If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Околоната среда и търговията: Епохата на викингите

Между VIII и XI век викингите не само нападат, но и търгуват с далечни земи. Околната среда и политическата обстановка оформят тази търговия. 

Преглед

  • Различни условия на околната среда причиняват различни ресурси да бъдат налични в дадени региони.
    • Транспортиране на стоки до региони, където те в противен случай не са налични предлага възможности за печалба.
    • Търговските пътища и модели зависят от комбинация от екологични, политически и икономически фактори.

Връзката между околната среда и търговията през Епохата на викингите

Между осми и единадесети век, скандинавските народи — често наричани Викинги - пътуват обширно, и нападайки и търгувайки. Околната среда на Скандинавия е сравнително хладна и неблагоприятна за широко-мащабно земеделие. Това означава, че Викингските общности имат тенденцията да бъдат малки и донякъде мобилни, което от своя страна го прави лесно за тях да се включват в далечни пътувания за да нападат и търгуват. Погледнете картата по-долу за местоположения на Викингски селища и пътувани маршрути. За разлика от империите, с които те търгуват, викингите не са една единствена политическа общност, но те наистина споделят много културни черти, като общо семейство на скандинавските езици.
Карта показваща области на Викингски селища — в зелено - и пътувани маршрути — в синьо. Обърнете внимание на честата употреба на реки като маршрути на транспорт! Кредит за снимка: Wikipedia CC BY-SA 3,0
Стоки, които лесно се придобиват, са като цяло евтини. С ограничената транспортна технология на Средновековието, превозването на евтини стоки на дълги разстояния не е печелившо. Луксозните стоки са предмети, които са редки и скъпи. Поради тези черти, способността да се купуват луксозни стоки често е свързана със социалния статус.
Кои стоки са луксозни отчасти се определя от наличието на ресурс или продукт в определен регион. Например, ресурси, като дървен материал, кехлибар и кожи са широко достъпни в Балтийския регион - района около Балтийско море, вижте картата по-долу — по време на викингите... Викингските търговци получават тези стоки от местните жители, понякога чрез търговия, понякога чрез сила и ги транспортират до пазарите по-далеч на юг, като Булгур или Киев - или дори чак до Константинопол или Багдад — където тези стоки не са налични местно. В замяна Викингските търговци получават сребърни монети, коприна, стъкло и други изработени артикули, които те не могат да произвеждат сами.
Как околната среда засяга кои стоки може да бъдат луксозни стоки в даден регион?

Технология и търговия

Викингите са умели корабостроители и използват тези превозни средства за военни и икономически цели. Типичния Викингски дълъг кораб има и платно, и гребла за задвижване. Той също е много лек и има плитък проект — т.е. дъното на кораба не отива много дълбоко под повърхността на водата. Това прави викингските кораби идеално подходящи за речен транспорт, където те трябва да се движат в плитки води и преноси, къси участъци, където корабите трябва да бъдат пренесени по суша за да достигнат следващия воден път.
Пресъздаване на Викингски кораб. Забележете, че той може да използва или платно или гребла и колко високо седи във водата. Кредит за снимка: Wikimedia
Географията между Балтийско и Черно и Каспийско море е плавателна почти изцяло по река. Това дава на викингите предимство, тъй като те вече притежават технологията за да експлоатират географията на най-преките търговски пътища на два от най-големите и най-богатите градове в света през девети век.
Каква е връзката между технологията и търговията?

Политически и икономически влияния върху търговията

Империите са добри пазари за луксозни стоки, защото богатството има тенденция да се концентрира в големите градове, което означава че много потенциални клиенти живеят на едно място. Въпреки че и Абасидната и Византийската империи са лесно достъпни за Викингските търговци от географска гледна точка, по време на периода от осми век до единадесети век, търговията не се случва в голям обем и по този начин търговците имат тенденцията да се съсредоточават върху едно място в даден момент. Така че околната среда е важен търговски фактор, когато се отнася за достъп до пазари, но тя не е единствения фактор, който определя търговските пътища.
Археолозите намират големи залежи на сребърни монети в Балтийските и скандинавските региони по протежение на най-използваните търговски маршрути. Много от тези монети са от империята на Абасидите и са направени в края на осми и ранния девети век. Това ни казва, че викингите са търгували, или пряко или непряко, с Абасидите , чиято столицата е в Багдад.
В средата на девети век доказателства за Викингски търговци в Константинопол се появяват, докато доказателства за търговия с Абасидите намаляват. Отново, двете империи са географски достъпни, така че тази промяна във фокуса е вероятно поради икономически и политически фактори. В средата на девети век Абасидската власт е оспорена от вътрешните региони на Халифата, нарушавайки политическата и икономическа стабилност. Между края на девети и началото на единадесети век Византийската империя се разширява. Това разширяване, съчетано с политическата нестабилност в Абасидната територия правят Константинопол по-привлекателна дестинация за скандинавските Викингски търговци.
Защо политическата стабилност е от значение при определяне къде Викингските търговци пътуват?

Краят на Викингската търговия

Въпреки че политическите и икономическите условия се променят, ресурсите на района на Балтийско море остават търсени. Викингите бавно изчезват, но търговията с традиционно превозваните от тях стоки е взета от нови групи. От началото на дванадесети век, началото на това, което ще стане Ханзеатичната Лига — колекция от търгуващи градове-държави — взима контрол на голяма част от балтийската търговия. Докато Балтийски стоки се търсят, хората намират начини да ги търгуват изгодно.
До средата на единадесети век повечето Викингски общности се покръстват и установяват по-спокойни, постоянни държави. Освен това държави като Киевска Русия и Волжка България се появяват по Викингските търговски пътища, които следват реките Днепър и Волга, блокирайки пътя към по-богати пазари.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.