If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Защитата за войната на Уилсън пред Конгреса -- 2-ри април 1917 г.

Прочети възванието на Уилсън за влизане на Съединените щати в Първата световна война. 
Господа от Конгреса:
Свиках Конгреса на извънредна сесия, защото трябва да бъдат взети сериозни, много сериозни политически решения. И те трябва да бъдат взети веднага, като не е правилно, нито конституционно допустимо, аз да поема отговорността за вземането им.
На 3-ти февруари аз последно представих пред вас официално изключителното изявление на имперското германско правителство, че след 1-ви февруари те ще отхвърлят всички законови или хуманни ограничения и ще използват подводници за потопяването на всеки кораб, който би приближил пристанищата на Великобритания и Ирландия, или на западния бряг на Европа, или всяко пристанище, което се контролира от от враговете на Германия в Средиземноморието. Това изглеждаше като цел на немските подводници и по-рано във войната, но от април миналата година имперското правителство ограничи донякъде командирите на своите подводни съдове в унисон с обещанието, което ни беше дадено, че пътническите съдове няма да бъдат потапяни и че ще бъде давано предупреждение на всички други кораби, които техните подводници биха преследвали за унищожение, когато не се оказва съпротива и няма опити за бягство, като ще се полагат усилия да се даде справедлив шанс на екипажите за спасяване на живота им с открити лодки. Взетите мерки бяха слаби и непоследователни, както се оказа в тревожни случаи в хода на това жестоко и нечовешко действие, но в някаква степен бяха спазвани ограничения. Новата политика изтри всякакви ограничения. Кораби от всякакъв вид, независимо от техния флаг, техния вид, техния товар и дестинация, тяхното презназначение, бяха безмилостно изпращани на дъното без предупреждение и без мисъл за помощ или милост за тези, които са на борда, кораби на приятелски настроени неутрални страни заедно с тези на противниците. Дори кораби-болници и кораби, превозващи помощи на тези горчиво осиротели и страдащи хора в Белгия, въпреки че последните бяха получили самоуправление в определени от самото германско правителство области и бяха идентифицирани с неможещи да се сбъркат знаци, те бяха потопени със същата безотговорна липса на състрадание или принципност.
Отначало аз не можеш да повярвам, че подобни неща действително могат да бъдат извършени от едно правителство, което е подписало хуманните правила на цивилизованите нации. Международното право произлиза от опита да се въведат някакви закони, които ще бъдат спазвани и съблюдавани в моретата, където никоя нация няма право на доминация и където лежат свободните пътища на света. В мъчителни стъпка подир стъпка това право беше създадено, с недостатъчни резултати, разбира се, след като беше постигнато всичко, което можеше да се постигне, но винаги с ясната визия на това, което сърцето и умът на човечеството изискват. Този минимум от правила германското правителство пренебрегна под предлог за законно отмъщение и необходимост, и понеже те нямат оръжия, които могат да използват по море, освен тези, които не могат да задействат, тъй като тяхното използване би означавало да захвърлят всички скрупули на човечеството или уважение за споразуменията, които са предназначени да движат световните дела. Аз сега нямам предвид материалните загуби, макар и те да са огромни, а само разюзданото и пълно разрушаване на живота на цивилни, мъже, жени и деца, които са заети с техните обичайни занимания, които дори в най-тъмните периоди на модерната история са били считани за невинни и законни. Материалните щети могат да бъдат платени, но животът на мирни и невинни хора не може. Настоящата война на германските подводници срещу търговията е война срещу човечеството.
Това е война срещу всички нации. Бяха потопени американски кораби, бяха погубени американски животи, по начин, който дълбоко ни потресе да научим, както и кораби и хора от други неутрални и приятелски нации, които бяха потопени по същия начин. Тук няма дискриминация. Предизвикателството е към цялото човечество. Всяка нация трябва да реши сама как да му отговори. Изборът, който правим ние, трябва да бъде направен с помощта на обмисляне и умереност на преценката, които отговарят на нашия характер и нашите мотиви като нация. Трябва да оставим настрана емоциите. Нашите мотиви не трябва да бъдат отмъщение или победна демонстрация на физическата мощ на нашата нация, а само възстановяване на правото, на човешкото право, на което ние сме единствения защитник.
