If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Синкретизъм

Синкретизъм е смесването на култури и идеи от различни места. Ние ще разгледаме няколко примера за това явление, които се случват през класическия период.

История на културен обмен

В днешен Киргизстан в Централна Азия се намира древно християнско гробище, върху чиито надгробни плочи има изобразени Несториански кръстове: това е кръст, покрит цвят на Лотус. Епитафията върху един от тях гласи: "Това е гробът на Еремия, вярващият." Надгробната плоча дава годината на смъртта на Еремия, но след това също казва "годината на овцата", говорейки за цикъла на дванадесетте животни от китайския зодиак.
Репродукция на каменна плочка, намерена в християнски манастир от 13-ти век в Пекин: Несториански кръст над лотосов цвят.
Репродукция на каменна плочка, намерена в християнски манастир от 13-ти век в Пекин. Източник на изображението: Wikimedia Commons
Религии, култури и обичаи се сблъскват и се смесват едни с други в процес, наречен синкретизъм. Ние ще обсъдим това понятие, като се опитаме да отговорим на въпроса: Защо има християнска надгробна плоча в Централна Азия с година от китайския зодиак върху нея?
Коприна, подправки и болести не са единствените неща, пренасяни по Пътя на коприната; търговците-номади пренасяли също философии и религии. Будизмът и християнството пътували по търговските пътища толкова сигурно, колкото лазурит, пипер и чума; те променяли и адаптирали културите, които срещали. Както обаче един даоист може да каже, че точно както водата променя формата си, за да заеме съда, същото се случвало и с религиите и идеологиите - променяли се, за да подхождат на формите и традициите на културите, които ги приемат.

Търговски мрежи и разширяване на класическите империи

Както евразийските империи в античността се разширявали, същото се случвало и с техните търговски пътища и мрежи за комуникация. Някои империи дори израствали толкова големи, че граничели една с друга; например при Александър Македонски гръцката империя достигнала чак до Индия, което води до развитието на гръко-будизма. Растежът на класическите империи означава, че обменът на култури и идеи става възможен и по-разпространен.

Християнство

Ранните християни успели да се възползват от римската инфраструктура: мисионери и проповедници използвали римските пътища и римската обширна имперска търговска мрежа, за да разпространят тяхното послание отвъд региона на Средиземно море. Към единадесети век една трета от християните в света живеели в Азия.
Снимката показва римски път, павиран с камъни, между които е поникнала трева. Отдясно има редица от дървета, отляво има ниска каменна стена, зелени хълмове и пасища в далечината.
Стар римски път край Тал Акибрин в Сирия. Източник на изображението: Wikimedia Commons
Църквата на Изтока не използва гръцки или латински език в нейните литургии, но вместо това превежда Евангелията на Сириак, семитски език, тясно свързан с арамейския. Много от тези сириак-говорящи християни са несторианци, клон на християнството, заклеймен като ерес - различаващ се от приетите вярвания — и от Римокатолическата, и от Източноправославната църква. Несторианците твърдят, че Исус Христос е съставен от различни човешка и божествена природа.
Дори преди Ефеският събор през 431, когато несторианството се приема за еретично, християните в Мала Азия и Азия черпят религиозно вдъхновение от другите религии, които ги заобикалят. Например раннохристиянски аскети са повлияни от практиките на самоотричане на еврейски, индуски и будистки мистици; някои прекарват много години в усамотение. Един такъв християнски мистик, Свети Симеон Стълпник, прекарва 37 години, живеейки сам на върха на стълб в Сирия. Има големи несториански центрове от Йерусалим до Пекин и Сиан, и епархии (райони, контролирани от епископи) са разпръснати по Пътя на Коприната като мъниста в наниз. Тимъти I, патриарх на църквата на Изтока, ръководи създаването на църковен център в Тибет.
Карта на Църквата на Изтока в Средните векове. Картата показва западна Африка и Саудитска Арабия на запад, и Китай на изток. Показани са регионите и племената, повлияни от Църквата на Изтока в тази област.
Църквата на Изтока в Средните векове. Източник на изображението: Wikimedia Commons
През 781, точно когато Тимоти застава начело на църквата на Изтока, китайски несторианци в Чанъан, имперска столица на империята Тан, издигат паметник от варовик с височина 3 метра, наречен Несторианска стела; той отбелязва 150 години на християнство в Китай. Паметникът описва Христос на будистки език: "[Христос] определя обсега на Осемте граници [Осемте съзнания на Махаяна будизма], по този начин завършвайки истината и освобождавайки я от излишното [безполезното]; той отваря вратата на трите постоянни принципа [временност, страдание и себеотричане], въвеждайки живота и унищожавайки смъртта. "
Отливка от Несторианската стела. Бели китайски букви върху черна правоъгълна основа; Несториански кръст най-отгоре в триъгълник.
Отливка от Несторианската стела. Източник на изображението: Wikimedia Commons
Въпрос: Какво ни казва Несторианската стела за християнството в китайски контекст? При изучаване на християнството в Централна Азия, защо може да бъде полезно да се говори за християнството с будистки термини?

