If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Класическа Гърция

Сал прави преглед на историята на древна Гърция от гръцките тъмни векове през архаичния период до класическия и елинистичния период. Запознаване с основните градове-държави (особено Атина и Спарта), включително най-известните традиции.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сега ще ти разкажа накратко за Древна Гърция. В следващите видеа ще ти разкажа с много повече подробности за тях. Но с това видео ще получиш представа за общата картина. Като за начало, нека започнем с името Гърция. Оказва се, че гърците не наричат страната си Гърция, древните гърци също не са я наричали така. Наричали са я Елада. А думата Елада произлиза от Елин. Така че това имe произлиза от Елин, който е митологична фигура и се смята, че е прародител на гръцкия народ. Можем да гледаме на него като на бащата на гърците. Няма твърди исторически сведения, които да ни кажат кога точно е живял Елин, но от него произлиза името Елада. И това е много важно. Не бъркай Елин, който е бил мъж, с Елена от Троя. Елена от Троя е съвсем различна личност. Когато бях дете и чувах неща, свързани с с елинистичната епоха или елините, си мислех, че може би става въпрос за Елена от Троя. Не. Става въпрос за родоначалника на гърците Елин. И оттук произлиза думите Елада и "елини", което е наименованието на гръцкия народ. Или също думата "елински", с която назоваваме нещо гръцко, или елинистична епоха (наричана още елинизъм), която ще обсъждаме в много видеа оттук нататък. Това е епохата на гръцкото културно влияние не само над Гърция и Анатолия, но също така над Персия и Египет. След като изяснихме това, нека да обсъдим историята на Древна Гърция. Смята се, че гръцкият полуостров е населен с хора от много хиляди години. С течение на времето се надяваме да разберем още за тях. Но моята времева линия тук започва с Микенска Гърция, или по-точно с края ѝ. В следващите уроци може би ще обсъдим по-задълбочено Микенската цивилизация. След нейния край навлизаме в Тъмните векове на Гърция. А причината да се наричат така е че няма много исторически сведения за този период, който горе-долу е между 1100 пр.н.е.–800 пр.н.е Има една събитие, и леко ще наблегна на това, или въпрос, който си струва да се отбележи. До годината на Троянската война – 1200 пр.н.е. съм сложил въпросителен знак, защото и за нея нямаме твърди исторически доказателства, но все пак е известна война, и е описана от Омир. Но не сме сигурни дали самият Омир наистина е съществувал или е бил цяла литературна традиция. Но войната е описана в „Илиада“ и времето след нея в „Одисея.“ Пак повтарям, това е описано стотици години по-късно, дори самият Омир е полулегендарна фигура. Но когато хората говорят за Троянската война, или гледат филми за нея, говорят за нещо, което ако изобщо се е случило, се е случило някъде около 1200 пр.н.е След края на Тъмните векове на Гърция виждаме как някои от институциите, които свързваме с древните гърци, се появяват. Например Делфийският оракул, Оракулът от Делфи, или Пития, позната като Делфийският оракул. Там водачите на гръцките полиси (градове-държави) са ходели, за да получат сведения за бъдещето, за да получат предсказания. Оракулът в Делфи съществува през целия този период, означен на времевата ми линия, под римска власт за повече от 1000 години, като Оракулът е много важна фигура, от която се влияят гръцките водачи. По това време се появяват и Олимпийските игри, които се провеждат в Олимпия, и където хората са ходели, за да докажат физическата си сила. Тези древни олимпийски игри са се провеждали в продължение на над 1000 години. Съвременните олимпийски игри се провеждат от сравнително скоро и очевидно се създадени по модела на древните олимпийски игри, имайки предвид колко дълго са продължили те. Когато повечето хора мислят за Гърция, те всъщност имат предвид Класическа Гърция. Това тук е Класическият период. Ще има уроци за много от тези събития, но това грубо казано е периодът между персийските инвазии, които са били успешно отблъснати, и въздигането и падането на Александър. Тогава се появяват всички тези идеи за Гръцката демокрация. Перикъл, водачът на Атинската държава, имал достатъчно влияние, за да спомогне за развитието на демокрацията. Под неговото ръководство или по време на неговото ръководство, се били построени Акропола и Партенона, примери за гръцкото културно развитие. Но отново, това е в този период. Този период, показан тук. Това също така е и периодът, който свързваме с известните гръцки философи. Тези линии тук са животите на Сократ и Платон, който е бил ученик на Сократ и основател на Атинската школа. Аристотел, който е бил ученик на Платон, и учител на Александър Велики. Както вече споменах, имаме тези градове-държави, и тези, които си заслужава да споменем, всъщност всички си заслужава да бъдат споменати. Но имам