If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:04

Роберт Шуман: Симфония No 3, "Рейнска". Анализ от Джерард Шварц (част 3)

Видео транскрипция

Третата част на симфонията е великолепна бавна част. Като песен, лирична, красива. Шуман има дарбата да пише изключително красиви мелодии. Изпълнява се от кларинети и фаготи с акомпанимент на виоли. Въпреки бавното темпо, музиката е подвижна и тече, подобно на втора част на Шестата "Пасторална" симфония от Бетховен, озаглавена "Сцена при потока". Човек може дори и да не забележи кратките ноти в акомпанимента на виолите, но именно те създават чувството за движение напред. Мелодията е много красива, нежна, свири се от кларинети и фаготи. ("Симфония No 3, 3 част" от Роберт Шуман) Когато тази красива тема завърши, цигулките свирят кратка мелодия от четири възходящи тона, като отговор на главната тема. ("Симфония No 3, 3 част" от Роберт Шуман) Накрая Шуман съчетава кратката мелодия в цигулките с темата на кларинетите. ("Симфония No 3, 3 част" от Роберт Шуман) Има и втора тематична група, която звучи хорално. Този път това са фаготите и виолите. Отново присъства вълнообразният пасаж във виолончели. Първо има соло на виолончело, след което се включва цялата група виолончели. ("Симфония No 3, 3 част" от Роберт Шуман) После цигулките отново повтарят кратката мелодия от четири възходящи тона, завръща се темата, свирена от кларинет, а след нея и хоралната тема. Всичко е много пестеливо. В основни линии има три теми, които Шуман развива по абсолютно гениален и блестящ начин. ("Симфония No 3, 3 част" от Роберт Шуман)