If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Китай по време на династията Сун (960-1279)

Преглед на иновациите и причините за просперитета и стабилността по времето на династията Сун (както Северна Сун, така и Южна Сун). Развитие на книгопечатането, книжните пари, барута и т.н.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В други видеа вече сме говорили за различните китайски империи. Споменавали сме династията Сун като време на значително технологично развитие. Ето тук можеш да видиш няколко примера, за които сме говорили – барута, ръчния набор в печатането, който се появява по времето на династията Тан, но по времето на династията Сун методът се усъвършенства и става много по-ефективен. Компасът се усъвършенства, корабите също, което развива значително корабоплаването. Започва период на възобновяване, достига се една от връхните точки в развитието на китайския административен апарат и появата на неоконфуцианството. Но какво дава възможност на всичко това да се случи? Как династията Сун постига такава стабилност? Ако погледнеш тази линия на времето, която обхваща 2000 години, династията Сун не изглежда много значителна, но ако се замислиш, това са повече от 300 години власт на само една династия. В средата на периода, през 1127 г., династията е разделена между Северна Сун и Южна Сун, но за това ще поговорим след малко. Като цяло това е време на възход за Китай. Населението се увеличава от 50 милиона, по времето на династията Тан, до 100 милиона, през управлението на Северна Сун, и продължава да расте до идването на династията Мин, когато населението е близо 200 милиона. Какво прави възможен този демографски скок? Както можеш да се досетиш, храната е важен фактор. Именно през този период династията Сун успява да пренесе по-устойчиви оризови семена от Югоизточна Азия, което позволява изхранването на много, много повече хора. Това очевидно довежда до увеличение на населението, но без значение от периода, ако има достатъчно храна за населението и стопанско и научно развитие, това води до стабилна държава. Друга опора на развитието и стабилността на империята е търговията. Китай винаги е имал много речни системи, които спомагат селското стопанство и търговията. Но благодарение на династията Сюй, ето тук на линията на времето, е построен Великият китайски канал, който и до ден днешен е най-големият канал, направен от човек. Простира се от Пекин до Ханджоу, дори има други притоци и е свързан с естествената речна система, което създава условия за търговия, особено по времето на династиите Тан и Сун. По времето на династията Сун е изобретен шлюзът, който позволява по-лесно плаване при промяна на нивото на водата. Шлюзът и днес е стандартна технология, използвана в каналите по света. През периода също за първи път се използват книжни пари. Това е много важно. Все още използваме книжни пари. Възможността ни за трансакции в нашето общество не е зависима от способността ни да добиваме злато, сребро или мед. Едно от нещата, които правят възможно използването на книжни пари, е печатната машина, и по-точно методът на ръчния набор в печатането. Това също е изобретение от времето на династията Сун. Както споменах през 1127 г. идват завоеватели от север, най-вече джурчените, които превземат Северен Китай. Това принуждава династията Сун да премести столицата от северния град Кайфън на юг в Ханджоу. Ето това е Ханджоу – важен терминал на Великия китайски канал в южната част. Въпреки че Северна Сун е принудена да се премести и да се превърна в династията Южна Сун, просперитетът продължава за приблизително още 150 години. Това е резултат от меритокрацията и развития административен апарат. Това изобилие от храна, стабилността на династията, търговията, парите и целият този технологичен напредък превръщат династията Сун в един от най-значимите периоди в китайската история. Преведено от "Образование без раници" с подкрепата на Посолството на САЩ.