If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Фокус върху околната среда: търговия

Задача

Прочети откъса и отговори на въпроса:
"Не отне много време обаче на скандинавските търговци-авантюристи да се запознаят с един особено важен факт от източноевропейската география. Докато някои от реките на Европейска Русия се вливат на север в Балтийско море, други се оттичат на юг в Черно и Каспийско море. Освен това цялата област е толкова равна, че главните реки както на север, така и юг се намират изключително близо една от друга. Комбинацията от притоци, най-вече течащата от запад на изток река Ока, в комбинация с внимателно разузнатите [наблюдавани, проучени] части, където корабите се влачат през сушата от една речна система до друга, позволяват достъпа до Черно и Каспийско море чрез два основни маршрута по Днепър [река] и по Волга [река].
Маршрутът на Волга води право към Каспийско море и икономически развития свят на ислямските халифи, към този момент с център Багдад, столицата на Абасидите. Там с данъците от огромната империя, простираща се от Атлантика до Индия, придворните купуват стоки с невероятно великолепие. Тук е истинският център на търсенето на луксозни стоки и търговци, които ги продават... Днепърският маршрут е далеч по-труден, включва някои неудобни бързеи, около които лодките трябва да се пренасят, и стига до Черно море...и по-естествената търговска ос до Константинопол ... Византия за жалост е с намалена сила от славните времена на Юстиниан, а ислямските халифи и техните придворни представляват далеч по-богат пазар на луксозни стоки, които скандинавците предлагат."
От Питър Хийтър, Империи и варвари: Падането на Рим и раждането на Европа (Empires and Barbarians: The Fall of Rome and the Birth of Europe). (New York: Oxford University Press, 2009), 473-474.
Как околната среда влияe на търговията между скандинавците от Балтийския регион и Абасидския халифат, със столица Багдад?
Избери един отговор: