If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Фокус върху социалните структури: значението на пола в средновековното мюсюлманско общество

Задача

Преди да отговориш, прочети откъса:
"Съществуват безброй исторически, географски, социално-икономически, религиозно-доктринални и правни различия между жените в исляма. Голяма част от различията в положението на жените в мюсюлманския свят зависят от класови, религиозни, етнически и социални условия. Жените от една и съща социална класа имат сходен житейски път, без значение етническата, националната или религиозната им принадлежност. Заможните жени и жените от работническата класа в различни общества могат да имат повече общи неща помежду си, отколкото с жени от други класи в своите общности. Освен това мюсюлманките са повлияни от немюсюлманските практики, вярвания и култура."
От Ира М. Лапидъс, История на ислямските общества (A History of Islamic Societies). New York: Cambridge University Press, 2014.
Кое от следните твърдения най-добре описва аргументите в откъса?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?