If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ранни цивилизации

Преглед

  • Терминът "цивилизация" се отнася за сложни общества, но конкретното определение е плод на дискусии.
  • Появата на цивилизацията зависи от способността на някои селскостопански селища постоянно да произвеждат излишъци храна, което позволява някои хора да се специализират в неселскостопанска работа, което от своя страна позволява увеличаване на производството, търговията, населението и социалната стратификация.
  • Първите цивилизации се появяват там, където географията е благоприятна за интензивно селско стопанство.
  • Владетелите придобиват контрол над по-големи области и повече ресурси, често използвайки писменост и религия, за да поддържат социални йерархии и за да затвърдят властта над по-големи райони и населения, и така се появяват държавните органи и държавите.
  • Писмеността позволява формулирането на законите, по-добри методи за поддържане на архиви и раждането на литературата, която насърчава разпространението на споделени културни практики сред по-големи популации.

Степени на сложност

Днес почти всеки град има супермаркет с голямо разнообразие от налични храни. Ние приемаме за даденост наличието на различни видове професии и съществуването на правителства. Но през по-голямата част от човешката история не е имало надеждни хранителни източници, професии или държавни органи! Те са продукти на исторически процеси, които започват с първите цивилизации преди няколко хиляди години.
Цивилизация е сложно общество, което създава селскостопански излишъци, които от своя страна водят до появата на специализиран труд, социална йерархия и градове. Развиването на писменост, сложни религиозни системи, монументална архитектура и централизирана политическа власт също се считат за едни от маркерите на цивилизацията. Когато наблюдаваме настъпването на такива промени, трябва да се запитаме дали тези практики възникват, защото са полезни на хората, или са наложени отгоре. Историците обсъждат този въпрос, опитвайки се да определят дали цивилизацията като процес се развива отдолу нагоре или отгоре надолу.1 Най-вероятно, по малко и от двете.2
Някои хора мислят, че цивилизацията е напреднал етап от развитието на човешката културна еволюция. Но когато историци и антрополози употребяват термина "цивилизация", те имат предвид, че едно общество включва много различни, свързани помежду си части. Така че вместо да мислим за различните форми на социална организация като за напълно отделни модели, по-полезно е да ги възприемаме като спектър с постепенно усложняване. На единия край имаме общества от ловци-събирачи, които имат ниско ниво на сложност, а на другия край са цивилизациите с високо ниво на сложност. Помежду им лежи голямо разнообразие от социални структури с различни видове и нива на сложност.
Развитие на социалната организация: Тази диаграма показва най-простата форма на организирано общество (ловци-събирачи), преминаваща към скотовъдство/земеделие, стигайки до цивилизацията като най-сложна.

Първи цивилизации

Първите цивилизации се зараждат в големи речни долини, защото речните корита съдържат богата почва, а реките осигуряват вода за напояване на реколтите и възможност за транспорт. Основополагащите цивилизации развиват урбанизация и сложни структури без външно влияние и без надграждане над вече съществуващи цивилизации. Много от по-късно появилите се цивилизации заемат елементи от, строят върху или включват чрез завоевание други цивилизации. Основополагащите цивилизации не се зараждат всички едновременно и тъй като възникват независимо една от друга, те са особено полезни за историци и археолози, които искат да разберат как се зараждат и развиват цивилизациите.
Сива карта на света, която показва вероятните райони, в които се появява селското стопанство в зелено (Близкият изток, Субсахарна Африка, Китай, Перу, Мексико и Северна Америка). Възможните пътища на разпространение са изобразени със синьо.
Карта, показваща вероятните региони, в които се появява селското стопанство в зелено, и възможни пътища за разпространение в червено. Забелязва се, че тези региони се припокриват с местата, където се появяват първите цивилизации. Някои области, като долината на река Инд, изглежда развиват селско стопанство, след като тази практика достига до региона. Изображението е собственост на Wikimedia Commons.
Географията сама по себе си не може да обясни разцвета на първите цивилизации. Процесът на интензификация, при който селското стопанство създава излишъци от хранителни ресурси, е съществувал хиляди години преди първите цивилизации да се появят. Затова е важно да се запомни, че макар селскостопанските излишъци да са необходимо условие за възникването на цивилизация, тяхното съществуване на дадено място не гарантира появата на цивилизация.3 Когато цивилизациите нарастват, те изискват повишаване на селскостопанските излишъци, за да се поддържат.4

Какво общо имат различните цивилизации?

