If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кир Велики и Ахеменидската империя

Кир Велики побеждава мидийците, за да основе Ахеменидската империя (Персийската империя).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В началото на шести век преди новата ера доминиращата сила в този регион, който днес наричаме Иран, била Мидийската империя. Мидийската империя... Ще начертая грубо границите ѝ. Изглеждала горе-долу така. Виждаш владенията на Мидия ето тук. Но в средата на този век те били завладени. Те били победени от едно от техните подчинени царства. Това били персите. На тази карта, ето точно тук, е написано Персис, но иначе се нарича Парс или Фарс. Дори в модерен Иран тази област се нарича Фарс. Царят на Парс бил Кир Велики. През 550/549 пр.н.е. той успял да победи мидийския император, който случайно бил негов дядо, и основал това, което историята окачествява като първата същинска Персийска империя. Причината да я наричаме Персийска империя е фактът, че Кир Велики произхожда от Парс. Персийска означава, че владетелят, династията, която той основава, произхожда от Парс. Оказва се, и аз ще засегна това в други видеа, че самите перси не наричат себе си перси. Те виждали себе си по-скоро като арийски народ. По различни начини, Еран или Иран, или Азиатската Ариана, тези имена описват по-точно начина, по който персите наричали себе си. И така през 549 година Кир Велики успял да завладее Мидийската империя и да продължи нататък. И империята, която той основал, тази династия, се нарича династия на Ахеменидите. Може да се запиташ защо се нарича династия на Ахеменидите, защо не династия на Киридите? Това е така, защото Кир твърдял, че е наследник на Ахеменес. Че е част от това семейство. Ахемен е полулегендарният праотец, който живял 100 или 150 години преди Кир Велики. Ще свържа с прекъсната линия Ахемен и Кир. След Кир продължаваме. И така, той завладява империята на мидийците, след това продължава и завоюва няколко основни империи за това време. В средата на периода между 550 и 540 пр.н.е.... Значи сме някъде тук. Той завладява Лидия, ето тук, което е западната част на Анатолския полуостров или Анадола в съвременна Турция. После хвърля око на Нововавилонското царство. През 539 година той покорява Нововавилонското царство. От библейска гледна точка това е вярно. Защото, когато завладява Вавилон, той освобождава евреите от Вавилонския плен и ги заселва отново в Йерусалим. Той им помага да възстановят Йерусалим и по-точно Соломоновия храм, който днес се нарича Втория храм на Храмовия хълм. Кир Велики е оценен от историята като един от най-великите владетели на всички времена. Често е посочван като образцов владетел, който бил наистина загрижен за своите поданици. Кир успял да завладее повечето от това, което е в зелено, но не всичко. По-специално той не успял да стигне до Египет. Това останало за неговия син, Камбис. През 530 година Кир умира и Камбис се възкачва на престола. И, както виждаш тази хронология, която правя... Правя тази хронология, за да мога да разбера поредността на различните шахове или царе на царете на Иран. Кир Велики бил шах, цар на царете. Следващият е Камбис II. Тук горе показвам кой е на престола. Виждаш, че от 550/549 чак до 530 е в жълто и тогава Кир Велики е на престола на т.нар. Ахеменидска империя, или мога да кажа първата велика Персийска империя. Тук долу е най-достоверната информация, която намерих, за продължителността на живота на тези владетели. Когато началото е дадено с прекъсната линия, означава, че не е ясно кога са родени тези хора. Има различни сведения, че Кир Велики може би е роден през 575 пр.н.е. Но може да е роден по-близо до 600 пр.н.е. Затова имаме прекъсната линия. Не знаем също кога точно е роден Камбис II, но знаем, че поема властта през 530 пр.н.е. Ето защо, когато властта поема Камбис, линията тук става синя. Камбис умира през 522 пр.н.е. Ето така трябва да бъде. Готово. Той умира през 522 пр.н.е. Но преди да умре през 522 година, той успява да завладее Египет през 525 пр.н.е. Ето точно тук. Можеш да си представиш, че докато той завладява Египет... Ще продължа фамилното дърво. Сега имаме Камбис II. Той идва на власт и е твърдо решен да завладее Египет. А това е голяма работа. Запомни, това слага край на хиляди години власт на местните фараони. Чуждите владетели сега започват да наричат себе си фараони на Египет. Египет става част от Персийската империя заради Камбис. Но вероятно се досещаш, че когато шахът, царят на царете е далеч и зает със завладяването на Египет, това оставя вакуум във властта в столицата на империята. И тук нещата стават интересни. Кир има и друг син, който се казва Бардия. Ще го запиша. Другият син се казва Бардия. После тук идва друг герой, който се казва Дарий, който скоро ще се прочуе като Дарий Велики. Дарий не е пряк наследник на Кир Велики, но е част от семейството. Той е далечен роднина. Той е част от Ахеменидската династия. Твърди, че е наследник на Ахемен. Той е копиеносец на Камбис II. Докато Камбис е в Египет и остава вакуум във властта, някой, който твърди, че е Бардия завзема властта в империята или се опитва да вземе властта в империята. Някои източници твърдят, че това наистина е бил Бардия. Това е другият син на Кир Велики, който има основателни претенции за трона, но имало и други слухове, които Дарий разпространява по-късно, че това не е бил истинският Бардия. Че това е бил фалшив Бардия. Че истинският Бардия е бил убит от Камбис II по-рано и че човекът, който се представя за Бардия, е узурпатор, някакъв зароастрийски жрец на име Гаумата. И докато Камбис е на път... Той се опитал да се върне и да си възстанови трона, за да се оттърве от узурпатора, независимо дали е истинският Бардия, или не е. Но по пътя той умира при странни обстоятелства. Не е ясно как умира Кир Велики. Камбис II също умира при странни обстоятелства. И тогава Бардия наистина става шах. Той е имал претенции, докато Камбис е бил жив, но след смъртта на Камбис той е шах по право. Само че Дарий не харесва това. Той има своите имперски амбиции. Той събира други аристократи и казва: "Този Бардия не е истинският Бардия." Той е узурпатор. Нека да го убием." И той го убива... Това е интересна история. Херодот има много съмнителен източник за това как Дарий успява да убеди останалите благородници, че всъщност той е шахът, императорът. Но те се отървали от Бардия. Още не знаем дали е бил истинският Бардия, или е бил фалшив Бардия. След това Дарий поема властта през 522 пр.