If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приемственост между сикхизма, исляма и индуизма

Анализ на културните и тематични връзки между сикхизма, индуизма и исляма.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В предишни видеа навлязохме сравнително дълбоко в историята за зараждането на сикхизма и делата на Гуру Нанак. След това разгледахме развитието на религията под управлението на следващите десет гурута и завършихме със създаването на Гуру Грантх, смятан от сикхите за последния и окончателен гуру. Сикхизмът често е сравняван с индуизма и исляма. Някои хора смятат, че в сикхизма има елементи от другите две религии. Според други сикхизмът е напълно отделна религия и всяка прилика е просто съвпадение. Нека опитаме да разгледаме този проблем. Има ли такава приемственост между сикхизма и други религии? В това видео ще си говорим за приемствеността в смисъла на религиозната приемственост. И по-точно, сикхизмът има общи черти с исляма или индуизма. Нека се фокусираме първо върху някои от културните и историческите елементи на сикхизма и да помислим за връзки с индуизма и исляма. Първата очевидна връзка е, че Гуру Нанак, първият гуру, и много от ранните гурута, израстват в индуистки семейства. Но има и културни връзки с исляма. Сикхизмът се появява в Пенджаб, област в близост до столиците на различни мюсюлмански владетели от периода, без значение дали говорим за Делхийския султанат, който контролира района за 250 години, когато се появява сикхизмът и първият гуру, Гугу Нанак, но също така Моголската империя, която се заражда по същото време, в което се развива сикхизмът, така че много от ранните сикхи са били индуисти или мюсюлмани. Много от терминологията на сикхизма заимства думи и идеи както от исляма, така и от индуизма. Думата "аллах" се използва като "бог" от Гуру Грантх Сахиб, но това важи и за думата "рам". Един от първите и най-близки последователи на Гуру Нанак през по-голямата част от живота му е Бхай Мардана. Дори днес, в много от изображенията на Гуру Нанак присъства Бхай Мардана. Гуру Нанак, смятан за духовно обогатен и любопитен, пътува из Индия, Персия и Близкия изток и посещава много от храмаве, а има и исторически сведения, според които той отива до Мека и извършва хадж. В Гуру Грантх Сахиб, свещената книга и последният и окончателен гуру на сикхите, има текст от Кабир, който отраства в мюсюлманско семейство и живее по времето на Гуру Нанак или век преди него. Той пише за Аллах и Рам, макар че често е критичен както към индуизма, така и към исляма. Имаме и друг автор – Фаридудин Ганджшакар, който е мюсюлмански духовник и също допринася за Гуру Грантх Сахиб. В сикхизма има важни ритуали, които произлиза от индуизма. Когато един сикх почине, както при индуистите, той бива кремиран. Ако погледнеш този списък, веднага виждаш, че има културни елементи, като това са думи, ритуали или някакви исторически събития, свързани с началото на сикхизма, които свързват идеите на сикхизма с тези на индуизма и исляма. Но нека сега погледнем в самите текстове и да видим дали можем да открием още прилики или разлики. Това е Мул Мантра, което означава "основна мантра", или това е основното учение на сикхизма. То идва от Гуру Нанак. Ето и българския превод, който може да има няколко варианта, но основата е следната: "Един вселенски бог създател. Името е Истина. Деятел на сътворението. Без страх. Без омраза. Образ на неумиращ. Отвъд раждането. Единосъщ. Дар от Гуру." Гуру Грантх Сахиб и много от писанията, особено тези на Гуру Нанак, се фокусират върху отдадеността на Бог, единствения и универсален Бог. Може би си мислиш, че това има връзка с исляма, но дори в индуизма, макар там Бог да има много аспекти, различните божества, там също присъства идеята за фундаменталната реалност на Брахман, така че това също може да е заимствано или е идея, достигната независимо, но със сигурност има части от Гуру Грантх Сахиб, които изглеждат подобни и близки с исляма. Това е цитат от Гуру Нанак. "Той е Аллах, Неопознаваемият, Недостижимият, Всесилният и Милостив Създател." Някои смятат, че той използва арабската дума за "Бог" – "Аллах". Според други Гуру Нанак използва езика, който последователите му знаят, а много от тях са мюсюлмани, така че знаят думата "Аллах" , но той не я използва задължително в смисъла на точната ислямска концепция за Бог. Ето това е откъс, написан от Кабир. "....някой поставя каменен идол и целият свят го почита като бог. Тези, които вярват в това, ще бъдат удавени в река от тъмнина." Това беше откъс от Гуру Грантх Сахиб. Идеята за борба срещу идолопоклонничеството много ясно се вижда в този цитат. Това е също идея, често свързвана с исляма. Но както споменах, има и много паралели с индуизма. В първото видео за сикхизма ти показах този цитат от Гуру Нанак: "Светът е драма, поставена в сън". Тук виждаме препратка към идеята за Мая в индуизма – идеята, че физическата реалност е илюзия, която ние искаме да прекратим. "От какво трябва да се страхува един йогин? Дървета, растения и всичко, което е вътре и вън, е самият той". Това е идея, която ясно се вижда в Упанишадите – всяка идея за дуалистичността, аз да съм различен от теб или дори от Бог, е само една илюзия. Всичко е