If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Будизъм: контекст и сравнение

Защо будизмът възниква точно по това време? Има ли други исторически паралели на възникването на будизма?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече имахме няколко урока за будизма и връзките му с индуизма, но в това видео искам да отговоря по-задълбочено на един важен въпрос. Защо възниква будизма, кога и къде става това? Това е въпрос, който винаги трябва да си задаваш, докато изучаваш историята. Защо нещо е възникнало, защо нещо се е случило, кога и къде е станало това? Насърчавам те да спреш това видео и да помислиш над това. Може би да изгледаш някои от другите видео уроци за будизма и индуизма или да направиш собствено проучване. Нека да си припомним историческите обстоятелства. Буда се появява в североизточна Индия на територията на днешен Непал, в края на Ведическия период. Индуизмът се е развивал вече стотици години, може би около 1000 години. Както споменах в други уроци, има една духовна сърцевина на индуизма, която е описана в Упанишадите, идеята за Атман, твоето вътрешно аз, твоят дух или душа. Брахман, абсолютната реалност, в която живеем, илюзията Мая и чрез медитация можем да разкъсаме този воал и евентуално да се освободим от цикъла на прераждания Самсара. Така човек се превръща в брамин, слива се с абсолютната реалност. Но по времето на Буда имало и други черти на индуизма, които били още по-тясно свързани с религията. Имало много ритуали във Ведите, и по времето на Буда, индуизмът, с който той израснал, бил много фокусиран около тази ритуална страна. В индуизма не всеки можел да извърши ритуалите, той израснал всъщност в едно много стратифицирано общество. Ние обсъждахме кастовата система малко по-подробно. Има известни спорове до каква степен кастите са наследствени, като това е част от религията. Но това е било част от културата по това време. Тогава брамините са били най-високо, това били свещениците, и много от тяхната власт идвала от способността им да тълкуват Ведите. Произтичала от изключителните им способности да извършват ритуалите правилно. Буда произхожда от управленската класа, той е от кастата на кшатриите, но дори и те били считани за по-нисши от брамините. Особено по-ниските слоеве на кастовата система се състояли от много маргинализирани хора. Когато се ражда Буда, той в началото има привилегирован живот, той всъщност е принц, но Буда вижда страданията по света, колко много страдание има в тези долни слоеве на обществото, той започва да търси отговори, духовни отговори, и не е доволен от това, което вижда. Той не се задоволявал с отговорите, които получавал от уплавляващата класа. Вероятно дори е бил подозрителен към тях, независимо дали са били свързани с духовната страна или с ритуалната страна, като начин да запазят властта си. Но по онова време съществува и друга традиция в индуизма. Това е много важно за отговора на въпроса защо будизмът е възникнал точно в този момент. Съществувала е традицията на аскетизъм, хора са отивали в горите и са медитирали, като разсъждавали върху живота и техи хора били много по-загрижени за духовната същност, така че Буда първоначално поел по този път. Той отишъл и медитирал и евентуално осъзнал, получил просветление, така да се каже, и в основата на будизма е идеята, че не трябва да същестува това разделение в обществото. Че основното не трябва да са ритуалите. Че в крайна сметка е нужен много по-личен път към Нирвана, към прекъсване на цикъла на Самсара. Ще се съглася, ако исках да дам прост отговор на въпроса защо будизмът се появява тогава и там. Ако приемем, че будизмът е модернизация на индуизма, е важно, че Буда е бил индуист. Важно е също, че индуизмът се е нуждаел от реформиране, или поне Буда считал, че се нуждае от реформиране. Важно е, че по времето, когато той е живял, индуизмът е станал много ритуален. Стигнало се е до голямо разделение, и той считал, че е необходимо да се реформира. Има и още един въпрос. Будизмът е възникнал тогава и ние имаме някакви идеи защо може да се е случило това, но защо е станал голяма религия? Една възможна причина за това е, че това, което описва той, е много привлекателно. Вече не са ти нужни управляващата класа и свещениците. Може да имаш свой собствен път. Вероятно е бил привлекателен за хората, които са се чувствали маргинализирани от традиционната йерархия на онова време. Друга причина е император Ашока, за който говорихме в други уроци, който приема будизма, след като изпитал вина за войната в Калинга, в която десетки хиляди, може би и стотици хиляди хора били убити. Той приема будизма и става голям негов поддръжник, той изпраща мисионери по целия свят, за да го разпространи. Така че една от причините за разпространението на будизма е, че няколкостотин години след Буда един силен, могъщ император приема религията и решава да я разпространи. Това ни води до втория въпрос. Има ли други исторически примери, подобни на току-що описания? Това е друго нещо, за което винаги да си задаваш въпрос в историята. Каква е структурата на това? Тук имаме някаква духовна същност, но има и ритуална страна, когато започва практикуването на религията. Имаме стратифицирано общество, където има една класа, която държи монопола над ритуалите, която извлича много власт от тези ритуали. И после идва някой, който казва: "Чакай, свещениците се интересуват повече от властта и ритуалите, отколкото от духовната същност, хората не са доволни от отговорите, които им дава това свещеничество." Можеш ли да се сетиш за нещо, което прилича на тази ситуация? Аз се сещам за няколко примера, като повтарям отново, че по това може да се спори, и това е интересното за историята. Насърчавам те да обсъдиш с някого тези въпроси. Около 500 години след времето на Буда, човек на име Исус от Назарет излиза на сцената. Какво е общото? Имаме духовната страна на юдаизма, която идва от Авраам и Мойсей, но имаме и ритуалната страна на фарисеите от онова време. Те са брокери на власт. Исус смята, че религията е опорочена. Той вижда търговците в храма, голяма част от неговото учение е реформиране, връщане към духовната същност. Той също така се опитва да насърчи хората да имат по-лична връзка и се опитва да разбие стратификацията, като пак можеш да се досетиш, че той има много привлекателно послание тези, които които се чувстват маргинализирани. Приликите са даже още повече. Точно както при будизма на сцената се появава Ашока, няколкостотин години след Буда, за да популяризира религията, нещо подобно е и при Исус. Около 300 години след Исус Константин е император на Римската империя. Същите Римска империя, в която са преследвали християните цели 300 години, и изведнъж Константин не само я прави законна, но започва да я популяризира и сам приема християнството. След смъртта на Константин тя става официална религия в Рим. Независимо дали говорим за Буда, или за Исус, имаме реформатор и няколкостотин години по-късно имаме силен император, който приема религията и я разпространява. Други примери? Дори в света на християнството можем да отидем 1500 години напред от времето на Исус до времето на Мартин Лутер. Който, поне от негова гледна точка, вижда християнството в началото на 16-ти век и мисли, че то се е отдалечило от духовната си същност, от учението на Исус, че е станало твърде насочено към ритуалите, че свещениците и папата се интересуват повече от властта, отколкото от духовността. Затова той започва това, което ще стане известно като протестантска реформация, която ще направи религията по-лична, ще отпадне нуждата да отидеш при свещеника, за да имаш лична връзка с духовната същност на религията. След този урок помисли и за други исторически паралели. Има ли и други религии? Какво да кажем за исляма? Какво да кажем за сикхизма? Как можем да ги сравним с тези идеи, или няма връзка с това? Може би те са примери за обратното, може да има исторически примери, които нямат нищо общо с религията. Може да са свързани с политиката, науката или икономиката. Помисли над тези въпроси. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България