If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Християнството в Римската империя

Преглед

  • Християнството се заражда през първи век от новата ера в провинция Юдея от еврейската традиция. То се разпространява в Римската империя и се превръща в официална религия.
  • Християнството е повлияно от историческите обстоятелства, при които се е развило

Зараждане на християнството

Християнството се заражда в Юдея в средата на първи век от новата ера, като в началото се базира на учението на Исус и по-късно върху трудовете и мисионерската дейност на Павел от Тарс.
Първоначално християнството било малка, неорганизирана секта, която обещавала лично спасение след смъртта. Спасението било възможно чрез вярата в Исус като Син Божи – същият Бог, в който вярвали евреите. Първите християни спорели дали те трябва да проповядват само сред евреи, или и неевреите също могат да бъдат християни. По-късно християнството натрупало последователи не само от еврейските общности, но и в целия Римски свят.
Спри и помисил: Как фактът, че християнството се е зародило от юдаизма е повлиял на неговото разпространение?

Християнството и Рим

В десетилетията след смъртта на Исус, апостол Павел написал много писма, които сега са част от Новия завет на християнската Библия. Павел бил римски гражданин и изпращал тези писма до малки християнски общности, които живеели в пределите на Римската империя. Писмата ни показват, че Павел и неговите съмишленици християни все още опитвали да формулират какво означава да си християнин. Проблемите, свързани с точната връзка между юдаизма и християнството, както и между християнството и Римската империя били основни теми на обсъждане.
Спри и помисли: Какво научаваме от писмата на Павел за християнството през първата половина на първи век от новата ера?
Избери един отговор:

Юдаизмът получил статут на официална религия в Римската империя и имал официална защита. Въпреки че християнството се развило от юдаистката традиция, то нямало такива законови защити. Християните били преследвани понякога и официално наказвани заради техните вярвания през първите два века от новата ера. Но официалната политика на Римската държава била да игнорира християните, освен ако те не предизвиквали открито властта в империята.

Рим става християнски

През 313 г. император Константин издава Миланския едикт, който дава на християнството, както и на повечето други религии, официален статус. Докато това било важно развитие в историята на християнството, това все още не означава, че християнството измества напълно традиционните римски вярвания.
През 325 г. Константин свиква Никейския събор, който бил събиране на водачите на християнството, за да определят официалните или ортодоксалните вярвания на християнството. Резултатът от този събор бил Никейския Символ на вярата, който излагал вярванията, съгласувани и договорени на съвета.
През 380 г. император Теодосий издава Солунския едикт, който прави християнството, особено Никейското християнство, официална религия на Римската империя. Повечето други християнски секти били обявени за еретици, загубили законовия си статут и собствеността им била конфискувана от римската държава.
Спри и помисли: Как Римската империя оформила ранното християнство?

Заключение

Римската империя не се е превърнала в християнска за една нощ. Римските религиозни вярвяния се променяли бавно във времето. Когато Западната римска империя паднала през 476 г., християнството все още се разпространявало. Важно е също да се запомни, че самото християнство не се появило изведнъж или напълно формирано. Християнството води началото си от еврейската традиция и било оформено от римските културни и политически структури в продължение на няколко века.
Един последен пример – главата на Римокатолическата църква, Папата, получава титлата си от старата римска длъжност понтифекс максимус или върховен жрец. Римската култура не била напълно изместена, но често била видоизменяна след контакта с други народи и култури.
Християнството било дълбоко повлияно едновременно от юдаизма и от римските културни институции. Не можем да разберем напълно развитието на християнската институция, без да я разглеждаме в светлината на тези условия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.