If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Зората на селското стопанство

Преглед

 • Селското стопанство вероятно се появява преди около 9000 пр.н.е., през Новокаменната (Неолитната епоха), с разработването на полирани каменни сечива и края на последния ледников период.
 • Историците предлагат няколко теории относно това защо много общества преминават от лов и събирачество към селско стопанство и уседнал начин на живот.
 • Според една от тези теории излишък в производството довежда до нарастване на населението. Не е нужно всички да се съсредоточават върху производството на храна, което довежда до специализация на труда и зараждането на сложни общества.

Светът преди селското стопанство

Въз основа на съвременните археологически доказателства ние знаем, че анатомично съвременният човек съществува от около 200 000-300 000 години. Но преди около 15 000-20 000 години нашите предци не са практикували земеделие, или поне нямаме доказателства за това. Ние смятаме, че през този период те са се прехранвали изцяло чрез лов и събирачество. Имало е моменти на богат улов, когато са разполагали с повече храна, отколкото им е била необходима, и не са знаели какво да правят с нея. В други моменти са изчерпвали наличния ресурс от растителна или животинска храна и не са знаели колко дни ще минат до следващото хранене. А липсата на храна означавала глад за тях и семействата им. Дори когато е имало храна, понякога им се е налагало да извървят много километри, докато я намерят. При много от тези предземеделски общества значителна част от енергията отива в намирането на повече енергия — с други думи, храна, — за да продължат да функционират и да се възпроизвеждат.
Също така не е възможно твърде много хора да живеят на едно място, тъй като наличната храна е ограничена. За да може едно племе от 100 ловци-събирачи да оцелее, те трябва да са единствените хора в продължение на 50-500 квадратни километра (местообитания, пълни с живот, като тропическите дъждовни гори например, позволяват по-висока гъстота на населението). Изчислено е, че ако хората се изхранват само с лов и събирачество, Земята би могла да поддържа едва около 10 милиона души. Според историците световното население преди 10 000 години е било около 6-10 милиона души.

Зараждането на селското стопанство

Преди около 10 000-15 000 години хората започват да моделират природата според своите нужди и селското стопанство се заражда паралелно в много места по света. Ние смятаме, че то се появява независимо в най-разнообразни места като Месопотамия, Китай, Южна Америка и Субсахарска Африка, откъдето се разпространява и на други места. В бъдеще е вероятно учените да открият нови места, където селското стопанство да се е появило даже още по-рано. Появата на селското стопанство често се нарича Неолитна революция, тъй като съвпада с Неолитния период (или Новокаменната епоха). Името на Неолитния период произхожда от факта, че каменните артефакти са по-гладки и изящни спрямо находките от Палеолитния период (или Старо-каменната епоха). Много от тези инструменти улесняват ранното земеделие. start superscript, 1, end superscript
Пет земеделски инструмента, открити в иберийското селище Бастида от Алкусес от кр.V - IVв. пр. н.е. Инстумените са текстурирани и кафеви.
Земеделски инструменти, открити в иберийското селище Бастида от Алкусес от кр. V - IVв. пр.н.е. Изображението е собственост на Wikimedia Commons.
Първоначално селското стопанство вероятно е започнало като отглеждане на диви растителни и животински видове. С течение времето хората стават все по-умели в развъждането на растения и животни, които най-добре отговарят на техните нужди. Царевицата, която днес се продава в магазините, и прасетата, кравите и овцете, които се отглеждат във фермите, не са еволюирали самостоятелно в дивата природа. Те са продукт на хиляди години човешка намеса, състояща се в целенасочени селекция и развъждане от оригинални, диви форми.

Защо селското стопанство възниква когато и където възниква?

