If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Империите Маурия и Гупта

Преглед:

  • Чрез използване на внимателно организирана бюрократична система, империите Маурия и Гупта били способни да поддържат сигурност и политическо единство в големи части от Западна и Южна Азия.
  • Тази бюрократична система включва обща икономическа система, която поддържа стабилно земеделието в обширни земевладения и успешна търговия и общуване.
  • Чрез централизирана власт, която включва силна армия, владетелите на тези империи обединяват предишните разединени региони на Индийския субконтинент.

Обединение и военните

Преди империята Маурия, Индийския субконтинент е фрагментиран в стотици царства, които са управлявани от силни регионални вождове, които се включват във войни, използвайки своите малки армии.
През 327 г. пр.н.е. Александър Македонски и неговите войски влизат в Индия и подчиняват съществуващите царства в региона Пенджаб. Той напуска само след две години, но неговото разрушаване на регионалните власти отваря възможност за други групи да завземат властта. Първата група, царството Магада, използва своята армия, за да получи контрол над търговските пътища през долината на Ганг и морските маршрути до Бенгалския залив.
Скоро след това обаче Чандрагупта Маурия, основателят на империята Маурия, успешно завзема контрол над Магадха. Той започва в покрайнините и накрая проправя своя път към сърцето на царството. В крайна сметка той завладява Северозападна Индия и Бактрия — което е днес Афганистан и по това време е контролирано от гърците. Чандрагупта Маурия успешно обединява Индийския субконтинент в една империя.
Чандрагупта управлява от 324 до 297 г. пр.н.е. преди доброволно да даде трона до сина си, Биндусара, който управлява от 297 г. пр.н.е. до смъртта си през 272 пр.н.е. Това довежда до война, в която синът на Биндусара, Ашока, побеждава своя брат и се издига на трона през 268 г. пр.н.е. и в крайна сметка става най-успешният и могъщ владетел от династията Маурия.
Армията на Маурия, най-голямата постоянна военна сила на своето време, подкрепя разширяването и защитата на империята. Според учени империята разполага с 600 000 души пехота или пешаци, 30 000 души конница или войници на коне и 9000 военни слона. Обширна шпионска мрежа събира сведения с две цели - вътрешна и външна сигурност. Въпреки че император Ашока се отказва от нападателни войни и експанзионизъм след като се обръща към будизма, той поддържа тази постоянна армия, за да защитава империята от външни заплахи и да поддържа стабилност и мир в Западна и Южна Азия.
Голямата армия биля възможна благодарение на сложна административна мрежа. Един от съветниците на Чандрагупта учредил поредица от административни процедури, които Ашока наследил. Ашока разположил столицата си сред укрепените стени на Паталипутра, която служела като център на империята. Чиновниците взимали решения как да се събират данъците за централната хазна, която финансирала армията и други държавни дела.
Как Ашока използвал армията и по какви начини това било лошо за неговия имидж на владетел?
Как е била устроена политически Индия преди империята Маурия да дойде на власт?
Империята Маурия при своята най-голяма територия, в тъмно оранжево, включително васалните царства, светло оранжево, 265 г. пр.н.е. Обърни внимание, че картата показва, че империята покрива цялата територия на днешна Индия, като и части от днешните държави Афганистан, Бангладеш, Бутан, Иран, Непал, Пакистан и Китай.
Източник на изображението: Boundless

