If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Фокус върху изграждането на държавата: империи

Задача

Преди да отговориш на въпроса, прочети следния откъс.
[Римското] общество е било много агресивно общество, но те са разбирали една жизнено важна политическа истина: военните победи могат да бъдат закрепени само чрез помирение с победените. Въпреки че повечето строители на империи в древността са били жестоки и безмилостни, това не е било всеобщ възглед. Така след завладяването на Персийската империя през четвърти век преди новата ера...Александър Велики издигнал [местни] водачи на властови позиции в новата си администрация и установил хармония между победител и победени...той дори заставял неговите войници да се женят за местни жени. Забележителното за римляните е тяхната последователност през много векове, с която те прилагали своята политика. Те виждали, че тя не само им помага да установят съгласие [да постигнат разбирателство] с техните бивши врагове, но също така непрекъснато да увеличават тяхното население и по същата логика да увеличават потенциалните войници в техните армии.
От Антони Еверит, Възходът на Рим: Създаването на най-голямата империя в света (Ню Йорк: Рандъм Хаус Пъблишинг, 2012), 62.
Каква е причината според Еверит римляните да изградят успешна империя?
Избери един отговор: