If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Диадохите и елинистичната епоха

Империята на Александър се разпада на Селевкидска Персия, Египет на Птоломеите и Македония на Антагонидите ( и други царства), с което започва елинистичната епоха.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В края на предишното видео стигнахме до смъртта на Александър през 323 г. пр.н.е., едва на 32 години. И въпреки че е завладял всички тези територии, империята просъществувала много кратко. Случващото се в следващия период е известно като войните на диадохите. Ще запиша това – диадохите. Диадохи означава наследници, това са различни водачи, основно генерали на Александър, които воювали за властта над империята. Това е много кървав период, диадохите се преследвали един друг, преследвали семействата си, и през следващите няколко десетилетия империята, която основал Александър, се разпаднала на няколко основни части. На тази карта можеш да видиш, че по-голямата част от Персия и Анатолия ето тук, това е почти старата Ахеменидска империя. Тя била под контрола на Селевк, който сложил началото на династията на Селевкидите, Селевкидската империя. Ще го запиша ето тук. Това е Селевкидската империя. Египет попаднал под властта на друг генерал на Александър, Птоломей, който основал империята на Птоломеите и династията на Птоломеите. Птоломеи. Македония останала под властта на друг диадох, спомни си, че диадохите са наследниците, всички тези владетели ето тук. Има три различни диадохи, три от най-успешните наследници ето тук. Но в крайна сметка македонската част от империята на Алексадър в по-голямата си част се оказва под властта на династията на Антигон, наречена династия на Антигонидите. Антигониди. Но това, както виждаш, не е всичко от империята, основана от Александър. Тук в червено са независими държави, които не са подчинени на Селевкидите, Птоломеите или Антигонидите. Можеш да се досетиш, че през следващите няколкостотин години те отивали насам и натам, имало приливи и отливи на различните империи, но тези трите са най-значимите, особено на Птоломеите и на Селевкидите. Това слага началото на нещо, което повечето историци наричат нов период, особено в тази част на света. Времето от малко преди персийските нашествия в Гърция и тук до Александър Велики се нарича класически период в историята на Гърция, но сега след класическия период в историята на Гърция, след смъртта на Александър в началото на войните на диадохите за власт, започва нов период, който често историците наричат Елинистическа епоха или елинизъм. Елинистическата епоха се характеризира с това, че цялата територия, която била завладяна от Александър Велики и после разделена след войните на диадохите между тези диадохи, които основали различни империи, в тях имало огромно влияние на гръцката култура. Управляващите династии били по принцип гърци, и в Египет на Птоломеите, и в Селевкидска Персия и в Македония на Антигонидите. Очевидно в Македония вече имало много силна гръцка култура. Това било времето, когато се разпространила тази култура, изпълнила се донякъде целта на Александър Велики да създаде тази амалгама, ако мога да кажа така, от различни култури в региона, гръцката, персийската и египетската култура. Краят на елинизма започва да настъпва, когато се разпадат тези различни империи. Селевкидската империя през трети век преди новата ера била завладявана все повече и повече от Партското царство. Партия първо била сатрапия, област от Селевкидската империя, но успява да подчини голяма част от Персия. Това е Партия, извинявам се. Партското царство, ето тук. Последните останки от Селевкидската империя били завладени от римските легиони, ще видиш тази обща тенденция, защото по времето на Александър на Апенинския полуостров се заражда град-държава, която става все по-силна и по-силна, все повече и повече прилича на империя. И както ще видиш, тя започва да завзема много от областите, за които говорихме. Египет на Птоломеите бил завладян от Римската империя през 30 г. пр.н.е. Антагонидската династия била подчинена от Римската империя, всъщност те били първите, които били подчинени от Римската империя през 168 г. пр.н.е. Така че този период, елинистичния период, завладяването, е период, който продължил стотици години, а аз разглеждам за 5-6 минути, но това е период, в който има значително гръцко влияние за доста дълго време и над доста голяма територия, и той приключва, когато големи територии на запад попадат под властта на Рим, а източните територии, особено Персия, попадат под властта на Партското царство. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България