If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Възходът на Персия

Преглед

 • Ахеменидската персийска империя се разраснала първо при управлението на Кир Велики, който използвал стратегия на религиозна и културна толерантност, за да запази реда.
 • Дарий Велики разширил още империята и въвел реформи, като стандартни парични средства и сатрапи — управители на провинции, които да управляват по-малки области от империята от негово име.
 • Нарасналото богатство и власт на империята позволило на Дарий да изгради изцяло нова столица, наречена Персеполис.
 • Империята на Ахеменидите се разпаднала след като била завоювана от Александър Велики.

Възникване на Ахеменидската персийска империя

Вероятната територия на Мидийското царство.
Вероятната територия на Мидийското царство. Източник на изображението: История на Персия, CC BY-SA 4,0
През 559 г. пр.н.е. човек на име Кир станал владетел на Персия. Той бил пра-правнук на първия персийски цар Ахемен, чието име историците използват, за да назовават тази империя — Ахеменидска персийска империя!
Преди управлението на Кир Персия била малка зависима държава на Мидийското царство, което се управлявало от Астиаг, който бил дядо на Кир. Персия плащала на мидийците за нейната защита и за запазване на независимостта ѝ.
Кир влязъл в конфликт със своя дядо по неизвестни за историците приини и вдигнал бунт, който завършил с успех през 550 г. пр.н.е. Кир отбелязал победата над Астиаг с построяването на град на мястото на битката, който нарекъл Пасаргад на името на неговото племе.
След като победил Астиаг, Кир влязъл в ролята на владетел на Мидийското царство. Но не всички, които плащали данък на Астиаг, приели Кир като своя нов владетел. За да укрепи властта си, Кир трябвало да намери начин да подчини по-слабите владетели. Неговите успехи му донесли прозвището "Кир Велики".

Религиозна толерантност и запазване на местните традиции

Кир бил успешен военен предводител, но също така той разбирал необходимостта да остави завладените територии в добро икономическо състояние, ако те ще му плащат данъци. За да постигне това, след завладяване на областите Кир оставял на власт местните владетели, и позволявал на местното население да продължи да изпълнява предпочитаните от тях религиозни традиции. Тези политики му гарантирали, че завладените територии ще продължат да функционират икономически и намалявали вероятността да се бунтуват срещу него.
В Древна Месопотамия обикновено имперската стратегия била да преселват завладяното население в нови области, за да прекъснат връзката с тяхната политическа и културна общност и да ги направят по-малко опасни за властта. Кир преобърнал тази практика, като позволил на евреите, които били преселени от вавилонците, да се завърнат в Израел и да основат подчинена държава. Въпреки че това може да изглежда като жест на щедрост, то вероятно е премерен ход от страна на Кир, за да си гарантира лоялността на евреите и така да продължи неговата обща политика на толерантност.
Какво целял Кир, когато оставял на власт местните владетели, след неговите завоевания?
Защо това вероятно е било ефективна стратегия? А защо е било опасно?

Политическо развитие

Синът на Кир Камбис II разширил Ахеменидската империя, като завладял Египет. Докато Камбус бил в Египет, човек, който се представял за негов брат, опитал да вземе властта над империята. Камбус умрял през 522 г. пр.н.е., когато се връщал от Египет, за да отстрани претендента, и бил наследен от генерал на име Дарий.
Въпреки че Дарий имал законни претенции за това, че е далечен родственик на Камбис II, няколко други претенденти за персийския трон въстанали. Много региони видели в развилия се хаос възможност да въстанат срещу властта на Ахеменидите.
Дарий успял да се утвърди като единствен владетел на Персия и завладял отново разбунтуваните области, като разширил Ахеменидската империя до нейната най-голяма територия. Частично като отговор на първоначалните предизвикателства, които той срещнал, Дарий реорганизирал империята, като я разделил на сатрапии или провинции. Във всяка сатрапия Дарий назначил сатрап или политически губернатор, и военен командващ.
Разделянето на политическата и военната власт имало за цел да предотврати местните лидери да станат твърде силни. За разлика от системата за местно самоуправление на Кир, Дарий назначавал тези сатрапи директно, което означавало, че са лоялни лично към него.
Както повечето древни владетели, Дарий използвал религията, за да оправдае своята власт. Той твърдял, че зароастрийския бог Ахура Мазда, го е определил да управлява света. За да подчертае своята власт над назначените сатрапи, както и за да демонстрира, че е владетел на разнообразна империя, а не царство от един народ, той взел титлата Шах на шаховете, Цар на царете. Идеята му била да не изглежда все едно има предпочитание към някоя определена група или област от империята.

