If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Причини и последици от човешките миграции

Миграция е движение на хора от едно място на друго с цел заселване на новото място. Научи повече защо това е важно!

Преглед

  • Миграция е движението на хора от едно място до друго с намерението да се установят
  • Причини: В пред-индустриални общества, екологични фактори, като необходимостта от ресурси поради пренаселеност, са често причината за миграция
  • Ефекти: Когато хората мигрират, те донасят нови растения, животни и технологии, които имат влияния върху околната среда

Причини за миграция

Човешката миграция е движението на хора от едно място към друго с намерението да се установят на новото място. Когато голям брой хора се преместват, историците задават въпроси за това защо тези хора се местят и какви въздействия имат техните движения.
Общо казано, има две категории фактори, които влияят върху решенията на хората да мигрират. Бутащи фактори се срещат, където някой в момента живее и правят продължаването да се живее там по-малко привлекателно. Бутащ фактор може да бъде политическа размирица, липса на възможности за работа, или пренаселеност. Дърпащи фактори се срещат в потенциална дестинация и я правят привлекателно място за мигриране. Дърпащ фактор може да бъдат по-добри възможности за работа или притежанието на роднини или приятели, които вече са се преместили на това място.
Спри и обмисли: Какво е човешка миграция?
Избери един отговор:

Причини за миграцията в Африка

През пред-индустриалната ера, екологични фактори като суша, природни бедствия и климат, всички влияят на човешките решения за това къде да се мигрира. Разширяването на Банту-говорящите народи из Централна Африка илюстрира тази връзка между околната среда и миграцията. Преди да разгледаме движението на хората Банту, е важно да се отбележи, че Банту не се отнася за една единствена общност от хора. Това е езиково семейство, чиито говорещи също споделят много културни практики. Има няколко стотин различни Банту езика, от които Суахили е най-широко разпространен днес.
Хората, които говорят езиците Банту се разпространяват от Западна Африка в цяла Централна и Южна Африка започвайки около 2000 ПР.Н.Е — вижте първата карта по-долу, където жълтото изобразява районите, които преобладаващо съдържат Банту-говорещи. Банту-говорещите мигрират и се установяват в места, където климатът е подходящ за земеделските практики на Банту - виж втората карта по-долу.
Сателитно изображение на Африка. Светлозелените области са региони с достатъчна влажност, за да са подходящи за типичните банту селскостопански практики. Тези региони са със субтропичен или тропичен климат. Сравни това с предходната карта, показваща селищата на банту народите.
Сателитно изображение на Африка. Светлозелените области са региони с достатъчна влажност, за да са подходящи за типичните банту селскостопански практики. Сравни това с предходната карта, показваща селищата на банту народите. Изображението е собственост на Wikipedia, обществен достъп.
Спри и обмисли: Въз основа на тези две карти, какво може да е причинило Банту-говорещите да се разширят в областите, в които са го направили?
Културите отглеждани от Банту-говорящите фермери, като просо и сорго, растат най-добре в тропическата савана, която покрива голяма част от Суб-сахарска Африка. Това прави тези райони най-привлекателните места за ново установяване. Някъде преди 500 пр.н.е., бананите са внесени в континентална Африка. Тъй като бананите може да растат в климата на дъждовните гори, приемането на отглеждане на банани отворя още повече територия за разширяване на Банту.
Банту-говорящите също притежават технология за производство на желязо, която им позволява да създават по-силни, по-ефективни инструменти и оръжия. Банту-говорящите имат широко-споделени земеделски практики и видове инструменти. Този факт прави лесно да се следва разпространението на Банту в Централна Африка. Наличието на железни инструменти, например, позволява на археолозите да разграничават местата за живеене на Банту от не-Банту места, като тези на пигмеите в районите на дъждовните гори, както и Койсан в по-безводните райони.
Спри и обмисли: защо работенето с желязо би дало на Банту говорящите предимство над други народи, с които те се срещат докато мигрират?
Снимка на просо, основна зърнена култура.
Просо, основна зърнена култура. Изображението е собственост на Wikipedia
Снимка на Sorghum bicolor. Соргото е африканско растение. Отглежда се за зърно, което се използва като храна.
Sorghum bicolor е африканско растение. Отглежда се за зърно, което се използва като храна. Изображението е собственост на Wikipedia, CC BY-SA 3,0.
Когато Банту-говорящите успешно мигрират в друг регион, населението нараства. Това оказва натиск върху местните ресурси и кара някои хора да търсят нови пространство за живеене. Въпреки че изчисленията за населението за Суб-сахарска Африка са спекулативни, те наистина изглежда потвърждават тенденцията на увеличен растеж на населението, настъпващ с разпространението на селското стопанство и желязната технология. 1