Будизъм

В Индия много членове на търговската каста са практикуващи будисти. Те разговарят с хора, докато пътуват и търгуват. По този начин будизмът се разпространява по Пътя на коприната до Иран, Централна Азия, Югоизточна Азия и Китай.
Докато будизмът се разпространява, хората, които приемат религията, правят това в условията на техните собствени култури. На пример Махаяна будизмът е много по-популярен в Китай, отколкото в Индия, където будистки монаси изпълняват по-строги, по-аскетични практики и придават по-висока стойност на медитацията. Животът в медитация е трудно да се постигне от един обикновен човек.
Махаяна, буквално означава "голяма колесница или широк път", е по-достъпна форма на будизма, в която хората могат да участват в действия на преклонение — като заплащане за религиозни стихове — за да постигнат спасение. Тази по-леснодостъпна версия на религията, предлагана от мисионери и търговци, позволява будизмът да се установи по-добре в места като Китай. Неговото универсално послание за постигане на спасение е привлекателно за хората и се адаптира лесно в различни култури.
Освен това Махаяна будизмът позволява присъединяването на съществуващи култури и традиции в неговата философия. В Монголия и Тибет Маяхана будизмът се променя, за да позволи културни вярвания, свързани с магия; например, в Тибет Маяхана будисти учат, че е възможно да се постигне просветление чрез ритуали и магия. Будизмът придобива изцяло нови форми, въз основа на различните черти на културите, до които той достига.
Династията Тан, чрез силата на нейната армия, налага мир и ред над Централна Азия, което осигурява безопасност за пътуващи учени и мисионери, които придружават търгуващи лица през пустини и степи. Нейното владение се простира от източно Китайското море чак до Кашгар, близо до границата на днешен Киргизстан. Будистки монаси пътуват на запад по Пътя на коприната с намерение да изучават будисткото учение в Индия. Будистки учен от седми век, Сюен Дзан, пише в неговите Велики архиви на Тан от западните райони за големите Буди на Бамиян: "огромни каменни Буди, издълбани в скалите." Будизмът е добре укрепен в тази част от Централна Азия — всяка от статуите е с височина около 40 метра и ограждат долината. Тези статуи остават в Бамиян до 2001 г., когато афганистанските талибани нареждат те да бъдат унищожени.
Снимка на един от Будите от Бамян. Скулптурата е огромна; за мащаб има човек, който стои при краката на статуята и достига до кокалчето над стъпалото ѝ. Статуята носи и е в поза, която също е типична за гръцкия стил.
Снимка от 1977 година на един от Будите от Бамян, който носи гръцко облекло и стил на скулптуриране, както и повреди от предишни завоеватели на Бамян. Източник на изображението: Wikimedia