Градовете са средище за всички ранни цивилизации и в тях хора от околните райони идват да живеят, работят и търгуват. Това означава, че големи популации от индивиди, които не се познават, живеят заедно и взаимодействат помежду си. Така че общи институции, като държавен орган, религия и език, помагат да се създаде чувство за единство и също така водят до появата на по-специализирани роли, като бюрократи, духовници и книжовници.
Градовете се превръщат в средище на политически, религиозни и социални институции, които преди това са пръснати из много по-малки, отделни общности, и това допринася за развитието на държавите.5 Държава е организирана общност под управлението на една-единствена политическа структура. Например съвременна страна като България е държава в този смисъл. Много цивилизации или се развиват редом до друга държава, или включват в себе си няколко държави. Политическите структури, които държавите осигуряват, са важен фактор за възхода на цивилизациите, защото те правят възможно мобилизирането на големи количества ресурси и труд и също така създават по-големи обединени общности в рамките на обща политическа система.
Ранните цивилизации често биват обединени от обща религия — система от вярвания и поведения, която се занимава със смисъла на съществуването. Когато все повече и повече хора споделят един и същи набор от вярвания и практики, дори да не се познават помежду си, те могат да намерят общ език и да изградят взаимно доверие и уважение.
В тази епоха политика и религия са здраво свързани. В някои случаи политическите лидери влизат и в ролята на религиозни водачи. В други случаи ролята на религиозните лидери е да оправдаят и поддържат властта на политическите лидери. В Древен Египет например са вярвали, че владетелите, по-късно наречени фараони, са имали божествено право на управление, тоест че са представители, или дори човешки въплъщения на боговете.
Политическата и религиозната организация помагат да се създадат и укрепят социални йерархии, които представляват ясни разграничения в общественото положение между отделните хора и групи. Политическите лидери имат право да взимат решения, които влияят на цели общества, като например дали да се отиде на война. Религиозните лидери имат специален статус, тъй като само те могат да общуват с обществото и неговия бог или богове.
Освен политически и религиозни водачи, има и занаятчии, които предоставят стоки и услуги, както и търговци, които търгуват с тези стоки. Съществуват и по-ниски класи от работници, които извършват по-малко специализирана работа, а в някои случаи има роби. Всички тези класи допринасят за сложността и икономическото производство на един град.
В много ранни цивилизации писмеността се заражда като средство за поддържане на архиви и по-добро управление на сложни институции. Клинопиното писмо в Ранна Месопотамия първо се използва за описване и проследяване на търговски сделки. Надписите върху оракулските кости в Древен Китай изглежда са свързани с усилията да се предскаже бъдещето и може би имат духовна насока. В Южна Америка се появяват кипу — конци с възли, използвани за опис на сделки и извършване на изчисления. Във всички места, където се развива писменост, независимо от нейната форма или цел, грамотността, или способността да се чете и пише, е ограничена до малки групи от високо образовани елити, като книжовниците и духовниците.
Черно-бяла рисунка на кипу. Петнадесет вертикални парчета връв са прикрепени към едно хоризонтално въже. Всеки низ има един или повече възела, разположени на различни места по дължината му.
Това писменост ли е? Кипу е система от възели, които се използват за изчисления и записване на сделки. Открити са доказателства за използването на кипу през последните няколко хилядолетия в много от културите, населяващи Андите. Изображението е собственост на Wikimedia Commons.
Писмеността се явява и ново средство за поддържане на законността и реда. Първите юридически кодекси, или писмени сборници от закони, са Кодексът на Ур-Наму от Шумер, написан около 2100 г. до 2050 г. пр.н.е. и Кодексът на Хамурапи от Вавилон, написан около 1760 г. пр.н.е. Ползата от написани закони е, че те създават последователност в правната система.
Законите на Хамурапи, изсечени върху черна каменна плоча, заоблена в горната част и правоъгълна в долната. В горната заоблена част на плочата, заемаща около една четвърт от пространството отпред, има релефна скулптура на двама души, единият седнал на трон и облечен с украсена роба, а другият прав и със скръстени ръце. В долната част на плочата с клинописно писмо са записани закони.
Законите на Хамурапи, изсечени върху базалтова стела. Ако се вгледаш, можеш да видиш клинописа в центъра. Изображението е собственост на Wikimedia Commons.
Тази промяна към записване на повече информация може да не изглежда като значително развитие, особено след като повечето хора не могат да четат или пишат. Обаче притежанието на съгласувани общи архиви, закони и литература спомага за засилването на връзките между все по-големи групи.6
Друга забележителна характеристика на много цивилизации е монументалната архитектура. Този вид архитектура често е създаден по политически или религиозни причини или за общественото благо. Египетските пирамиди например са паметници на починали владетели. Зикуратите в Месопотамия и пирамидите на ранните американски общества са храмови платформи. Защитните стени и канализационните системи осигуряват на народа съответно защита и канализация.7 Съществуват малко примери за монументална архитектура от предземеделските общества, но по-голямата организация и ресурси, които идват с цивилизацията, улесняват изграждането на големи структури.
Ранните цивилизации притежават много общи характеристики. Повечето цивилизации се развиват от селскостопански общности, които осигуряват достатъчно храна за поддържането на градове. Градовете засилват социалните йерархии, основаващи се на пол, богатство и разделение на труда. Някои развиват могъщи държави и армии, които се поддържат само чрез данъци.
Цивилизацията е сложно понятие поради много причини. Например трудно е да се определи какво се брои за цивилизация и какво не, тъй като не всички експерти са съгласни кои са условията, необходими за една цивилизация. Например народите, живеещи в долината на река Нигер в Западна Африка, постигат селскостопански излишък, урбанизация и някаква специализация на труда, но те никога не развиват силни социални йерархии, политически структури или писмен език — така че учените не са постигнали съгласие относно това дали да ги класифицират като цивилизация. Също така, поради интензивния културен обмен и разпространението на технологиите, може да се окаже трудно да се постави ясна разграничителна линия между две цивилизации.
Голямата баня в Мохенджо-Даро: Сред тухлените руини на град от третото хилядолетие пр.н.е. стълби се спускат от две страни в голяма, правоъгълна яма, облицована с тухли. Дървени колове и тел обграждат периметъра, предотвратявайки влизането на туристи.
Останки от Мохенджо-Даро, Голямата баня на преден план и Будистката ступа на заден. Изображението е собственост на Wikipedia.

Какво мислиш?

  • Кога едно сложно общество се превръща в цивилизация?
  • Кои фактори са най-важни за създаването и поддържането на една цивилизация?
  • Смяташ ли, че социалните йерархии са необходими за цивилизацията?
  • Политически структури на държавно ниво необходими ли са за цивилизацията? Може ли независими градове със споделена култура да са цивилизация?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.