If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Династиите Джоу, Цин и Хан

Сал прави исторически преглед на династиите Джоу, Цин и Хан в Китай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще направим преглед на първите значителни династии в древната Китайска империя. В предишното видео говорихме за династията Ся, за която не сме сигурни дали е съществувала, защото няма много исторически документи. Въз основа на легендата тя е възникнала около 2100-2200 г. пр.н.е. Това е преди около 4000 години. Тя е съществувала от възникването си до династията Шан през 1600 г. пр.н.е. Династията Шан можем да разглеждаме като първата историческа династия, защото имаме артефакти, имаме археологически доказателства, даже имаме писменост – прочутите оракулски надписи върху кости от династията Шан, които били използвани за вземане на решения при предсказване на бъдещето. Интересното за тази писменост е, че тези оракълски кости на възраст над 3000 години всъщност са еволюирали в съвременната китайска писменост, на база на тази писменост на възраст 3000 години. От династията Шан имаме също така и важни бронзови находки. Повтарям отново, това са първите исторически доказателства за значителна географска територия, която е обединена около реките Хуанхъ (Жълтата река) и Яндзъ. В това видео за династията Шан ще видим, че тя пада около 1046 г. пр.н.е. След нея следва династията Джоу. Династията Джоу побеждава последния император от династията Шан – Ди Син, в битката при Муе през 1046 г. пр.н.е. Съгласно съвременните оценки на историците, Ди Син станал корумпиран владетел. Той бил под влиянието на неговите съветници и тогава Джоу казал: "Причината да ги победим и да ги свалим от трона и а да основем нова династия е дадена от волята на Небето." Небесната воля е идеята, която е интегрална за династията Джоу и после става част от китайската култура и традиции за следващите хиляди години. Небето, в този контекст, не е място в облаците, както някой може да си представи в духа на западната традиция. То трябва да се разглежда като движещата сила на вселената. Това е схващането, че ако лидерите загубят своите способности, ако се корумпират, тогава тази водеща сила на вселената ще ги отхвърли и ще постави по-способни лидери на власт. И така цар Ву от династията Джоу, който победил Ди Син в битката при Муе се позовал на Небесните права и продължил да управлява с династията Джоу. Династията Джоу просъществувала много дълго време, но тя не е централизирана. Тя може да се опише като феодална система. Имало множество царства, които били верни на династията Джоу и в много случаи те имали различна степен на автономност и власт. Династията Джоу принципно се разделя на западна Джоу, когато столиците били на запад, и източна династия Джоу, когато столицата се преместила на изток. Източната династия Джоу, този период ето тук между 770 и 476 г. пр.н.е. често известни като Пролетен и Есенен период, често е цитиран като важен период на философския Златен век на Китай. Това е времето на Конфуций. Това е времето на Лао Дзъ, който създава Таоизма или есенцията на философията Тао. Множество философски школи дори в съвременен Китай започнали да се зараждат по това време. Втората половина на Източния Джоу период е периодът на сражаващите се царства. Това е ето тук, където линията е прекъсната. Династията Джоу, която била вече много децентрализирана, се разпокъсала още повече. И Китай няма да е обединен до 221 г. пр.н.е. През 221 г.пр.н.е се появява династията Цин. Макар династията Цин да е просъществувала много кратко, тя властвала само няколко десетилетия, тя е важна, защото това е първата наистина силно централизирана династия. Често я наричат първата имперска династия. Както споменах за Джоу, те били много децентрализирани, тази феодална система. При династията Цин се появява Цин Шъхуанди или Цин Шъхуан, който бил много силен владетел. Той създал централно правителство и много силни закони. Той подчинил опонентите си по категоричен начин, в резултат на което успял наистина да обедини Китай. Другото нещо, което е създал, е Голямата китайска стена. Но тя не била точно построена от него, защото вече съществували стени, издигнати в Китай по това време. Той започнал да свързва външните стени и да разрушава стените вътре в границите на империята. Така че той често се цитира като човекът, започнал формирането на известната днес Голяма китайска стена, чието изграждане и подобряване продължили следващите поколения и по-късните династии. Другото нещо, с което е прочут, е изграждането на централизирана администрация, където държавните чиновници заемали местата си въз основа на положени изпити. Това продължило няколко хиляди години в Китай. Както вече споменах, династията Цин властвала кратко, след което се възцарила една от най-важните династии в китайската история, която продължила започнатото от Цин, но го направила малко по-модерно. Династията Хан често е наричана от китайските историци Златния век на Китай. Това е време, в което конфуцианската философия станала доминантна. Имало значителен напредък в математиката, науката и технологиите. Това е снимка на деветте свитъка върху математическото изкуство, където се появяват идеи като методът на Гаус за решаване на системи от уравнения и методът на Крамер, неща, които ще бъдат изнамерени в Европа след хиляди години, но са записани в Хански Китай. Изработването на хартия започва в Хански Китай. Както виждаш тук, този период продължил над 400 години. Ето тук има кратък период, в който е създадена династията Син, и това отделя Западен Хан от Източен Хан. Това е важен период за развитието на китайската философия, китайската писменост и технологии, които се ползват и до днес. И за да оценим конфуцианската философия, спомни си, че Конфуций е живял няколкостотин години преди династията Хан, но точно в този период това се оформя като философията, или даже може да се каже религията на Китай. Ще завърша с няколко цитата на Конфуций. По-късно ще направя цяло видео за него, но тези са сред любимите ми. "Истинското знание е човек да познава степента на своето невежество." Това е версия на Златното правило. "Не налагай на другите това, което самият ти не желаеш." И за да видим в контекст тези идеи на Конфуций, писмеността, математиката, която била развита там, била държавна служба. Това продължило няколко хиляди години. Това било по времето, когато – просто помисли какво се случвало в останалия свят. Това било по времето на Римската империя. Интересно е, че времето на династиите Цин и после Хан, когато за пръв път имаме наистина централизирана империя, съвпада напълно с времето, когато самият Рим се централизира. Интересно е да помислим за това какво е характерно за този период от историята, когато започнали да се появяват тези две големи империи. И те не са били напълно изолирани. Всъщност е имало контакти между двете империи. Преведено от екипа на "Образование без раници" с подкрепата на посолството на САЩ в България