 3 част)