Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Варните и кастовата система

Разглеждане как варните са описани в Ригведа и Бхагавад Гита във връзка с понятието за "кастите" в съвременна Индия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В учебниците по история във връзка с индуизма веднага ще забележиш информация за т.нар. "кастова система", като кастова система означава, че хората се раждат с предварително определена роля в обществото. Причината да използвам кавички е, че често тя се свързва с различни индуистки текстове за варните, като най-добрият превод от санскрит на варни е класи. Интересно е дали първоначално те са били замислени само като социални класи, или като наследствени класи, както е днес в кастовата система. Но знаем, че когато разглеждаме модерния индуизъм от последните няколкостотин години, става въпрос за нещо повече от предопределение от раждането. Ще разгледаме част от текстовете и ще оставя на теб да решиш дали това е повече социална класа, или е класа, към която принадлежиш по рождение. Това са четирите варни, които са описани във Ведите и други индуистки текстове: най-горе са брамините, които са свещеници и учители, те не трябва да се бъркат с Бог Брахма, или с Абсолютната реалност Брахман. Следват кшатриите, които са воини и управленци. Интересно е, че поне в индуисткото общество, брамините са считани за по-висши от воините, управленците и царете. След това идват вайшите, които са земеделци и търговци. Следват шудрите, работниците, тези, които работят за останалите три класи. И има хора, които са извън тези четири различни класи. Те самите се наричат далити, което означава потиснати, но понякога ги наричат недосегаеми, тъй като в традиционното индуистко общество дори не можели да влизат в храмовете, те били дискриминирани, нямали достъп до ресурси, те не можели дори да стиснат ръце или да докоснат други членове на индуиското общество. Ще говорим повече как това се променя или не се променя. Сега да видим основанието за системата на варните в текстовете. Ще започна с този цитат от Риг Веда. Това е от Пуруша Сукта, Пуруша във Ведите е това космическо създание, на което са придали човешки облик, дали са му подобно на човешко тяло. "Когато те разделиха Космическото създание, колко части направиха?" "Как кръстиха устата му, ръцете му?" "Как нарекоха бедрата и нозете му?" "Брамините бяха неговата уста, а от двете му ръце бяха направени раджани." Раджани е синоним на кшатрии, воините и царете. "Бедрата му станаха вайши, а от стъпалата му създадоха шудрите." Във Ведите, като има известен спор дали това е било в първоначалните Веди, или е добавено по-късно, за да има разказ за създаването, но тук се говори за тези четири варни. Но не става ясно дали се имат предвид различните класи на общестовото. Необходимо е да има свещеници и учители, да има воини и управленци, земеделци и търговци, да има работници. Дали не казват нещо по-фундаментално? Ако се върнем във времето на Махабхарата, когато е била написана Махабхарата, и тази част от Махабхарата, която се нарича Бхагавад Гита, в тях също се говори за системата на варните. Бхагават Гита е тази част от Махабхарата, където Кришна говори на Арджуна, и го убеждава за неговата роля в живота, и ето какво казва Кришна на Арджуна: "Добродетелите на брамините, произтичащи от природата им, са спокойствие, самоконтрол, аскетизъм, чистота, толерантност, честност, любознателност и познаване на същността на нещата." Гордостта на кшатрия, дадена му от неговата природа, почива на неговата храброст, жизненост, отдаденост, изобретателност и смелост в боя, щедрост и великодушие като господар на хората." "Задачата на вайшите, които произтичат от природата им, е да орат земята, да отглеждат добитък и да въртят търговия." "Мястото на шудриите, което произтича от природата им, е да служат." Спорно е дали да служат на останалите три касти. Повтарям, че не се казва категорично, дали се раждаш брамин, че ако баща ти е брамин, то и ти трябва да си брамин, или че ако баща ти е кшатрий, и ти трябва да си кшатрий. Тук се говори за това, че си роден с такава природа (същност). Така че може да се интерпретира, че всеки носи някакви вътрешни заложби, има някакви вродени наклонности, и тези вътрешни наклонности ще определят дали ще стане брамин, кшатрий, вайша или шудра. Препоръчвам ти, както винаги, да разгледаш оригиналните източници, особено когато гледаш нещо, което е преведено, това е превод от санскрит на английски (на екрана), а начинът, по който е преведено, има значение. Затова опитай да сравниш няколко превода, и да си направиш изводи самостоятелно. Независимо, че древният индуискти текст, Бхагават Гита е на вързаст над 2000 години, а ако говорим за Ведите, и особено за Пуруша Сукта, която е част от оригиналните Веди, тогава говорим за текстове на над 3000 години, независимо от първоначалния замисъл на системата на варните независимо дали е трябвало да се отнася само до социалните роли, а не до наследствени касти, реалността е, че за последните няколкостотин години в Индия тя става кастова. Децата на брамините стават брамини. Децата на кшатриите стават кшатрии. Те се женят помежду си и това определя социалния им статус. За да поставим всичко това в перспектива, ще цитирам един от бащите-основатели на Индия. Това е снимка на Бхимрао Амбедкар, който бил роден далит, и бил обект на голяма дискриминация, докато растял. Той не можел да сяда на столове или да се храни до съучениците си. Семейството му нямало достъп до ресурсите, до които другите хора в селото или в града имали достъп. Те били активно дискриминирани, те не можели да докосват членовете на официалната кастова система. Но въпреки цялата тази дискриминация, той получил изключително добро образование и станал първият правосъден министър на Индия, и освен това основоположник на принципите, залегнали в конституцията на Индия. Ето какво пише той за кастовата система: "Кастата не е физичен предмет като стена или тухла, като жица или бодлива тел, която да пречи на индусите да се смесват и затова трябва да бъде премахната. Кастата е понятие, тя е мисловен предразсъдък." Ако погледнем съвременна Индия, ако говорим за днешните индуси, те ще кажат, че не приемат кастите сериозно. Те са част от миналото, и то такава част от миналото, с която не се гордеят. Но все още има индуси, които приемат кастовата система сериозно, особено в отдалечените райони и в селата. Много от проблемите, които Амбедкар е изпитал, тази степен на дискриминация, когато далитите не могат да влизат в храмовете, нямат достъп до водните източници, това все още се случва в Индия. Всички неща като бракове вътре в кастите, все още се приемат доста сериозно от голяма част от индуското население. Ето още един цитат от Амбедкар: "Някои хора казват, че ще са доволни да се премахнат само ограниченията за "недосегаемите", но да не се закача кастовата система. Целта да се премахнат ограниченията само за недосегаемите, без да се премахнат неравенствата, характерни за кастовата система, е доста скромна цел." Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България