If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Зороастризъм

Запознаване с зороастрийската религия, Заратустра (Зороастър), Ахура Мазда и Авеста.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато говорим за древна Персия винаги се споменава религията в Ахеменидската империя, която е зороастризъм, и била разпространена от Кир Велики, когато основал Ахеменидската империя, след като завлядал Мидийското царство, Нововавилонското царство и Лидия. Неговият син Камбус завладял Египет. Тази религия почива на учението на Зороастър. Зороастър е гръцкото име на Заратустра, понякога религията се нарича още и заратустрианство. Това е една от най-старите религии и тя все още се практикува. Все още има хора, които изповядват зороастризъм. По отношение на това как е възникнала все още има спорове. Според много източници тя се е появила преди около 3500 години или даже още по-рано, т.е. около 1500 пр.н.е. Някои източници поставят началото ѝ малко по-близо до Кир Велики. някъде около 700 или 600 пр.н.е. В основата на религията наистина стои учението на Заратустра, като неговото учение създава една от първите монотеистични религии в света. Тя почива на идеята, че има един бог, като този бог в зороастризма е Ахура Мазда. Ахура Мазда. Счита се, че Ахура Мазда няма човешка форма. Това е трудно да се проумее, разбираш ме, да се проумее напълно, човешкият ум не може да проумее напълно Ахура Мазда, но Ахура Мазда в зороастрийската религия е единственият бог. Във връзка с идеята за Ахура Мазда много хора наричат зороастризма дуалистична религия. Дуалистична религия означава, че имаме някакви противопоставящи се сили. Например светлина срещу мрак, и, разбира се, доброто срещу злото. Основните начала тук са началата аша и друдж. Аша е доброто начало, това да бъдеш принципен, честен, последователен, докато друж е обратното. Друж е безпринципността, нечестност, хаотичност. Много е изговорено и осъзнато в процеса на изследване на дуалистичната природа на света, и опитите човечеството да бъде на страната на доброто, на светлината, на порядъка, на принципността и честността. Това тук е основният символ на зороастризма, който можеш да срещнеш. Нарича се Фаравахар. Може би го произназям грешно. Фаравахар – в това тук има много символизъм. Показва връзката между вселената и човечеството, виждаме изображение на човек, имаме три реда пера на крилата, което предава много важни идеи в зороастризма. Първият ред са добрите мисли, вторият ред ето тук на крилете са добрите думи, и третият ред са добрите дела. Това е логично. Можем да си представим, че добрите мисли водят до добри думи, а те заедно водят до добри дела. Тази опашка тук, това са нещата, които трябва да се избягват, това са лошите мисли и лошите дела, или лошите мисли, лошите думи и лошите дела. Освен тези идеи на дуализма, особено силно е преклонението пред светлината. Огънят е много важен елемент в зороастрийската вяра. Ако попаднеш в зороастрийски храм, ще видиш вечен огън, който те захранват пет пъти на ден. Друг важен елемент от вярата е водата. Свещената книга на зороастризма се нарича Авеста. Авеста е написана на език, който се нарича авестански, а се нарича авестански, защото на този език е написана Авеста. Всъщност езикът, на който е написана, е много близък до древния санскрит, като вероятно има някакви връзки, със сигурност има някаква връзки между древния индуизъм и предшественика или или някакви предхождащи идеи, които Заратустра е използвал и доразвил. Много интересно нещо за зороастризма е това, че дори днес той е относително малка религия, практикува се от по-малко от 200 000 човека по света. Повечето от тях са в Индия и в Съединените щати. Това, което някога е било държавна религия на древна Персия, но след това, евентуално през седми век от новата ера, когато Персия, или Иран, приемат исляма, е имало зороастрийска диаспора, която се е преселила в Индия и после евентуално към Съединените Щати. Макар че все още има практикуващи зороастризъм и в Иран. Но освен, че продължава да съществува, зороастризмът е оказал голямо влияние върху някои от основните световни религии. Тук на тази диаграма съм отбелязал някои от основните религии. Тук в синьо е юдаизмът. Поставям прекъснати линии, защото това са периоди, които не са точни, религиите се развиват, обогатяват се и се натрупват все повече и повече традиции във времето. Значи това е юдаизъм, и, разбира се, християнството е до голяма степен основано на юдаизма. Исус е бил евреин. После следва ислямът, който сред световните религии е най-младата, до голяма степен е основан или свързан с християнството и юдаизма. И макар че зороастризмът е свързан и в някаква степен е подобен на другите религии на арийските народи, той е оказал голямо влияние на някои от другите традиционни, основни религии, които са разпростанени днес в света. Както казах, той се разглежда като монотеистична религия, и има също така директно влияние върху християнството например. Ето тук, това е цитат от Джон Баукър, който е известен християнски теолог. Той е автор на книгата "Световните религии". "..ангелите, краят на света, Страшният съд и възкресението, раят и адът са оформени и създадени от зороастрийските вярвания." В християнската традиция тримата мъдреци, тримата Царе, тримата маги, които посещават бебето Исус, маги – това е препратка към зороастрийските жреци, които се покланят на новородения Исус. Думата магия идва от думата маг, тъй като зороастрийския елит, жреците, познавали добре астрономията, както и били много добри астролози. Затова някои хора свързат с тях магическите способности. Той има близки връзки и с исляма. Свещеният огън в зороастризма се подхранва пет пъти на ден. Зороастрийците се молят пет пъти на ден, като преди молитвата те ритуално се измиват, пречистват се, измиват се три пъти преди всяка молитва. Това е нещо, което се наблюдава в исляма. Така че зороастризмът е религията на древна Персия, разпространена от Кир Велики, която е жива религия и днес, макар да се изповядва от много по-малко хора. Но както видяхме, тя има голямо влияние върху много от основните световни религии. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България