Причини за миграцията в областите на Тихия океан

Най-важният фактор, ограничаващ колко хора може да живеят в дадена област е способността да се произвежда храна. В многото малки острови в Тихия океан, ограниченото пространство и ограничения производствен капацитет помагат да се породи миграция. Ние нямаме цифри за населението на праисторическия Тих океан, но сме в състояние да направим някои предположения, въз основа на други доказателства. Общата връзката изглежда да е, че колкото по-голям е островът, толкова повече хора той може да поддържа. 2
Карта на Тихоокеанската миграция между 3000 г. пр.н.е. и 1200 г. пр.н.е.
Карта на Тихоокеанската миграция между 3000 г. пр.н.е. и 1200 г. пр.н.е.
Изображението е собственост на Wikimedia, CC BY 3.0
Очевидната пречка да се пътува в Тихия океан са дългите участъци от открит океан между островите. Тихоокеанските островитяни използват комбинация от технологии — като катамарани и [канута стрели](/ хуманитарни науки/Арт Океания/Полинезия/а/кану vaka) — и [познаване на околната среда и астрономия](/ хуманитарни науки/Арт история/изкуство Океания/Микронезия/а / навигация-диаграми) за да плуват между островите.
Снимка на съвременна реплика на полинезийско ветроходно кану. Съдове като този може да носят около една дузина хора и консумативи. Конфигурацията на двойното кану прави лодката много по-стабилна в морето.
Съвременна реплика на полинезийско ветроходно кану. Плавателни съдове като този може да носят около една дузина хора и консумативи. Конфигурацията на двойното кану прави лодката много по-стабилна в морето. Кредит за снимка: Wikimedia
Спри и обмисли: Коя технология позволява на хората да мигрират на нови острови в Тихия океан?
Избери всички правилни отговори:

Ядливи растения, като различни палмови плодове и корени на зеленчуци, се срещат естествено в много острови в Тихия океан. Но те не са надеждни хранителни източници, така че хората, които мигрират в целия регион донасят с тях други култури за отглеждане на новите острови. Съдържащи скорбяла зеленчуци като таро, ямс и сладки картофи са обичайно отглеждани от островните популации на Тихия океан, защото тези растения обикновено растат добре в по-влажен климат.
Прасета, пилета и кучета, всички са отглеждани като източници на храна в тихоокеанските острови; те също пътуват с хората. Плъхове се влачат също на много от тези океански пътувания, въпреки че те вероятно не са водени умишлено. Тези животни са обикновено способни да оцеляват и да се възпроизвеждат с ограничено участие на човека. Обаче е важно да се постигне баланс между поддържане на животинска популация за храна и отглеждане и запазване на реколти. Например, много общности конструират складови сандъци, повдигнати на подпори за да държат животните далеч от храната или малки огради от тръстика или скали около градински парцели. 3
Спри и обмисли: Защо растежът на населението е главна причина за миграция в Тихия океан?

Ефектите на миграцията

В Централна Африка разпространението на Банту-говорящите хора има влияния върху околната среда. Внасянето на нови култури и земеделски техники променя естествения ландшафт. Отглеждането на добитък също измества видовете на диви животни. Земеделието подобрява способността на Банту-говорящите да се възпроизвеждат и разширяват по-бързо. Но селското стопанство също има по-забележими въздействия върху околната среда отколкото лова и събирането.
Растенията и животните, които хората разпространяват и култивират из областта на Тихия океан им позволява да оцелеят. Обаче тези действия също имат въздействия върху околната среда на островите. Внасянето на не-местни растения и животни, както и човешката дейност, променят екосистемите на островите, на които те избират да живеят.
Какви са някои ефекти от внасянето на нови растения и животни в нови среди?
В най-крайния пример за човешки въздействия върху тихоокеански остров, хората, които се установяват на Великденския остров унищожават околната среда до такава степен, че тя става едва обитаема. И хората и плъховете, които са пътували с тях, ловуват и унищожават местни птичи популации. Островитяните от Великденския остров изсичат всички големи дървета, което прави земеделието по-трудно тъй като плодородния повърхностен слой на почвата ерозира. Това означава също, че те не могат да строят лодки за да напуснат острова. Поради човешките действия, островът вече не е в състояние да поддържа голяма човешка популация.
Спри и обмисли: Кое е най отговорно за промяната на околната среда на Великденския остров?
Избери един отговор:

Великденският остров е случая с най-лош сценарий, но той показва какво може да се случи ако остров стане пренаселен. На повечето острови хората са в състояние да балансират техните нужди за оцеляване с опазването на техните нови домове. Ние виждаме ефектите от тези миграции все още днес. В областта на Тихия океан хората, растенията и животните, живеещи в многото острови са резултат от по-ранни миграции. В случая на Банту-говорящите в Африка, има много земя, в която да се разширяват, но те трябва да избутат други групи, вече живеещи там. Големият брой на Банту-говорящи из континента е доказателство за техните успешни миграции.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.