If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Културният синкретизъм в Централна Азия

В трети век преди новата ера между повлияната от гърците Селевкидска империя и индийската империя Маурия лежи малко и процъфтяващо царство, наречено Бактрия. Това видео е посветено на културния синкретизъм, смесването на култури. Какъв вид култури възникват на кръстопътя на империите? Нека да открием това заедно, докато изучаваме гръко-будизма и Несторианското християнство.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Привет, историко, и добре дошъл южна централна Азия около 280 години преди новата ера. Това са две империи, които които се намират в една и съща област. Това тук е Маурийската империя. Можеш да видиш, че това е нейното разрастване по времето на Ашока през 250 година преди новата ера. Империята Маурия обхваща долината на река Инд. Това е в днешен Пакистан. Ето тук се намира областта, известна като Гандара, откъдето всъщност се счита, че е дошло името Кандахар в Афганистан днес. Ето тук е пресечната точка на две империи. Селевкидската империя е ето тук в оранжево. Това е, спомни си за приемниците, това е една от трите части от империята на Александър Велики. Неговият генерал Селевк владял тази част от Мала Азия, достигаща до Централна Азия. Това е територията на тази империя около 280 г. пр.н.е. През 250 г. пр.н.е. сатрапията на Селевкидската империя, наречена Бактрия, се отделя. Тя спечелва война за независимост и се отделя като самостоятелно царство. Това е т.нар. Гръко-бактрийско царство. Това става около 250 г. пр.н.е. Носи името Бактрия по името на големия град Бактра, откъдето идва името на провинция Балх в Афганиста. Тук горе на североизток можеш да видиш град Фергана, който днес се намира в Узбекистан. Ако си спомняш от статията за Пътя на коприната, това е същата Фергана, където китайците Хан срещат тези небесни коне, чиято пот е кървава. Сега искам да разкажа за културата на тези хора в областта Гръко-бактрия, защото много стотици години тази област е преминавала напред и назад между владението на Индия и на Македония. Тук има елинско влияние, както и индийско влияние. Това означава, че ще говорим за процес, наречен културен синкретизъм. Ще го запиша ето тук, по средата на Китай. Културен синкретизъм. Синкретизъм означава смесване на културни обекти. Той е точно това. Това е смесване на култури, на идеи и вярвания. Ще продължим, като разгледаме влиянето на гръцката култура върху будизма и обратното. Това са две изображения на Буда от приблизително същото време, и в действителност от приблизително една и съща област, от района на Гандара край днешен Кандахар. Това е в границите на царство Бактрия, което видяхме. Притиснат между елинистичното влияние и индийското влияние. И двете скулптури са от първи век от новата ера. Да разгледаме този отпечатък, защото това е много разпространен начин за представяне на Буда преди първи век от новата ера. Това е така нареченото аниконично изображение. Това представлява отпечатък от стъпката на Буда. Тук можеш да видиш някои от темите в индуизма и будизма, това е колелото дхармачакра в центъра на стъпалото. Тук имаме триратни до петата. Има и, както можеш да видиш, съвсем бледи малки свастики в предната част на ходилото. Всичко това са будистки или индуистки символи, които представят Буда, но всъщност не виждаме никакво изображение на Буда в човешка форма. Това се отнася по-скоро до наследството, оставено от Буда, така че хората да следват неговите стъпки. Но почти по същото време и в същия регион виждаме и това. Това е статуя. Това е стоящ Гандара Буда. Тя отново е от първи век преди новата ера, от същия регион Бактрия. Но можеш да видиш, че тук Буда носи гръцко облекло. Това е гръцки хитон и мантия. Това са примери за гръцко облекло, и Буда е представен в гръцки стил. Това много прилича на други скулптури, които виждаме в елинистичните култури по същото време. Виждаме този Гандара Буда, стоящ Буда, което представлява комбинация на будистки вярвания или будистка философия, комбинирана с гръцка културна естетика. Разбира се будизмът е практикуван в този регион много стотици години. Спомни си... да се върнем на картата, за да си спомниш, че Фергана и Бактрия и всички тези градове в Централна Азия, Кандахар е е ето тук долу, лежат на Пътя на коприната, който свързва с така наречения западен "бряг" на Китай. През Фергана и през Бактрия може да се стигне до големите центрове в Индия. Може да се стигне до Паталипутра и Суварнагири и дава достъп до морските търговски пътища. Много историци вярват, че точно през градовете на Гръко-бактрийското царство будизмът си е придвижил по Пътя на коприната до различни градове-оазиси в Централна Азия и оттам до Китай. Наблюдаваме синкретизъм навсякъде, където се срещат различни култури. Счита се, че когато Александър Велики е стигнал до горното течение на река Инд, спомни си, това е в горен Пакистан, той довел със себе си много философи, за да се срещнат с големите мислители на индуиската аскетска традиция. Гърците ги наричали гимнософисти, което означава голи мислители, защото тези хора били посветени на практикуването на философията, те постели и носели или никакви, или много малко дрехи, защото считали, че те ще им попречат в тяхното търсене на знания и мъдрост. Ако проучиш гръцката философия, ще видиш влиянието на тези индийски мислители, което те оказали на гръцката философия през този период. Да видим и други примери на синкретизъм. Ето това е Несторианската стела, или по-скоро това е отпечатък от Несторианската стела. Това е гигантски варовиков блок, който бил издигнат през 781 година в Чанан (днешен Сиан), имперската столица на империята Тан в Китай. Тя отбелязва 150-годишнината на несторианското християнство. Ако се вгледаш отблизо, можеш да видиш този малък кръст тук. Ето така. Това е несторианския кръст, ето тук. Можеш да видиш всички тези китайски текстове, които символизират важната връзка между Източната църква и Китай при династията Тан. Интересното в този каменен монумент е начинът, по който се описва християнството в него. За да покръсти китайското население, несторианското християнство адаптира своя подход, за да пасне на обичаите на хората, които живеят тук. В този текст Христос е описан с термините на даоизма и будизма. Ще ти прочета откъс от превода. "Девица родила светия в Сирия. Ярка звезда известила щастливото събитие и персийците, като видяли това великолепие, дошли да поднесат дарове. Древното пророчество, което било дадено от 24 мъдреци, се изпълнило. И той дал велики принципи за властта и семействата, и за царствата." Тук те говорят за месията. "Той основал новата религия със тихото съдействие на светия дух от Троицата. Той обявил, че добродетелта следва пряката вяра. Той посочил мястото на осемте граници." Сега идват някои понятия от махаяна будизма. "Така допълнил истината и я освободил от излишното. Той отворил вратата на трите постоянни принципа." Отново това е будистко понятие. Нетрайността, страданието и не-азът. "Въвел живота и унищожил смъртта. Той издигнал яркото слънце, за да освети обиталищата на мрака, и лъжливостта на дявола била победена тогава. Той привел в движение съда на милостта, с която да се възкачи в светли обитания. След което разумните били освободени, с което завършила демонстрацията на неговата мощ, и в ясен ден той се възнесъл в неговия истински дом." Виждаш как е използваната будистката терминология, за да се осмисли християнството, и точно това представлява синкретизма. Това е да вземеш една нова идея, и да я напаснеш към тези неща, осемте граници, вечните принципи, освобождаване на истината от излишното. Това, което тези несториански мисионери опитвали да направят, е да вземат християнските принципи и да ги преработят в будистка или даоистка светлина. Да преработиш нещо в унисон с нова ситуация. Ти можеш да научиш всичко. Дейвид казва довиждане. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България