If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Хомо сапиенс и ранните човешки миграции

Хомо сапиенс  еволюира от своите предци хомини преди около 200 000 - 300 000 години и развива способността да говори преди около 50 000 години.

Преглед

  • Хомо сапиенс, първите съвременни хора, еволюират от ранните си хоминидни (човекоподобни) предшественици преди около 200 000–300 000 години. Те развиват способността да говорят преди около 50 000 години .
  • Първите съвременни хора започват да мигрират извън Африка преди около 70 000–100 000 години.
  • Хората са единственият познат вид, който успешно се заселва и адаптира, и значително променя голям брой сухоземни региони по целия свят, което довежда до дълбоки исторически и екологични въздействия.

Откъде да започнем?

Преди да разкажем историите, от които се състои световната история, е полезно да попитаме: откъде да започнем? Откъде започват нашите човешки истории?
Хомо сапиенс е част от група, наречена хоминиди, които са най-ранните човекоподобни създания. Въз основа на археологически и антропологични доказателства се смята, че хоминидите се отделят от другите примати преди около 2,5–4 милиона години в източна и южна Африка. Въпреки че има известни различия сред семейството на хоминидите, всички те имат обща черта – двукраки са, което се изразява в способността да ходят изправени на два крака. 1

Еволюция

Учените имат няколко теории за това защо еволюират ранните хоминиди. Едната – хипотезата за сухите райони – предполага, че ранните хоминиди са по-подходящи за сух климат и еволюират с разширяването на сухите савани в Африка.
Според саванната хипотеза ранните хоминиди, обитаващи дървета, може да са изтласкани от домовете си, тъй като промените в околната среда довеждат до намаляване на горските райони и увеличаване размера на саваните. Според саванната хипотеза тези промени може да са причината за адаптирането им към живот на земята и ходене в изправено положение, вместо катерене. 2
Човекоподобните продължават да еволюират и да развиват уникални характеристики. Капацитетът на мозъка им се увеличава и преди приблизително 2,3 милиона години човекоподобен, известен като Хомо хабилис, започва да изработва и използва прости инструменти. Преди един милион години някои човекоподобни видове, особено Хомо еректус, започват да мигрират от Африка към Евразия, където усвояват нови умения като контролиране на огъня. 3
Изображение на череп на Хомо хабилис на син фон. На черепа му липсват два от предните зъби.
Череп на Хомо хабилис . Изображението е собственост на Wikimedia commons.
Изображение на череп на Хомо еректус на бял фон. Черепът е по-плитък от черепа на Хомо сапиенс.
Череп на Хомо еректус . Изображението е собственост на Wikimedia Commons.
Въпреки че някога съществуват много видове хоминиди, оцелява само един: Хомо сапиенс. Изчезването е нормална част от еволюцията и учените продължават да търсят отговори защо други видове хоминиди не успяват да оцеляват. Имаме някои предположения за това, като например неспособността да се справят с конкуренцията за храна, промените в климата и вулканичните изригвания. 4

Миграция и заселване на Земята

Как и защо?

Преди 70 000 – 100 000 години Хомо сапиенс започват да мигрират от африканския континент и да заселват части от Европа и Азия. Те достигат до австралийския континент в канута преди около 35 000 – 65 000 години.
Учените, изучаващи земните маси и климата, знаят, че плейстоценският ледников период създава сухоземен мост, който свързва Азия и Северна Америка (Аляска) преди 13 000 години. Широко приета теория за миграцията е, че хората преминават този мост и в крайна сметка мигрират в Северна и Южна Америка. 6
Как нашите предци успяват да постигнат този подвиг и защо вземат решението да напуснат домовете си? Развитието на езика преди около 50 000 години позволява на хората да правят планове, да решават проблеми и да се организират ефективно. Не можем да бъдем сигурни в точните причини, поради които хората за първи път мигрират извън африканския континент, но това вероятно е свързано с изчерпването на ресурсите (като храна) в региона и конкуренцията за тях. Веднъж щом хората добиват умението да обсъждат тези проблеми и да правят планове, те могат заедно да преценят дали трудностите в сегашния им дом са по-големи в сравнение с риска да го напуснат, за да намерят нов. 5
Карта на света, показваща разпространението във времето на Хомо сапиенс по цялата Земя. Хомо сапиенс са отбелязани с червени стрелки (показано е, че със времето населяват цялата планета), Хомо неандерталис са отбелязани в оранжево и населяват съвременна Европа и Близкия изток, а Хомо еректус са отбелязани в жълто и населяват Африка, Южна и Югоизточна Азия.
Разпространението на Хомо сапиенс. Изображението е собственост на Wikimedia Commons.

Адаптация и ефекти върху природата

Когато хората мигрират от Африка към по-студен климат, те започват да изработват дрехи от животински кожи и да палят огньове, за да се стоплят; през зимата често поддържат огъня непрекъснато. Сложните оръжия като копия, лъкове и стрели им позволяват да убиват едри бозайници с лекота. Наред с променящия се климат, тези методи за лов допринасят за изчезването на едри сухоземни бозайници като мамути, гигантски кенгуру и мастодонти. По-малкото едри бозайници от своя страна ограничават наличната плячка за ловците.
Освен за лов на животни и убиването им за самозащита, хората започват да използват природните ресурси по нови начини, като слагат началото на полупостоянни селища. С това се започва преходът от номадски към уседнал начин на живот, при който хората разчитат на природните ресурси на обитаваното място. Полупостоянните селища са основата за установените общности и развитието на селскостопанските практики. 8

Какво мислиш?

Защо, според теб, Хомо сапиенс е единственият оцелял човешки вид?
Какъв ефект има околната среда върху еволюцията на човешкия вид? Какъв ефект има човешката еволюция върху околната среда?
Какви способности са били нужни на първите хора, за да заселят цялата планета?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.