If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Древна Персия

Задача

Прочети откъса и отговори на въпроса.
"Няма народ, който толкова бързо да възприема чуждите обичаи, както персийците. Така те възприели облеклото на мидийците, което считали за по-добро от тяхното; на война те носели египетски брони. Веднага щом чуели за нещо луксозно, те веднага го превръщали в свое собствено."
Херодот, _История_440 г.пр.н.е..
Ако описаното от Херодот е вярно, за кое от следните би допринесло то?
Избери един отговор: