If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Причини и последици от човешките миграции

Миграция е движение на хора от едно място на друго с цел заселване на новото място. Научи повече защо това е важно!

Преглед

  • Миграция е движението на хора от едно място до друго с намерението да се установят
  • Причини: В пред-индустриални общества, екологични фактори, като необходимостта от ресурси поради пренаселеност, са често причината за миграция
  • Ефекти: Когато хората мигрират, те донасят нови растения, животни и технологии, които имат влияния върху околната среда

Причини за миграция

Човешката миграция е движението на хора от едно място към друго с намерението да се установят на новото място. Когато голям брой хора се преместват, историците задават въпроси за това защо тези хора се местят и какви въздействия имат техните движения.
Общо казано, има две категории фактори, които влияят върху решенията на хората да мигрират. Бутащи фактори се срещат, където някой в момента живее и правят продължаването да се живее там по-малко привлекателно. Бутащ фактор може да бъде политическа размирица, липса на възможности за работа, или пренаселеност. Дърпащи фактори се срещат в потенциална дестинация и я правят привлекателно място за мигриране. Дърпащ фактор може да бъдат по-добри възможности за работа или притежанието на роднини или приятели, които вече са се преместили на това място.
Спри и обмисли: Какво е човешка миграция?
Избери един отговор:

Причини за миграцията в Африка

През пред-индустриалната ера, екологични фактори като суша, природни бедствия и климат, всички влияят на човешките решения за това къде да се мигрира. Разширяването на Банту-говорящите народи из Централна Африка илюстрира тази връзка между околната среда и миграцията. Преди да разгледаме движението на хората Банту, е важно да се отбележи, че Банту не се отнася за една единствена общност от хора. Това е езиково семейство, чиито говорещи също споделят много културни практики. Има няколко стотин различни Банту езика, от които Суахили е най-широко разпространен днес.
Хората, които говорят езиците Банту се разпространяват от Западна Африка в цяла Централна и Южна Африка започвайки около 2000 ПР.Н.Е — вижте първата карта по-долу, където жълтото изобразява районите, които преобладаващо съдържат Банту-говорещи. Банту-говорещите мигрират и се установяват в места, където климатът е подходящ за земеделските практики на Банту - виж втората карта по-долу.
Сателитно изображение на Африка. Светлозелените области са региони с достатъчна влажност, за да са подходящи за типичните банту селскостопански практики. Тези региони са със субтропичен или тропичен климат. Сравни това с предходната карта, показваща селищата на банту народите.
Сателитно изображение на Африка. Светлозелените области са региони с достатъчна влажност, за да са подходящи за типичните банту селскостопански практики. Сравни това с предходната карта, показваща селищата на банту народите. Изображението е собственост на Wikipedia, обществен достъп.
Спри и обмисли: Въз основа на тези две карти, какво може да е причинило Банту-говорещите да се разширят в областите, в които са го направили?
Културите отглеждани от Банту-говорящите фермери, като просо и сорго, растат най-добре в тропическата савана, която покрива голяма част от Суб-сахарска Африка. Това прави тези райони най-привлекателните места за ново установяване. Някъде преди 500 пр.н.е., бананите са внесени в континентална Африка. Тъй като бананите може да растат в климата на дъждовните гори, приемането на отглеждане на банани отворя още повече територия за разширяване на Банту.
Банту-говорящите също притежават технология за производство на желязо, която им позволява да създават по-силни, по-ефективни инструменти и оръжия. Банту-говорящите имат широко-споделени земеделски практики и видове инструменти. Този факт прави лесно да се следва разпространението на Банту в Централна Африка. Наличието на железни инструменти, например, позволява на археолозите да разграничават местата за живеене на Банту от не-Банту места, като тези на пигмеите в районите на дъждовните гори, както и Койсан в по-безводните райони.
Спри и обмисли: защо работенето с желязо би дало на Банту говорящите предимство над други народи, с които те се срещат докато мигрират?
Снимка на просо, основна зърнена култура.
Просо, основна зърнена култура. Изображението е собственост на Wikipedia
Снимка на Sorghum bicolor. Соргото е африканско растение. Отглежда се за зърно, което се използва като храна.
Sorghum bicolor е африканско растение. Отглежда се за зърно, което се използва като храна. Изображението е собственост на Wikipedia, CC BY-SA 3,0.
Когато Банту-говорящите успешно мигрират в друг регион, населението нараства. Това оказва натиск върху местните ресурси и кара някои хора да търсят нови пространство за живеене. Въпреки че изчисленията за населението за Суб-сахарска Африка са спекулативни, те наистина изглежда потвърждават тенденцията на увеличен растеж на населението, настъпващ с разпространението на селското стопанство и желязната технология. start superscript, 1, end superscript

Причини за миграцията в областите на Тихия океан

Най-важният фактор, ограничаващ колко хора може да живеят в дадена област е способността да се произвежда храна. В многото малки острови в Тихия океан, ограниченото пространство и ограничения производствен капацитет помагат да се породи миграция. Ние нямаме цифри за населението на праисторическия Тих океан, но сме в състояние да направим някои предположения, въз основа на други доказателства. Общата връзката изглежда да е, че колкото по-голям е островът, толкова повече хора той може да поддържа. squared
Карта на Тихоокеанската миграция между 3000 г. пр.н.е. и 1200 г. пр.н.е.
Карта на Тихоокеанската миграция между 3000 г. пр.н.е. и 1200 г. пр.н.е.
Изображението е собственост на Wikimedia, CC BY 3.0
Очевидната пречка да се пътува в Тихия океан са дългите участъци от открит океан между островите. Тихоокеанските островитяни използват комбинация от технологии — като катамарани и [канута стрели](/ хуманитарни науки/Арт Океания/Полинезия/а/кану vaka) — и [познаване на околната среда и астрономия](/ хуманитарни науки/Арт история/изкуство Океания/Микронезия/а / навигация-диаграми) за да плуват между островите.
Снимка на съвременна реплика на полинезийско ветроходно кану. Съдове като този може да носят около една дузина хора и консумативи. Конфигурацията на двойното кану прави лодката много по-стабилна в морето.
Съвременна реплика на полинезийско ветроходно кану. Плавателни съдове като този може да носят около една дузина хора и консумативи. Конфигурацията на двойното кану прави лодката много по-стабилна в морето. Кредит за снимка: Wikimedia
Спри и обмисли: Коя технология позволява на хората да мигрират на нови острови в Тихия океан?
Избери всички правилни отговори:

Ядливи растения, като различни палмови плодове и корени на зеленчуци, се срещат естествено в много острови в Тихия океан. Но те не са надеждни хранителни източници, така че хората, които мигрират в целия регион донасят с тях други култури за отглеждане на новите острови. Съдържащи скорбяла зеленчуци като таро, ямс и сладки картофи са обичайно отглеждани от островните популации на Тихия океан, защото тези растения обикновено растат добре в по-влажен климат.
Прасета, пилета и кучета, всички са отглеждани като източници на храна в тихоокеанските острови; те също пътуват с хората. Плъхове се влачат също на много от тези океански пътувания, въпреки че те вероятно не са водени умишлено. Тези животни са обикновено способни да оцеляват и да се възпроизвеждат с ограничено участие на човека. Обаче е важно да се постигне баланс между поддържане на животинска популация за храна и отглеждане и запазване на реколти. Например, много общности конструират складови сандъци, повдигнати на подпори за да държат животните далеч от храната или малки огради от тръстика или скали около градински парцели. cubed
Спри и обмисли: Защо растежът на населението е главна причина за миграция в Тихия океан?

Ефектите на миграцията

В Централна Африка разпространението на Банту-говорящите хора има влияния върху околната среда. Внасянето на нови култури и земеделски техники променя естествения ландшафт. Отглеждането на добитък също измества видовете на диви животни. Земеделието подобрява способността на Банту-говорящите да се възпроизвеждат и разширяват по-бързо. Но селското стопанство също има по-забележими въздействия върху околната среда отколкото лова и събирането.
Растенията и животните, които хората разпространяват и култивират из областта на Тихия океан им позволява да оцелеят. Обаче тези действия също имат въздействия върху околната среда на островите. Внасянето на не-местни растения и животни, както и човешката дейност, променят екосистемите на островите, на които те избират да живеят.
Какви са някои ефекти от внасянето на нови растения и животни в нови среди?
В най-крайния пример за човешки въздействия върху тихоокеански остров, хората, които се установяват на Великденския остров унищожават околната среда до такава степен, че тя става едва обитаема. И хората и плъховете, които са пътували с тях, ловуват и унищожават местни птичи популации. Островитяните от Великденския остров изсичат всички големи дървета, което прави земеделието по-трудно тъй като плодородния повърхностен слой на почвата ерозира. Това означава също, че те не могат да строят лодки за да напуснат острова. Поради човешките действия, островът вече не е в състояние да поддържа голяма човешка популация.
Спри и обмисли: Кое е най отговорно за промяната на околната среда на Великденския остров?
Избери един отговор:

Великденският остров е случая с най-лош сценарий, но той показва какво може да се случи ако остров стане пренаселен. На повечето острови хората са в състояние да балансират техните нужди за оцеляване с опазването на техните нови домове. Ние виждаме ефектите от тези миграции все още днес. В областта на Тихия океан хората, растенията и животните, живеещи в многото острови са резултат от по-ранни миграции. В случая на Банту-говорящите в Африка, има много земя, в която да се разширяват, но те трябва да избутат други групи, вече живеещи там. Големият брой на Банту-говорящи из континента е доказателство за техните успешни миграции.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.