едно. "От кармата на предишни деяния, робата на това физическо тяло се преодолява, чрез Неговата благодат се открива Портата на Освобождението." Това е ясна препратка към идеята за карма в индуизма, според която всяко действие има последици и всеки преминава от едно физическо тяло в друго, но това не е истинската ти същност, а под робата на физическото има една истинска същност, от която чрез благодатта на истинската реалност ще се освободиш, ще постигнеш мокша, което е друг паралел с индуизма. Според една от гледните точки, Гуру Нанак чрез сикхизма прави реформация и на двете религии, като взема елементи от тях, изчиства ги и ги прави по-насочени към духовното, по-малко към ритуала, по-малко към външното и повече към медитация и истинското аз. Има много цитати, които правят препратки към двете религии, от което става ясно, че те са нещо различно и че има особености в тяхното практикуване в Индия през този период. Гуру Нанак казва: "Няма индус, няма мюсюлманин." Според много хора с това той се опитва да ни каже, че делим хората на база религия, но тези разграничения са изкуствени и са до някаква степен преходни, а всички сме част от универсалното, част от истинската реалност, част от Бог. Ето откъс от Гуру Арджан: "Мюсюлманският бог Аллах и индуисткият бог Пара Брахман са едно и също." Тук той се опитва да обедини тези идеи. Това е време, в което много от последователите на сикхизма са мюсюлмани или индуисти. Той опитва да каже нещата така, че всички да го разберат. "Тялото и животът ми принадлежат на Аллах, на Рам, Богът и на двете." Това е бхати, аспектът на отдаденост, предаването на Бог. Използваната терминология би била позната за хората по това време, живеещи по тези места. Направи свое изследване, помисли без да се влияеш от друг. Сикхизмът със сигурност има своя уникална идентичност и всяка религия е продукт на условията, в които се създава, и има елементи от други религии. Без значение дали това е направено нарочно, или е въпрос на съвпадение, винаги могат да се открият общи черти. Можем да направим цяло дърво на религиите. Нека сложим тук сикхизма. Въпросът в това видео е: До каква степен ислямският наратив влияе на сикхизма? Много хора биха казали, че това влияние идва от суфистките течения в исляма. Суфизмът в исляма е течение, което е насочено повече към вглеждането навътре, отдаване и любов към Бог. До голяма степен сикхизмът е фокусиран върху същото, но както споменахме, някой би могъл да се сети за индуизма, който е много по-стар от повечето съществуващи днес религии. В други видеа говорихме за бхатки движението, което е насочено към всеотдайната любов към Бог. В индуизма също има течение, наречено Веданта, което в своята същност е насочено към духовните идеи в Упанишадите, идеята за истинското аз, истинската реалност, бягство от цикъла на раждане и смърт, от самсара, достигане до освобождение, мокша. Всички тези идеи са и в сикхизма. За да изясним твърдението, че всички големи религии са свързани една с друга, можем да продължим с рисуването на това дърво. Говорихме за това как будизмът произлиза от индуизма и че Буда е индуист. Може би това се случва като реакция на някой ритуал и каста, която Буда вижда в индуизма или поне в индуистката култура. Може би това е и мотивацията на Гуру Нанак. Ислямът, както сме споменавали в други видеа, произлиза от юдео-християнската традиция. Най-важните пророци в исляма, след Мохамед, са Исус, Мойсей и Авраам. Християнството произлиза от юдаизма, Исус е от еврейски произход. Може да се каже, че има и други директни връзки между юдаизма и исляма като неконсумирането на свинско, идеите за халал и кошрут и идеите за обрязването. Може да се направи много добър аргумент за това, че юдаизмът и ислямът са тясно свързани със зороастризма, много древна монотеистична религия, разпространена в Персия от император Кир Велики. Той е смятан за месия сред юдейския народ, защото ги освобождава от Вавилонския плен, помага им да се заселят отново в Йерусалим и да възстановят Йерусалимския храм. Зороастризмът има връзка и с исляма. Зороастрийците се молят по пет пъти дневно като мюсюлманите, имат и ритуално измиване преди молитва като мюсюлманите по едно и също време на деня. Без съмнение има контакт между всички тези религии и със сигурност ще откриеш общи идеи между тях. Ще те изпратя с един последен цитат от Гуру Нанак. Той вероятно е е насочен към мюсюлманските му последователи, но ще ти даде идея за опита му да върне хората към духовното, опитвайки се да ги откъсне от външните ритуали, външната физическа реалност и да ги насочи към вътрешната доброта и към идеята, че действията ни са по-важни от думите или ритуалите. "Направи добротата своя джамия, искреността – свое молитвено килимче, справедливото и законното – свой Коран, скромността – свое обрязване, учтивостта – своя пост, така ще бъдеш мюсюлманин;" "Направи правилните действия своя Кааба..." Тук той прави препратка към мястото за поклоничество на мюсюлманите, към което се насочват при молитва. "... истината – свой духовен водач, доброто – свое верую и молитва, волята на Бог – своя броеница и Бог ще опази честта ти." Гуру Нанак Преведено от "Образование без раници" с подкрепата на Посолството на САЩ.