Когато се обърнах към Конгреса на 26-ти февруари, аз мислех, че ще е достатъчно да наложим нашето неутрално право с оръжие, нашето право да използваме моретата срещу незаконно вмешателство, нашето право да пазим сигурността на нашия народ срещу незаконно насилие. Но въоръженият неутралитет, сега става ясно, е непрактичен. Защото подводниците са на практика извън закона и по начина, по който се използват немските подводници срещу търговския флот, не е възможно корабите да бъдат защитени срещу техните нападения така, както е предвидено от международното право да се защитават търговските кораби срещу пирати или нападения, видим кораб да ги преследва в открито море. Общата предпазливост в такива обстоятелства, една мрачна необходимост, изисква да бъдат унищожени, преди да демонстрират техните намерения. С тях трябва да се действа открито, ако изобщо се действа. Германското правителство отрича правото на неутралните страни изобщо да използват оръжия в границите на територии, които те са посочили, дори в защита на такива права, чиято защита никой съвременен публицист досега не е поставял под съмнение. Заплахата се изразява в това, че въоръжената охрана, която сме поставили на нашите търговски кораби, ще се разглежда като извън закона и ще бъде третирана по начина, по който биха третирали пиратите. Въоръженият неутралитет е неефективен в най-добрия случай; при такива обстоятелства и пред лицето на такива претенции, той е повече от неефективен; той изглежда може единствено да предизвика това, което трябва да предотврати; той практически със сигурност ще ни въвлече във война без правата или ефективността на противниците. Има само един избор, който не можем да направим, който не сме в състояние да направим: ние няма да изберем пътя на подчинението и да оставим свещените права на нашата нация и на нашите хора да бъдат пренебрегвани или нарушавани. Злините, срещу които сега се изправяме, не са обикновени злини; те засягат самите корени на човешкия живот.
С дълбоко осъзнаване колко тежка, даже трагична, стъпка предприемам, и на сериозните последици, които тя влече, но подчинявайки се без никакво съмнение на това, което считам за мое конституционно задължение, аз препоръчвам на Конгреса да декларира, че последните действия на имперското германско правителство са на практика нищо по-малко от война срещу правителството и народа на Съединените щати; че официално приема статута на воюваща страна, който му беше наложен, и че взима незабавни мерки не само за подобряване на отбраната на страната, но също и за насочване на цялата мощ и на всички ресурси за победа над германското имперско правителство и слагане на край на войната.
Какво ще включва това е ясно. Това ще включва възможно най-практичното взаимодействие със съвети и действия с правителствата, които сега са във война с Германия, и като допълнение към това предоставянето на тези правителства на възможно най-либерални финансови кредити, за да може нашите ресурси да бъдат възможно най-добре съчетани с техните. Това ще включва организация и мобилизация на всички материални ресурси на страната, за да се осигурят военни материали и да се посрещнат моментните нужди на нацията по най-пълен, но все пак по възможно най-икономичен и ефективен начин. Това ще включво незабавно пълно екипиране на флотата във всяко отношение, но най-вече за осигуряване на най-добрите средства за борба с подводниците на врага. Това ще включва незабавно попълване на военните сили на Съединените щати, както е предвидено от закона в случай на война, с поне 500 000 мъже, които, по мое мнение, трябва да бъдат избрани на принципа на всеобщата военна повинност, както и оторизирането на последващи допълнителни мобилизации от подобен мащаб, веднага щом това е необходимо и може да се осигури обучението им. Това ще включва също, разбира се, и предоставянето на адекватни кредити на правителството, осигурени, надявам се, доколкото могат да бъдат осигурени справедливо от настоящето поколение, чрез добре преценено данъчно облагане....
И докато правим тези неща, тези толкова важни неща, нека да бъдем много ясни, да обясним много ясно на целия свят какви са нашите мотиви и нашите цели. Моето собствено съзнание не е движено от случайното и нормално развитие на злощастните събития от последните два месеца, и аз не вярвам, че мисленето на нацията е било повлияно или засенчено от тях. Аз мисля съвсем същото сега, което мислех, когато се обърнах към Сената на 22-ри януари, същото мислех, когато се обърнах към Конгреса на 3-ти февруари и на 26-ти февруари. Нашата цел сега, както и тогава, е да защитим принципите на мира и справедливостта в живота на света срещу егоистичната и автократична власт и да установим сред наистина свободни и самоуправляващи се народи в света подобно съчетание от намерения и действия, които оттук насетне ще гарантират спазването на тези принципи. Неутралитетът вече не е възможен или желан, когато става въпрос за световния мир и свободата на народите, и заплахата за мира и свободата се намира в съществуването на автократични правителства, подкрепяни от организирани сили, които се контролират изцяло от тяхната воля, а не от волята на техните народи. Ние видяхме какво представлява неутралитетът при тези обстоятелства. Ние сме в началото на епоха, в която ще изискваме същите стандарти за поведение и за отговорност за престъпленията да се спазват между нациите и техните правителства, както се спазват от отделните граждани на цивилизованите страни.