н.е. И е известен като Дарий Велики, защото продължава да завладява още и още земи за Персийската империя. Тази карта ето тук показва Персийската империя през 500 пр.н.е. при Дарий Велики. Тук има почти най-голяма територия. Това е невероятна империя. Не може да се сравни с нищо... Тя е огромна във всяко отношение. Точно по това време населението ѝ е от порядъка на 50 милиона души. Съгласно източниците, които съм виждал, това е било половината от населението на света по това време. Няма друга империя в историята, поне доколкото можем да кажем, която да е обединявала толкова голяма част от световното население под своята власт. Мисля, че това ти дава представа колко велика или колко голяма е била тази империя. Сега следва Дарий Велики, който също е много известен, особено от гледна точка на гърците, заради войните с тях. Имало е гръцки бунтове в тези градове на западния бряг на Анатолския полуостров. Те се бунтували срещу своите персийски господари, ако мога да се изразя така. И имали помощ от Атиняните. Което не се харесало на Дарий. В десетилетието след 490 пр.н.е. той воювал с атиняните. Това е началото на Гръко-персийските войни. Дарий нямал успех. Той умира в десетилетието след 480 пр.н.е и неговят син... Това е релефно изображение на Дарий Велики от Персеполис. След това неговият син повежда втората персийска инвазия в Гърция. Която също била неуспешна. Почти всички исторически сведения, особено за Кир Велики и за ранните персийски шахове, са дошли от гърците. Така че трябва да ги приемаме с голяма доза скептицизъм, тъй като, както виждаш, те са били съперници. Да ги наречем съперници е малко несправедливо спрямо персите, защото гърците са били нещо като трън в петата на тази велика империя. Гърците са били тези групи от градове-държави. Те дори не са били единна империя. В същото време Персийската империя управлявала половината от световното население. Така че гърците били само трън в петата, но ние получаваме историческите сведения от тях, повечето ни исторически сведения са от тях. Така че имаме тяхната гледна точка. Сега, тук идва Ксеркс, след Ксеркс е Артаксеркс, ето тук. После има боричкания за трона и идва Дарий II. Нещото, което ще видиш за 200 години власт на Ахеменидите, е, че повечето хора след Дарий Велики носят имената Ксеркс, Артаксеркс и Дарий I, II, III, IV, или Дарий II или III, няма четвърти. Артаксеркс II, Артаксеркс III. Това е малко объркващо. Направих това за себе си, защото исках да видя кога тези хора са живели и кога са управлявали, и за да разбера какво всъщност се случва, кога е живял Дарий II по различно време от например от Дарий I или Дарий Велики. Другото нещо, което трябва да се спомене, което ще чуеш в уроците по история, когато се разглежда Персийската империя, са големите градове в Персийската империя. Кир Велики основава столицата Пасаргад ето тук. Камбис установява столицата в Суза. Суза е в края на големия царски път, който тръгва от Сарди чак до Суза ето тук. Дарий Велики установява столицата Персеполис. Това е гръцкото ѝ име, което означава буквално персийски град. Това е релеф от Персеполис ето тук. Краят на Ахеменидската династия идва, когато този трън в петата Гърция всъщност се обединява при Филип Македонски. Говорим за началото до средата на четвърти век преди новата ера. Неговият син Александър става големият завоевател, Александър Велики. Той успява да завладее цялата Персийска империя, като побеждава Дарий III. Ще говорим за това в друго видео или няколко видеа. Александър Велики имал идеята за една обща нация от всички тези народи. Смесването на техните култури. Всъщност има значително смесване на културите на гърците и персите. Но след смъртта на Александър империята му се разпада. По-голямата част от Персийската империя остава под властта на Селевк, който е един от генералите на Александър, и след това имаме Селевкидската империя, където Персия на практика е под чужда власт. Това продължава за известно време. Докато партите, които имат друга държава в района на Персийската империя, поемат властта и създават Партското царство, което е един от съперниците на Рим. Заслужава си да се спомене, и аз го споменах във видеото за древна Персия, че под властта на Персия, на Кир и на различните шахове, било разпространено делегирането на властта. Когато империята е толкова голяма, тя не може да се управлява от един човек. Затова всяка от тези области имала собствен управител, губернатор. Тези управители били наричани сатрапи, а областите били сатрапии. Както и да е, спирам дотук. О, и другото нещо, с което Кир велики е много известен, е е разпространението на Зароастризма. Ще разгледаме зароастрийската религия в други видеа. Заратустра, който бил един вид пророк на зароастрийската вяра, живял някъде около 1500 пр.н.е но е възможно да е живял и малко преди, или даже по времето на Кир Велики. Но действително Кир велики помогнал за разпространението на тази голяма древна религия.