If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ранен юдаизъм, част 2

Преглед от първите царе и обединението на Юдея и Израел до възникването на еврейската диаспора след разрушаването на Втория храм.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео започнахме с историята на праотците в Битие. Как Авраам заселва народа си в Ханаан, но в последствие са поробени в Египет. Според Стария завет робството продължава повече от 500 години, до появата на Моисей, за когото също говорихме в предходното видео. Следват четири книги в еврейската Библията, които често се приписват на Моисей. В тях се говори как Моисей освобождава евреите от робство, получава заповедите и закона от Бог и как накрая завежда народа си обратно в Ханаан. Както споменах в предишното видео, тези първи пет книги от еврейската Библия, както и първите пет книги от християнския Стар завет, които са същите и в Тората, се смята, че са написани от Моисей, въпреки че историците подлагат това на съмнение. Има значителни исторически дебати дори относно това дали говорим за реални исторически личности. Според библейските текстове евреите се преселват в Ханаан. В останала част от видеото ще се задълбочим повече върху периода на първите значими царе на евреите. Спираме се на първото хилядолетие преди новата ера. Народът на евреите се намира в Ханаан. През 11 век пр.н.е. на престола се възкачва цар Саул. Той се счита за първия важен цар, изобщо за първия цар на обединеното царство на Израел и Юдея. Това е цар Саул. Той е наследен от цар Давид, който му е зет. Унаследяването му продължава много дълго време. Давид се смята за значима фигура в юдаизма, християнството и исляма. Той е възприет като воин, поет и философ. Укрепва и обединява царството. Наследен е от сина си цар Соломон. В библейските текстове Цар Соломон е известен с мъдростта си. Също така е известен с построяването на Първия храм в Йерусалим. Сега ще обясня как съм отбелязвал събитията с цветове на тази времева линия. Със зелен цвят са периодите според библейските текстове, по-надолу в зелено са добавени и тези според историческите сведения. Тогава евреите през повечето време не са в Ханаан, те са или в плен, или в робство, тоест в изгнание на друго място. Това тук горе в зелено е пленът в Египет, а късото зелено тук долу е Вавилонският плен, за който ще поговорим след малко. С бяло е отбелязана появата на храмовете в Йерусалим. Това е изображение на Първия храм в Йерусалим, който е построен от Соломон. Обединението на Юдея и Израел не устоява дълго след тези трима царе. Скоро след това царството отново се разделя на две: Царство Юдея и царство Израел. Царството на Израел е опустошено от новоасирийците през 722 г.пр.н.е., когато отказва да отдаде дължимото на новоасирийския цар. Царството на Юдея по естество се превръща във васално владение на Асирия. Важно е да отбележим, че въпреки че са наречени царства, през по-голямата част от историята това са васални провинции на по-големи държавни сили, независимо дали на асирийци, вавилонци, египтяни или селевкиди. Те си остават провинции, но в някаква степен имат автономност и затова всъщност се наричат царства. През 722 г.пр.н.е. царството на Израел е завладяно и много от евреите отиват в изгнание като заложници на новоасирийците. Вече по-късно, през 6 век пр.н.е., се случва известният Вавилонски плен, или нововавилонският плен при Навуходоносор II, който завладява Юдея. Той всъщност е резултат от страничната битка между нововавилонците и египтяните. Ще говорим за това в други видеа. И така стигаме до Вавилонския плен. Това е картина на Йерусалим, на която виждаме как Соломоновият храм бива разрушен, а народът на евреите отведен в плен от Йерусалим до Вавилон. Значителна част от тях са пленници във Вавилон от около 597 г. - 586 г. пр.н.е. до завладяването на Вавилон от цар Кир Велики на ахеменидските перси, за които също говорим в друго видео. И тук освобождаването е по-скоро страничен ефект от по-големи битки и завоевания, които се случват по това време. Кир Велики освобождава еврейския народ през 538 г. пр. н.е. и това е краят на Вавилонския плен. Той ги разселва отново обратно в Йерусалим и той и наследниците му съдействат за възстановяването на храма. И така стигаме до Втория храм в Йерусалим. Може да чуеш да го наричат и юдаизъм на Втория храм, защото това е периодът, когато евреите се завръщат в Йерусалим. Вторият храм е реконструкция на Първия и много от Старозаветния Соломонов храм е запазен в подновената му архитектура. Този период продължава няколкостотин години. Както споменах, царството на Юдея е васална провинция на всички тези различни империи. В крайна сметка става провинция на Римската империя към края на първото хилядолетие преди новата ера. Стигаме до 70 г. от новата ера, малко след времето на Христос, когато избухва първата юдео-римска война, понякога наричана "еврейският бунт". Тогава римляните разрушават Втория храм. Това е много значимо събитие, тъй като, както казах, Вторият храм е възстановен след края на Вавилонския плен, и точно към първи век след новата ера бил много приятно разширен и обновен. След което през 70 г. след новата ера Йерусалим е разрушен отново. Този път от римляните. Това е началото на еврейската диаспора, когато те са заточени в изгнание за хиляди години от Рим. Те се пръсват из Римската империя и из други империи, за което говорим повече в други видеа. Това е много важно събитие, защото този път еврейският народ в по-голямата си част е разпръснат. Те вече нямат храм и не се наблюдава значимо завръщане на евреи в тази област до настъпването на 20-ти век. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България