Простият отговор е, че не сме сигурни. Но имаме няколко теории. А ти можеш ли да измислиш още?
 • Край на ледников период: Последният ледников период приключва преди около 10 000-15 000 години. Това изглежда съвпада с появата на селското стопанство. Краят на ледниковия период води до повече влага във въздуха, по-малко замръзнала почва и по-добри условия като цяло за по-многоброен растителен и животински живот. Тези условия също така са по-подходящи за развитие на селско стопанство. Но има няколко въпроса, свързани с тази теория, на които все още не сме намерили отговор:
  1) Защо не сме намерили доказателства за наличие на селско стопанство по време на последния междуледников топъл период от преди повече от 100 000 години? Просто още не сме намерили ли?
  2) Дори по време на ледниковия период няма ли някои места на Земята в тропиците, които все пак да са подходящи за селско стопанство?
 • Продължаващо човешко развитие: Въпреки че анатомично съвременните хора съществуват от около 200 000 години, нашите мозъци, език и култура продължават да се развива и променят, включително чрез естествен подбор. Възможно е преди 10 000-20 000 години за пръв път да е налице точната комбинация между ментални и културни условия в подходяща околна среда, за да се създаде селското стопанство. Тази теория се подкрепя от това, че в зората на селското стопанство хората започват да създават по-сложни каменни инструменти, които са характерни за Неолита.

Скотовъдство: клон на селското стопанство

Скотовъдството, наричано още животновъдство, е клон на селското стопанство, който се появява по същото време като земеделието. Скотовъдството е опитомяването и отглеждането на животни като кози, овце и добитък. В региони, в които земеделието се оказва трудно, заради камениста почва или неподходящ климат, хората отглеждат животни. Скотовъдците са номади. Техният живот се отличава от този на ловците-събирачи по това, че те не разчитат изцяло на природните блага. Те използват животните за мляко и вълна, която могат да обработват и продават на земеделски общества, ако има такива в близост.
Отношенията между скотовъдци и земеделци са сложни - смесица от сътрудничество и конфликти. Военните артефакти на скотовъдците предполагат, че те са влизали в конфликт със земеделски селища, но в други случаи двете общности си помагат и търгуват помежду си. squared

Последиците от селското стопанство

Последиците от селското стопанство са огромни, като най-добре това се вижда в броя на населението. Това е така, защото отглеждането на растения и животни значително повишава гъстотата на ядлива храна на квадратен километър. Можем да кажем, че хората премахват нещата, които не могат да ядат, и на тяхно място слагат такива, които са годни за ядене. С техники като напояването хората успяват да отглеждат растения на места, където преди е било невъзможно.
Експертите изчисляват, че преди Неолитната революция човешката популация в света е между шест и десет милиона души. Повече ловци-събирачи трудно биха могли да съществуват поради ограничените ресурси. 10 000 години по-късно, във времето на Римската империя, човечеството е нараства над 25 пъти и става около 250 милиона души. Само за още 2000 години, до наши дни, човечеството се разраства още 28 пъти, достигайки седем милиарда души. За 10 000-15 000 години развитието на селското стопанство позволява на населението на Земята да стане около 1000 пъти по-голямо!
Селското стопанство има и въздействие върху околната среда. Земеделците използват сложни инструменти, за да отглеждат и напояват своите полета и да строят селищата си. Пример за това е подсечно-огневата техника, с която една гора се превръща в поле. Кората на дърветата се премахва, за да изсъхнат, след което се палят. Пепелта от дърветата служи като тор за почвата.
Скотовъдството също води до промени в околната среда и хората. Стада, съсредоточени в един район, могат да изядат голяма част от растителността, което да направи земята неплодородна или да предизвика ерозия. Освен това наличието на много домашни животни повишава възможността за прехвърляне на зарази от добитъка върху хората.cubed
Чрез управлението на хранителните източници селскостопанските общества могат да създават повече храна и да поддържат по-гъсто население от ловците-събирачи. Земеделците и скотовъдците произвеждат повече храна, отколкото им е нужна, стимулирани от възможността за търговия със съседни общности. Това позволява на останалите хора да се съсредоточат в производството на други продукти, които могат да заменят за храна и други продукти. Хората вече могат да се специализират (да се съсредоточат върху правенето на едно нещо), което води до повишаване на продуктивността. Това от своя страна води до създаването на по-добри сгради, инструменти, оръжия и до появата на държавни органи, които да следят всички дейности, и армии, които да пазят хората и ресурсите.
Много силно населени селища се превръщат в първите градове-държави, които се появяват няколко хиляди години след Неолитната революция. Тези държави развиват сложни бюрокрации, за да събират данъци и да управляват гражданите си, което пък е основна причина за появата на писмеността, нещо, което променя човечеството завинаги.

Какво мислиш?

 • Коя е най-добрата теория за появата на селското стопанство според теб?
 • Какви са предимствата и недостатъците на селското стопанство пред лова и събирачеството?