If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нова страница в образованието

Как ИИ може да се използва като инструмент за по-добри резултати в образованието? 

Как учат учениците?

Знаем доста за това как учат учениците. Знаем, че те учат по-добре, когато:
  • са ангажирани активно с изучавания матерал
  • получават незабавна обратна връзка по техните отговори по новия материал
  • работят по материал, който е точно на ръба на техните възможности и получават малко помощ
  • виждат смисъл в това, което учат
Всичко това е трудно за постигане, когато в класната стая има 25-30 ученици и един учител. Учителят просто не е в състояние да отдели на всеки ученик вниманието, от което се нуждае.
След като персоналните компютри станаха широко достъпни, образователните технологии се опитват да компенсират това. Но наличните до момента инструменти не успяват да са персонални учители, отчасти защото те не са в състояние да възприемат и да генерират отворени въпроси и отговори като в нормалното общуване.
С други думи, това, което е трудно за учителите, е трудно и за компютрите – да дават богата, полезна, индивидуална и смислена обратна връзка на голям брой ученици едновременно.
Това вече се променя.

Каква ще бъде ролята на големите езикови модели (ГЕМ) за ученето на учениците?

Големите езикови модели са вече тук — и те имат потенциала да променят начина, по който учениците взаимодействат с образователните технологии.
Ние смятаме, че дейностите, в които учениците взаимодействат с големите езикови модели чрез сътрудничество и събеседване, може би са ключът към ново поколение на интересно и ефективно учене онлайн!
Знаем, че резултатите от ученето се подобряват чрез 1) активно участие, 2) незабавна обратна връзка, 3) работа на границата на индивидуалните способности и 4) убеждението, че усилието си заслужава. Ето защо ГЕМ могат да допринесат за по-доброто учене чрез:
  • Насочване на учениците през стъпките на процеса на писане, като същевременно предлагат обратна връзка въз основа на подходящи критерии
  • Насърчаване на учениците да проверяват собственото си разбиране на процедурните и практическите умения и задачи
  • Възможност всеки ученик да се задълбочава в темата чрез въпроси като "защо", "ами ако" и "как"
  • Подпомагане на учениците да открият връзката между това, което изучават, и техните лични цели, интереси и практически нужди
Всичко това не е пожелателно мислене или мислене от типа “може би след време”, а неща, които можем да поискаме тези модели да свършат още сега. Обаче трябва да знаем как работят те в реалния живот, с реалните ученици, и трябва да имаме доказателства, че подобряват ангажираността и учебните резултати.
Трябва да си задаваме тези въпроси по отношение на всяка технология и можем да помогнем заедно да намерим отговорите.
Да се захващаме!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.