Централизация и данъци

Централизираната власт е много удобна, когато императорите трябва да се занимават с търговия и земеделие. Чандрагупта Маурия въвел единна валута в Индия, мрежа от регионални управители и администратори и граждански служби, които да раздават правосъдие за търговците и земеделците.
Чрез дисциплинираната централна власт на империята Маурия фермерите били освободени от данъци към местните владетели и събиране на налог от произведената реколта. Вместо това те плащали на управлявана на държавно ниво данъчна система. Системата работела на принципа на Арташастра, древноиндийски текст, който съветвал как да се събират данъците, как да се управлява търговията и селскостопанските ресурси, как да се ръководи дипломацията и даже как да се води война.
По време на своето управление Ашока също така разгласявал своите едитки по площадите чрез скални надписи и колони, каменни надписи, които информирали поданиците за правилата, които се отнасят за тях. Империята Маурия била строга в събирането на приходите, но също така финансирала много обществени проекти за подобряване на производителността. Ашока финансирал строежа на хиляди пътища, водни канали, къщи за почивка, болници и други видове инфраструктура.
Дали е било благоприятно за владетелите на Маурия народът им да може да чете? Защо?
Как национално управляваната данъчна система е била полезна за поданиците на империята Маурия?
Монети от империята Маурия, трети век преди новата ера. Чандрагупта Маурия въвел единна валута в Индия, включително тези сребърни монети с изобразени символи на колело и слон.
Източник на изображението: Boundless

Икономика и търговия

Политическото единство на империята Маурия и вътрешния мир благоприятствали разширяването на търговията в Индия. По време на управлението на Ашока правителството надзиравало изграждането на основни пътища и международната търговска мрежа на Маурия се разрастнала. Индия изнасяла до места като Бактрия и Персия, в това число коприна, текстил и подправки.

Разпадането на Маурия и възхода на империята Гупта

Империята Маурия започнала да се разпада след смъртта на Ашока. Скъпите заплати на войниците и държавните чиновници фалирали централната хазна. На мястото на разширяващата се империя местните владетели поели управлението на по-малки територии, като се позиционирали стратегически на търговските пътища. Бъдещите водачи на династията Гупта се откроили сред тези малки царства след няколко века. Те завладели много области от бившата империя Маурия и сключвали съюзи с царствата, които избирали да не воюват с тях.
Посочи една разлика в начина на живот при централизирано управление и управление при голям брой малки царства?
Империята Гупта била основана от Шри Гупта някъде между 240 г. и 280 г. Синът и наследникът на Шри Гупта, Гхатоткача управлява между 280 и 319 г. Чандрагупта, синът на Гхатоткача, се възкачил на трона около 319 г. и управлял до 335 г.

Разширяване на империята Гупта

Самудрагупта наследил своя баща Чандрагупта I през 335 г. и управлявал около 45 години. До своята смърт през 380 г. Самудрагупта бил присъединил около 20 царства към неговата империя и разширил границите ѝ от Хималаите до река Нармада в Централна Индия и от река Брамапутра до река Ямуна – най-дългият приток на Ганг в Северна Индия.
Империята Гупта, 320-600 г. Империята Гупта се разширявала чрез завоевания и политически съюзи до 395 г., когато вече се заемала територията на половината от Индийския субконтинент.
Ичточник на изображението: Boundless

Империята Гупта при Чандрагупта II

След като идва на власт, Чандрагупта II разширява империята чрез завоевания и политически бракове до края на своето управление през 413 г. През 395 г. неговата власт над Индия се простира от бряг до бряг. Точно както Ашока Чандрагупта II прави Паталипутра сторица на империята и съсредоточава управлението там. Той използва парите от налозите на своите съюзници, за да финансира държавни проекти и заплати. За разлика от Ашока, Чандрагупта не разчитал на мрежа от чиновници или строго наблюдение на делата на чужденците или съюзниците. Вместо това той оставил регионите да взимат техни собствени решения за администрацията и местното управление.
Някои учени смятат, че империята Гупта е златният век на Индия. Империята била белязана с мир и обществена сигурност, и науките процъфтявали в тази среда. Калидаса, поет от това време, се счита за най-големият поет и драматург на санскрит. Ариябата, който живял по времето на империята Гупта, бил първият индийски математик и астроном, автор на приказките Панчатантра, една от най-превежданите нерелигиозни книги в историята.
Империята Гупта паднала след нашествието на Белите хуни, номадски народи от Централна Азия, в края на пети век от новата ера. До шестнайсти век повече не е имало обединена империя, Индия се управлявала от регионални царства.
Можеш ли да определиш модел на управлението/властта от времето преди империята Маурия до падането на империята Гупта?
Защо смяташ, че империята Гупта може да е била Златен век?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.