If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Древна Персия

Този преглед на древна Персия обяснява произхода на думите "Персия" и зороастризъм; също така разглеждаме Мидийската, Ахеменидската, Селевкидската, Партската и Сасанидската династии в контекст.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще се запознаем с една от най-великите империи, всъщност цивилизация, не само в древния свят, но изобщо в света, и това е Персия. На тази карта е показана Персийската империя около 500 пр.н.е. по времето на Дарий Велики. В следващи видеа ще говорим повече за Кир Велики и за Дарий Велики, както и за различни шахове, царе на царете на Персийската империя. Виждаш, че това е огромна империя. Тя се простира на територията не само на днешен Иран, който е в съцето на Персийската империя, но и на територията на съвременния Среден изток, включително Турция, Египет, централна Азия и Афганистан и даже части от Пакистан. Преди да разгледаме как е основана и от кого, ще се задълбоча малко в думата Персия, защото точно както древните гърци не са наричали Гърция мястото, където живеят. Латинците са решили да я наричат Гърция, а гърците наричали родината си Елада. Оказва се, че и персите не са наричали родината си Персия. Техните имена са всъщност много по-близки до земя на Арийците, така че, въз основа на моето проучване, са използвали Ариан-Вега, Аран-шах и Аран. Оказва се, че модерното име на страната, модерната дума Иран вероятно е по-подходяща или по-близка до това, което тази част от света е наричала себе си, до начина, по който иранците или персите винаги са наричали себе си и мястото, където живеят. Те наричали себе си арийци (ариани), а мястото, където живеели наричали Ариан-Вега или Аран, или Аран-шах, или други подобни варианти, чийто модерен вариант е Иран. След като казахме това, може да попиташ: А защо гърците я наричали Персия? Персийската империя, поне това, което считаме за истинската Персийска империя е империята на Ахеменидите, само след секунда ще обясня защо ги наричаме Ахемениди, но Ахеменидската империя възниква в областта Персия, на тази карта е означена като Персус, други наименования са Парс, и дори в модерен Иран има област, наречена Фарс, което е доста близко. И тъй като лидерите на Персийската империя, особено Кир Велики, произхождат от тази област, затова ги наричали перси, и това била "Персийска" империя, която се заражда в тази област, която може да наричаш Парс или Фарс. Фарс идва от арабски, където няма звук "П", това е Парс или Персус, или както искаш да го наречеш, ето защо я нарекли Персийска империя. Това не е първата империя в този регион. Преди възникването на Персийската империя, или това, което свързваме с Персийската или Ахеменидската империя на Кир Велики, голяма част от региона, който днес наричаме модерен Иран бил управляван от мидийците и ето тук тази област е Мидия. През 549 година преди новата ера, някои считат, че е през 550 пр.н.е. Кир Велики свалил от трона мидийския император, който бил негов дядо. И това е началото на Ахеменидската династия. Следващият въпрос, и това е установено – ще го запиша – основана от Кир Велики. Всъщност той бил Кир II, но станал Кир Велики, защото успял да победи и да подчини мидийците и да създаде тази огромна империя. Причината да се нарича Ахеменидска империя, а не Киридска империя, е защото Кир твърдял, че е наследник на патриарха Ахеменес. Повечето от тези имена идват от гръцки източници, затова звучат толкова гръцки. Ахеменес е полулегендарна фигура, за когото не сме напълно сигурни кога е живял, но според най-добрите изчисления вероятно е живял в началото на седми век преди новата ера. Кир Велики бил от семейството на Ахеменес, и когато взел властта, първата истинска Персийска империя, когато хората говорели за Персийската империя, а не за Мидийската империя, те имали предвид империята на Ахеменидите. Затова се нарича Ахеменидска империя. В бъдещи видеа ще говорим повече за това какво се случва в Ахеменидската империя, но можеш да видиш, че тя била много обширна и просъществувала над 200 години, докато не била завладяна от чужди нашественици. Чуждите нашественици, които ги завладели, били гърците. Синът на Филип Македонски, Александър Велики, успял