Ние нямаме разногласия с германския народ. Ние нямаме други чувства към тях, освен чувства на симпатия и приятелство. Не тяхно е било решението, взето от правителството, за влизане в тази война. Това е било без тяхното знание или одобрение. Това е война, която е наложена като в онези мрачни дни от миналото, когато народите не са били питани от техните водачи и войните са били предизвиквани и започвани заради интересите на династиите или на малки групи от амбициозни хора, които са имали навика да използват техните сънародници като слуги или инструменти. Самоуправляващите се нации не изпращат шпиони в техните съседи и не използват интриги, за да предизвикат някакво критично развитие на нещата, което да им даде възможност да нападнат или да завладеят. Подобни проекти могат да се случат успешно само на тъмно и когато никой няма правото да задава въпроси. Злокобно замислени планове за измама или агресия, предавани от поколение на поколение, могат да бъдат създадени и пазени в тайна само при условията на конфиденциалност в дворовете или при добре пазените секрети на малка привилегирована класа. Те за щастие са невъзможни там, където общественото мнение управлява и търси пълна информация по националните въпроси.
Стабилно съгласие за мир не може да се поддържа по друг начин, освен чрез партньорство на демократични нации. Никое автократично правителство не заслужава доверието, че ще спазва своите обещания. Това ще бъде съюз на честа, партньорство на мнения. Интригите ще се самоунищожат, заговорите на вътрешните кръгове, които биха планирали това, което е угодно на тях, без да дават отчет на никого, означава, че корупцията ще се съдържа в самата им същност. Само свободни хора могат да поддържат своята цел и своето достойнство стабилни до края и ще предпочетат интересите на човечеството пред всеки тесен частен интерес.
Не усеща ли всеки американец сигурност, която се добавя към нашата надежда за бъдещия мир в света, от чудесните и затрогващи събития, които се случват през последните седмици в Русия? Русия е известна на тези, които я познават най-добре, че винаги в сърцето си е била демократична, във всички важни страни на нейната духовност, във всички интимни връзки на нейните хора, които изразяват техния природен инстинкт, тяхното естествено отношение към живота. Автокрацията, която коронова нейните политически структури, дълготрайна и ужасна заради реалностите на нейната власт, не беше руска по произход, по характер, по цели; и сега тя е разклатена и великият и великодушен руски народ се присъедини с цялото си наивно величие и мощ към силите, които се борят за свобода в света, за справедливост и за мир. Това е достоен партньор за обединение на честта.
Едно от нещата, което послужи да ни убеди, че пруската автокрация не е била и никога няма да бъде наш приятел, е това, че от самото избухване на настоящата война тя напълни нашите нищо неподозиращи общности и даже нашите държавни служби с шпиони и пося престъпни интриги навсякъде срещу нашето национално единство, нашия вътрешен мир, нашата индустрия и търговия. Сега е очевидно, че техните шпиони са били тук още преди избухването на войната, и за съжаление това не е спекулация, а факт, потвърден от нашите съдилища, че интригите, които повече от веднъж стигаха почти дотам, че да застрашат мира и да изнесат производства от страната, са били извършвани със знанието, с подкрепата и даже с личните насоки на официални агенти на имперското правителство, акредитирани пред правителството на Съединените щати. Дори когато разследвахме тези неща и се опитвахме да ги отстраним, ние търсехме възможно най-великодушното тълкуване за тях, защото ние знаехме, че тяхната причина не е враждебно отношение на немския народ към нас (който беше, без съмнение, толкова несведущ за това, колкото и ние), а единствено в егоистичните планове на правителството, което прави каквото си иска и не казва нищо на народа си. Но те изиграха своята роля да послужат като доказателство за нас, че това правителство не изпитва истински приятелски чувства към нас и би действало срещу нашия мир и сигурност за негово удобство. Че то смята да настрои врагове срещу нас на самия ни праг и прихванатото писмо на Цимерман до германския министър в Мексико сити е красноречиво доказателство.
