If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пуническите войни между Рим и Картаген

Трите Пунически войни между Рим и Картаген отбелязват края на Картагенската (Пуническата) империя и оставят Римската република доминираща сила в Средиземноморието.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В началото на трети век преди новата ера виждаме, че Римската република, основаната през 509 г. пр.н.е. вече е установила контрол над Апениниския полуостров. Но тя не е единствената сила в Средиземноморието. Имаме наследниците на иперията на Александър Велики, както и картагенците. Тук в синьо можеш да видиш, че Картаген е обширна империя, която властва над по-голямата част от западното Средиземноморие. Предполагам се досещаш, че е било само въпрос на време двете сили да влезат в конфликт. Всъщност те ще водят три големи войни. Според някои историци това са най-значителните и мащабни войни в историята до този момент. Първата от тях започва през 264 г. пр.н.е. и продължава 23 години до 241 г. пр.н.е. Тя е позната като Първата пуническа война. Тук на времевата диаграма можеш да видиш, че започва от 264 до 241 г. пр.н.е. Тя е резултат от конфликт, който започва между два града-държави в Сицилия. Сицилия е ето този остров. Градът-държава Сиракуза е мощен град, основан от гърците, който влиза в спор с Месана (днес Месина), която е друг град-държава в североизточната част на остров Сицилия. Рим и Картаген, двете големи сили, били въвлечени, и това завършва с битка на остров Сицилия, където Картаген вече стъпва на западния бряг. Интересното в тази война е, че Картаген има мощна флота, което е логично за една морска империя. Той има много силна флота. Докато римляните имат много силна армия. Но нямат добра флота, така да се каже. Но както ще видим по нататък в Първата пуническа война, това ще се промени. Първата голяма битка се състои при Агригент, може би го казвам грешно, на остров Сицилия. Римляните спечелили убедително, и тогава картагенците, вероятно се досещаш, си казали: "Може би трябва да воюваме повече с тях по море". Това става през 260 година в битката при Липарските острови, които са ето тук. Когато римляните били победени там, те си казали: "Може би ни е нужна по-добра флота." И в следващите няколко десетилетия непрекъснато имало битки. Има някои победи на картагенците, или пунически победи, за които сме говорили в предишното видео. Думата пунически идва от начина, по който римляните картагенците, които имали корени във Финикия. Имало е пунически победи, но основно успех имал Рим. И така, в края на Първата пуническа война се случили няколко неща. Картаген се оттеглил от Сицилия. Картаген е изгонен от Сицилия. Имало е военни репарации. Рим казал на Картаген: "Трябва да ни платите за всички щети, които ни причинихте." Това било много тежко за Картаген, защото войната струвала много на Картаген, а в Картаген нямало граждани-войници. Тяхната армия се състояла от... флотата имала граждани, предполагам, че мога да кажа моряци. Но армията била съставена основно от наемници. Това са войници, на които ако платиш достатъчно, ще се бият за теб. Те нямат мотиви, свързани с някакъв вид идеология или гражданство. Картаген, през всички тези много години война, плащали на всички тези наемници. Те си имали цена. И сега Рим искал да му изплатят репарации. Репарации на Рим. Другият страничен ефект от Първата пуническа война е, че тя накарала Рим да изгради собсвена флота. Рим изгражда флота. Цената на Първата пуническа война била много висока за Картаген. Войната дестабилизирала Картаген. Голяма част от наемниците, когато не получели заплата, каквато считали за заслужена, искали повишение. От 240 до 238 г. пр.н.е. има Въстание на наемниците. Значи 240 до 238 г. пр.не. има въстание на наемниците. То било потушено от картагенците, но страничният ефект е отслабването на тяхната власт в Сардиния и Корсика. И така след края на Въстанието на наемниците картата вече изглежда ето така. Това е карта на Средиземноморието, така, както изглежда през 238 г. пр.н.