тази карта на най-важните полиси в Гърция, за които ще чуеш. Вече говорихме за Оракула от Делхи, за олимпийските игри в Олимпия. Често се говори за Древна Спарта и Атина. После за Коринт и Тива. Спарта е известна със силно военизирана общност. И често възхвалявана. Но трябва да се отбележи, че те са притежавали роби. През различните периоди от историята на Спарта, всеки спартанец е притежавал между 7 и 20 роби. Атина е известна с философията. Атина е родното място на демокрацията. Известна е с изкуството и архитектурата си, всъщност всеки един от тези райони е известен с архитектурата си. Но трябва да се отбележи, че по време на Златната епоха имаме атинската империя, като въстанията са били потушавани по много кървав начин, и са подчинявали други народи. Така че всичко зависи от гледната точка. Ще обсъждаме това в много видеа. Но сега да се фокусираме върху полисите. Макар те да имали общ език и обща култура и да са пращали хора на олимпийските игри, лидерите им да са ходили при Оракула от Делхи, това са били отделни държави. Чак по времето на Филип II Македонски през 4ти век, което виждаш тук, той започва обединението на гръцките полиси, което е продължено от сина му Александър Велики. Александър Велики не само обединява Гърция, но и превзема Персийската империя. И със смъртта си, той е имал кратък живот, той дава началото на Елинистичната епоха, когато гръцката култура е повлияла на целия регион. Не само Гърция, не само това, което е било тогава Персийската империя, Близкия Изток, Египет, целият този регион е бил повлиян от гръцката култура. А Гърция, може да се каже, накрая попада под римска власт, зависи коя дата искаш да използваш за това. В средата на 2 век пр.н.е. Гърция е завладяна от Рим, но после други части от елинския свят, така да се каже, също се предават. Например, Елинистически Египет – през първи век пр.н.е. Но дори тогава, когато става част от Римската империя, има силно влияние върху Римската империя. Когато обсъждаме гърците, ще говорим и за други неща освен демокрация и философия. Ще говорим за войни. Нека да разгледаме как са изглеждали гръцките воини. Тук са изобразени хоплити, които са били войници в Древна Гърция. Също така ще чуеш думата "фаланга". Фалангата представлява формация от пехотинци, в която те марширували близо един до друг. Когато наближавали стрелци, те вдигали щитовете си, и заприличвали на брониран танк. Това било много добър начин за водене на война. Друга дума, която се асоциира със Спарта и робите им, е "илоти". Тези роби са се наричали Илоти. Те на са били притежавани от отделни личности, а от самата държава. От останалите полиси Коринт също е важен. Той се намира на стратегическо място – Коринтския провлак Забележи, че за да се стигне от континента до Пелопонес, трябва да се мине през Коринтския провлак. Тива е бил силен противник на Атина в различни периоди от гръцката история. Той е бил доминиращият град. Сега последното нещо, което искам да спомена, е че голяма част от културата ни идва от Гърция, както и много думи, които се използват и днес. Например думата "драконовски", което се използва в смисъла на "суров, жесток" Думата идва от Драконовите закони, написани през 7 век пр.н.е. в Атина. Той е бил атински законодател и законите му били изключително строги. Оттам идва думата "драконовски". Когато хората казват, че нещо е "спартанско", имат предвид "нещо, което е сурово, което приучва към лишения." Това идва от представата за спартанската култура. Всичко при тях е било свързано с военна подготовка. Дори думата "лаконичен", която означава, че някой се изразява кратко и ясно. Тази дума идва от мястото, където се е намирала Спарта – Лакония. Спартанците са били известни със стегнатата си реч. Когато Филип II Македонски заплашил спартанците, и им казал: "Ако не дойдете на моя страна, ще ви направя това и това." "Ако не станете част от моето царство, от моята империя, ще направя еди-какво си на града ви, ще причиня това или онова на народа ви." Знаменитият отговор на спартанците бил: "Ако." Това е много добър пример за лаконична реч. С този една дума те са изразили много. Ще спра тук. Следващите уроци ще бъдат по-подробни. Важно е да разбереш, че когато говорим за Древна Гърция, става въпрос за един много дълъг период от време. И повечето от нещата, които свързваме с Древна Гърция – Акропола, Партенона, Гръко-персийските войни, великите гръцки философи, повечето от тях са част от Класическия период, който често се свързва със Златната епоха. Която е ето тук. Преди този период гърците не са били фолософи, носещи тоги. Може и да са носели тоги, но през по-ранните периоди те са били авантюристи и завоеватели. Може да се са намирали в малки села, които по-късно са станали полиси, които, най-вече Атина и Спарта, са били в златния си период, който е обозначен тук. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България