Сливане на политическата и религиозната власт

Християнство

Константин I, римски император от четвърти век, разрешава християните законно да практикуват открито тяхната вяра след като според слуховете той получава религиозно видение. От края на четвърти век император Теодосий установява християнството като официална религия на имперски Рим. Християните да заемат длъжности в управлението, което предоставя на религията повече легитимност и последователи. През това време покръстванията в християнство се увеличават в Испания, Италия, Северна Африка и източния средиземноморски район.
Тази промяна също донася по-солидна инфраструктура на християнската църква в империята: пет епископи и патриарси притежават власт в пет главни градове, докато епископи в по-малки области имат контрол върху епархии, или райони. По-строгите властови канали водят до затягане на официалните религиозни доктрини. Водачите се срещали, за да обсъждат въпроса за природата на Исус — дали той е главно човек, главно божествен, или и двете едновременно — в религиозните събори в Никея и Халкедон през 325 г. и 451 г. съответно. В Халкедон водачите заявяват, че Исус има две напълно отделни природи: една божествена и една човешка, но че той е и двете едновременно. Това решение е противоположно на вярванията на несторианците, коптите и други християнски групи, но удинната система от вярвания способства за разпространението на християнството в Римската империя и отвъд.
Римските владетели започват да губят контрол над империята в края на четвърти век и Западната Римска империя пада напълно през 476 г. Обаче инфраструктурата на християнската църква оцелява, подготвяйки пътя за по-голямо разширение и религиозен контрол в Европа. Папата, епископът на Рим, става ключова фигура на религиозното ръководство; епископите организират правителствата на местно ниво и оглавяват мисионерски походи в пра-германския регион. Популярна форма на християнство сред германските народи, арианството, се разпространява в империята от ариански мисионери. Последователите на тази християнска секта вярват, че Бог син, Исус, не е съществуващ навеки заедно с Бог Отец. Това вярване е обявено за ерес на Първия събор в Никея, но въпреки това притежава много последователи.
Въпрос: Как разширяването на християнската църква е засегнато от краха на Римската империя и формирането на система на християнска власт?

Будизъм

Маурииският император Ашока се обръща в будизма, вероятно като средство за обединяване на неговите поданици около обща религия. Той също така спонсорира и изпраща мисионери на различни места. Първите мисионери пристигат в Шри Ланка в 250 г. пр.н.е., и Ашока също изпраща мисионери в Централна Азия и Средния Изток. От Шри Ланка будизмът се разпространява в Бирма, Ява и на други места в Югоизточна Азия. От Централна Азия той в крайна сметка се разпространява в Източна Азия и Тибет.
Тези мисионери действат като официални говорители на царското правителство; като резултат те имат достъп до управниците в градовете, които посещават. Будистката религия успяла да се разпространи бързо и ефективно, тъй като повече царе приемат будизма в техните собствени региони.
Въпрос: Как правителствата използват будизма, за да засилят тяхната легитимност, когато взаимодействат с нови култури?

Други контексти

Синкретизъм на култури и традиции се развива в много различни контексти през класическия период: Индуизмът е силно синкретична религия, която се развива и разпространява в различни части на Индийския субконтинент; Месопотамската култура и юридически кодекси влияят на юдаизма и ивритските писания; гръцката култура влияe на юдаизма, когато империята на Александър Македонски се разпространява на изток.
Така че нека се върнем към онази Несторианска надгробна плоча в Централна Азия.
Имаш ли по-добра представа сега защо на гроба е отбелязана и западна календарна година, и година от китайския зодиак? Виждаш ли как общностите на Пътя на коприната — притиснати между две империи и финансово зависими от преноса на стоки от една велика сила до друга - се оказва, че транспортират не само топове копринен плат?
Въпрос: На базата на примери за синкретизъм в статията, защо мислиш, че Несторианските гробове имат китайски зодиакални символи върху тях?
Въпрос: За какви примери на религиозен или културен синкретизъм може да се сетиш от твоя живот днес?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.