е. Сега можем да видим, че римляните владеят не само Апенинския полуостров, но са завзели Корсика, Сардиния и Сицилия. Мощта на Рим само ще нараства, но Картаген, тази горда империя, все още не се е предала. През 218 г. пр.н.е. картагенският генерал Ханибал, прочутият Ханибал, решава да нападне римляните. Той прави това по нестандартен начин. Той ги атакува от север. Той превежда своята армия, в която има даже слонове, и преминава през Алпите. Това е картина от художник, нарисувал армията на Ханибал с нейните слонове, която преминава швейцарските Алпи. Те донесли хаос на Апенинския полуостров. Това продължило около 15 години. От 218 г. пр.н.е. до 201 г. пр.н.е. И това е Втората пуническа война. Въпреки че Ханибал внесъл хаос за повече от десетилетие на Апенинския полуостров, той никога не успял да установи пълен контрол над Рим. Има няколко обяснения за това. Едното е, че хората, които завладял, непрекъснато въставали. Те просто не искали да са подчинени на картагенците, на пуните, ако мога да кажа така. Той никога не можал да получи толкова подкрепления, колкото били нужни за пълното подчиняване на Рим. В края на Втората пуническа война римляните решили да нападнат самият град Картаген. През 202 г. пр.н.е. в битката при Зама римляните категорично победили Ханибал. Ханибал бил извикан обратно, за да брани родината си, но той бил победен при Зама. През 201 г. пр.н.е. завършва Втората пуническа война. По това време, в края на Втората пуническа война, Рим вече владее значителни части от Иберийския полуостров, които са били владения на Картаген. Картаген се превръща в подчинена държава на Рим. Картата изглежда приблизително така. Но след това Рим не бил щастлив. Това била много грозна война. Ханибал е бил на Апенинския полуостров и внесъл там хаос. Той почти успял да завладее Рим. Той бил смъртен враг на Римската република. Картаген на практика станал подчинена държава на Рим. Трябвало да плаща военни репарации. Не можел да има голяма армия или голяма флота. Много хора в Рим през следващите няколко десетилетия дори мислели, че Картаген е толкова отслабен, че започнали да твърдят: "Трябва да разрушим напълно града, защото след всяка наша победа сключваме мирен договор, но после те отново придобиват сила и отново следва война." Това са били много грозни войни. Накрая, в 149 година, ще запиша това, 149 г. пр.н.е. Картаген започнал да възстановява мощта си, опитвал да възстанови армията си, което изплашило римляните. Те казали: "Хайде да ги унищожим веднъж завинаги." И започнали да поставят неизпълними условия на картагенците. Поискали от тях да преместят града си навътре в сушата. "Не искаме никога да бъдете сила." Но картагенците не можели да го изпълнят. Те отговорили: "Добре, но ако просто преместим града си, кой знае какво ще поискате след това." И римляните използвали това като повод за нападение. От 149 до 146 г. пр.н.е. имаме Третата пуническа война. В тази война Рим наистина разрушил напълно Картаген, те разрушили Картаген и сложили край на 700-годишен град-държава, империя, както искаш го наричай. Град Картаген бил разрушен напълно. Жителите му били поробени, което римляните правели с победените народи. Градът бил изгорен напълно за 17 дни. Римляните искали да са сигурни, че Картаген никога няма да се възстанови, за да застраши отново Рим. След Третата пуническа война Рим станал доминиращата империя в Средиземноморието. Те не само контролирали това, което владеели в началото на Третата пуническа война, но сега контролирали и африканските колонии на Картаген. През същата година, 146 г.пр.н.е. римляните успели да завладеят и Гърция. В края на Третата пуническа война виждаме един изключително могъщ Рим, като Римската република започнала да прилича на империя. Официално тя още не била империя. Официално все още била република, но властвала над други народи, така че може да се разглежда като империя. Започнала да добива вида на тази могъща цивилизация, която ще владее цялото Средиземноморие. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България