Икономически реформи

Дарий въвел стандартни парични средства - златна монета, позната като дарик. Наличието на стандартно парично средство облагодетелствало икономическите дейности в империята, като улеснявало размяната. За разлика от конкретни стоки и услуги, парите били приемани почти от всеки в замяна на почти всичко, и били по-лесни за пренасяне от повечето стоки. Стандартизираните парични средства също така позволявали Дарий да събира данъци и такси по-често в монети, отколкото в стоки и услуги, което му позволило да насочи богатството на империята там, където той избере.
Как стандартните парични средства позволили на Дарий да има по-голяма власт върху ресурсите в неговата империя?
Способността да концентрира богатството, заедно с разширяването на територията при Ахеменидите позволило на Дарий да плати за построяването на нова, впечатляваща столица на империята, наречена Парса, но по-известна в историята като Персеполис, което на гръцки означава Град на персите. Градът съдържал артистични и архитектурни стилове от цялата империя, и тъй като бил построен в планинска област със значителни защити, бил дом на имперската хазна на Дарий.
Построяването на Персеполис било символ на нарастващата власт на Ахеменидите не само чрез изкуството и разкоша, но и поради неговото разположение. Дарий избрал мястото на Персеполис специално, защото то било трудно достъпно. Ахеменидите вече имали няколко столици, всички от които били по-добре разположени от гледна точка на достъпност и икономически потенциал. Персеполис бил възможен единствено заради богатството и властта на Дарий, и той вероятно го построил, за да подчертае именно това.
Бехистунският надпис бил изсечен край пътя между градовете Екбатана и Вавилон, столиците на Мидия и Вавилония съответно, по време на управлението на Дарий I. Надписът съдържа историята на персийските царе на три езика: еламитски, вавилонски и староперсийски.
Бехистунският надпис бил изсечен край пътя между градовете Екбатана и Вавилон, столиците на Мидия и Вавилония съответно, по времето на управлението на Дарий I. Надписът съдържа историята на персийските царе на три езика: еламитски, вавилонски и староперсийски. Източник на изображението: Hara1603, публичен домейн
Какво ни казва фактът, че надписът е направен на три езика, за структурата на Персийската империя?
Освен че построил изцяло нов град, Дарий също така работил за подобряването на много от съществуващите градове, с ремонти и нови строежи. Един особено амбициозен проект бил изкопаването на канал между река Нил и Червено море, за улесняване на търговията. Всички тези подобрения станали възможни поради нарасналото богатство в резултат на разширяването на империята.
Царския път – основен път от град Сарди на запад до град Суза на изток, виж картата – бил завършен при управлението на Дарий. Дарий създал шпионска мрежа, за да гарантира, че сатрапите изпълняват заповедите му и за да следи за признаци за бунт. Система от пратеници и коне по Царския път позволявала бързото пренасяне на информация от и към Дарий. Във времена, когато наземния транспорт бил скъп и опасен, пътат също така предлагал на търговците относително сигурно и ефикасно пътуване.
Царският път.
Царският път. Източник на изображението: Fabienkhan, CC BY-SA 2,5-2,0-1,0
Как Царският път улеснявал търговията? Как помагал на владетеля да управлява империята?

Упадък на Ахеменидската власт

През 499 г. пр.н.е. гръцките градове-държави в Йония – западната част на днешна Турция, представени с червени точки на крайбрежието край Сарди на горната карта, вдигнали бунт срещи властта на Ахеменидите. Те били подкрепени в техния бунт от градовете-държави, което довело до ответното персийско нашествие в Гърция.
През 490 г. пр.н.е. армията на Дарий победила гърците при известната битка при Маратон. Между 480 и 479 г. пр.н.е. синът на Дарий Ксеркс имал по-голям успех, но и той не успял да подчини гърците.
Неуспехът на Ксеркс да подчини гърците бележи края на разширяването на Ахеменидска Персия. През следващия век и половина Ахеменидските царе увеличавали данъците и продължавали да се намесват в Гърция чрез икономически и политически стратегии, а не воювали директно.С края на разширяването се появили повече опити от местни владетели да се освободят от властта на Ахеменидите; много от различните групи в империята виждали все по-малко причини да останат част от нея.
През 334 г. пр.н.е. Александър Македонски завладял Персийската империя и през 330 г. пр.н.е. персийският цар Дарий III бил мъртъв, убит от един от неговите генерали.Александър се възкачил на персийския трон. Александър запазил властите и институциите в градовете, които завоювал, за да може да контролира голямата империя. След неговата смърт един от неговите генерали, Селевк, взел властта над по-голямата част от това, което било Ахеменидската империя.
Защо имперската власт на Ахеменидите започнала да отслабва по времето, когато спряло разширяването на империята?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

 • Аватар blobby green style за потребителя viktor.kanchev
  защо е толкова дълго
  (1 глас)
  Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.