Ние приемаме предизвикателството на враждебните намерения, защото знаем, че в такова правителство, използващо такива методи, ние не можем да виждаме приятел; и че присъствието на организирана сила, която винаги е готова да изпълни неизвестна за нас цел, не може да гарантира сигурността на демократичните правителства в света. Сега ние сме на прага да влезем в битката с този естествен враг на свободата и, ако е необходимо, ще хвърлим цялата сила на нацията, за да спрем и унищожим техните претенции и тяхната власт. Ние се радваме сега, когато виждаме фактите, без да са обвити с воала на фалшиви преструвки, да се борим с това за всеобщия мир в света и за освобождение на народите, включително на германския народ: за правата на нациите, големи и малки, и за привилегията на хората навсякъде да избират техния начин на живот и закони. Светът трябва да стане сигурен за демокрацията. Мирът трябва да бъде посаден върху сигурните основи на политическата свобода. Ние нямаме егоистични цели, които да преследваме. Ние не желаем да завладеем, да доминираме. Ние не търсим облаги за себе си, материална компенсация за жертвите, които ще направим свободно. Ние сме един от шампионите на правата на човечеството. Ние ще бъдем доволни, когато тези права станат толкова сигурни, колкото вярата и свободата на народите могат да ги направят.
Само защото ние се борим без злоба и без егоистична цел, не търсейки нищо за себе си, а това, което искаме да споделим с всички свободни хора, сигурен съм, че ние ще проведем нашите операции като участник във войната без злоба и ще следим стриктно спазването на принципите на правото и на честната игра, за които заявяваме, че воюваме.
Не казах нищо за правителствата, съюзени с имперското правителство на Германия, защото те не воюват срещу нас, нито са ни накарали да защитаваме нашите права и нашата чест. Правителството на Австро-Унгария обаче даде своето незаконно разрешение и съгласие за безумните и незаконни действия на подводниците, предприети без маскировка от имперското германско правителство, и по тази причина за това правителство не беше възможно да приеме граф Тарновски, посланикът, акредитиран наскоро към това правителство от Имперското и царското правителство в Австро-Унгария; но това правителство не участва де факто във военни действия срещу граждани на Съединените щати по море и аз си позволявам свободата, поне засега, да отложа обсъждането на връзките ни с властите във Виена. Ние влизаме в тази война само защото сме очевидно принудени и защото няма друг начин да защитим нашите права.
За нас ще бъде лесно да се включим като воюваща страна, уверени в правотата и справедливостта, защото ние действаме без враждебност, без омраза към народа или желание да им навредим, а само като въоръжени противници на едно безотговорно правителство, което захвърли всички принципи на хуманността и правото и действа в амок. Ние сме, ще го потворя отново, най-искрени приятели на германския народ, и не искаме нищо повече от това да възстановим близките си отношения във взаимна изгода – колкото и трудно да е за тях, в този момент, да повярват, че това е казано от все сърце. Ние преговаряхме с тяхното правителство през всичките тези тежки месеци, заради това приятелство – проявихме търпение и сдържаност, които иначе не биха били възможни. Ние, за щастие, ще имаме възможности да потвърдим това приятелство чрез нашето отношение и действия спрямо милионите мъже и жени от немски произход, които живеят сред нас и споделят нашия начин на живот, ние ще бъдем горди да го докажем на всички, които са лоялни към техните съседи и към правителството в часовете на изпитание. Те са, повечето от тях, толкова истински и лоялни американци, сякаш не са били предани никога на никой друг. Те ще бъдат призовани да застанат до нас в разкриването и ограничаването на малцината, които биха имали различни цели. Ако има нелоялност, тя ще бъде подложена с твърда ръка на сурови наказания; ако тя изобщо надигне глава, то ще бъде само тук-там, по изключение от малцина зловредни и беззакони.
Тежко и неприятно е задължението ми, господа конгресмени, да направя сега това обръщение към вас. Пред нас, вероятно, има месеци на тежки лишения и саможертви. Много страшно е да въвлечеш този велик и миролюбив народ във война, в най-ужасната и разрушителна война за всички времена, в която изглежда, че самата цивилизация е под въпрос. Но правото е по-скъпо от мира, и ние ще воюваме за нещата, които са били най-скъпи на сърцата ни – за демокрацията, за правото на този, който е управляван, да има участие в собственото си управление, за правата и свободите на малките народи, за всеобщата победа на правото на тези свободни народи, която да донесе мир и безопасност на всички народи и в крайна сметка да направи светът свободен. На такава задача ние посвещаваме нашите животи и нашите състояния, всичко което сме, и всичко, което притежаваме, с гордостта на тези, които знаят, че дойде денят, в който Америка има привилегията да пролее кръвта си и силата си за принципите, върху които е създадена, и които гарантират мира и щастието, на които се радва. Бог да ѝ е на помощ, защото това е нейният избор.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.