в някаква степен да обедини Гърция и Персия. Това е интересно, защото много от това, което ще научим за древна Персия, го знаем от гръцки източници, от историци като Херодот, но по времето на Класическа Гърция, Гърция всъщност била не толкова значителна сила, тя била трън в петата на Персия. Истинската мощ била в Персия. Но в средата или в края на четвърти век преди новата ера Персия отслабнала, а Гърция се обединила при Филип Макенодски и Александър Велики, като Александър Велики успял да завладее Персийската империя. Той е живял кратко, имаме клипове за Александър Велики. Насърчавам те да ги гледаш, неговият живот е кратък, и обединената от него империя живяла кратко, но той имал мечта да обедини културите и да обедини народите, но веднага след смъртта му империята се разпада. През по-голямата част от времето Персийската империя след това била под управлението на Селевкидите. Династията на Селевкидите – това всъщност е чуждо управление, защото Селевк, основателят на династията на Селевкидите, е един от генералите на Александър Македонски, който по произход е грък. Така че владетелите от династията на Селевкидите са гърци. Персите няма да си върнат властта чак до 238 пр.н.е. През 238 пр.н.е. се появяват партите, които завладяват империята и вече можеш да кажеш, че тя не е под чуждо управление. Това е важно да се запомни, защото за своето време империята на Ахеменидите била доминираща, една от най-доминиращите империи в света. В своя разцвет тя имала население, което приблизително при Дарий Велики, за него ще говорим по-подробно, защото той бил интересна личност, но Ахеменидската империя в своя разцвет имала приблизително 50 милиона население. А това са много хора за всеки период в историята, но особено за този исторически период, защото в онези времена в света живеели малко повече от 100 милиона души. Или поне толкова ги изчисляваме днес. Това било най-голямата част от световното население, което е живяло в една империя някога в историята, поне доколкото аз знам, така че това дава основание да я обявим за най-великата или поне една от най-великите империи в световната история. После, когато разглеждаме Селевкидската империя или Партското царство... на Запад ние много говорим за славата на Римската империя, но Партското царство е било точно тук до тях, те се движели напред-назад, но са били една до друга. Разцветът на Партското царство съвпада с разцвета на Римската империя, и те са съжителствали, и са настъпвали и отстъпвали, особено в Средния изток. След Партското царство идва Сасанидската империя, където около седми век от новата ера Ислямът навлиза в Персийската империя и става водеща религия. Това може да те накара да се запиташ: каква е била основната религия преди това? Отговорът е Зароастризъм. Зароастризъм. Точно Кир Велики, основателят на Персийската империя, разпространил Зароастризма. Зароастризмът почита пророка Заратустра. Кога е живял Заратустра е спорно, вероятно около 1500 пр.н.е., някои хора смятат, че може би дори точно преди или по времето на Кир Велики, все още е спорно кога е живял Заратустра, но това била монотеистична религия, която почитала единния бог Ахура Мазда. Ахура Мазда. Тя почивала на вярването, че добрите помисли водят до добри думи, които водят до добри дела. Друга голяма идея в Персийската империя била тяхната система на управители или губернатори. Тъй като империята била толкова обширна, императорът, Шахът на шаховете, Царят на царете делегирал властта в областите, така че всяка област, всяка сатрапия имала управител, наричан сатрап. Както ще видим, в течение на времето някои от тези сатрапи натрупали повече власт, отколкото било замислено, и евентуално я присвоили. Но това била най-голяма империя в историята на света, те обединили народите, прочути са с Царския път, който свързвал Сарди чак до Суза, което можеш да се досетиш, че улеснявало преноса на знания и преноса на стоки. При Селевкидите имало голямо гръцко влияние, но това е монета с две страни. Не само гърците влияели на персите, персите също силно повлияли на гърците. В следващите няколко видеа ще разгледаме още по-задълбочено Персийската империя и по точно Ахеменидите. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България