If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Не забранявайте ИИ-базираните чатботове

Тази статия, в която Сал обяснява, че ИИ-базираните чатботове ще бъдат навсякъде и трябва да бъдат включвани в уроците и учебните програми, е редактирана версия на интервю между основателя на Кан академия Сал Кан и Алисън Клайн, оригинално публикувано в сп. EducationWeek на 13 февруари 2023.

Мнението на Сал: Не забранявайте ИИ-базираните чатботове

Ние вярваме, че множество професии ще включват работа с големи езикови модели

Дори и една забрана наистина да може да проработи, тя всъщност може да постави децата в по-лоша ситуация, понеже ще им попречи да разберат тази наистина трансформираща технология и да развият умения, които ще им помагат на пазара на труда в бъдеще.

Въпрос: Как да се справим в свят, в който всички ученици имат достъп до ИИ?

Вариант 1: Учениците да трябва да пишат повече по време на часовете, пред учителя.
В традиционния модел уроците често се състоят от лекционна част и кратка дискусия. И след това се очаква учениците да свършат цялата творческа и обобщаваща работа извън часовете.
Но тези писмени домашни работи вече няма да са толкова полезни за оценяване, понеже учителите няма да знаят кой използва ИИ и как.
Взимайки това предвид, моделът на "писателското ателие" ще продължи да бъде ефективен педагогически - при него децата пишат през цялото време. А учителят и съучениците им ще си дават взаимно обратна връзка и ще казват: "Може би можеш да промениш това или онова...".
Вариант 2: Приемане на новия начин на учене, който ИИ предлага
Това е бъдещето. В днешно време, ако извършвате каквато и да е дейност свързана с писане, без поне да обмисляте и проверявате как големите езикови модели могат да са ви в помощ, вероятно работите неефективно.

Въпрос: Отмина ли времето на класическото есе?

Съвсем не. Скоро ще има ефективни начини учениците да развиват своите умения в писането, използвайки ИИ като помощник или ментор за писане. Разбирането как да напишем качествено аргументирано или информативно есе ще запази своята ценност - разликата ще идва от това как подхождаме към преподаване на умението и помагаме на учениците да усвоят не само базовата структура и създаването на логически обоснован текст, които ИИ може да генерира, но също и да търсят оригинална аргументация и истинско вникване в темата.

Въпрос: Как новите възможности подобряват ученето?

Досегашният начин да се пишат домашни: "Добре, деца, напишете своето есе до петък." Предаваш го, учителят го оценява, може би до понеделник, и това може да съсипе уикенда ти. Ако си късметлия, имаш учител, който ти дава ценна, конкретна и персонализирана обратна връзка. Ако наистина си късметлия, а на учителят ти много му се занимава и има времето и желанието, може да ти даде да направиш повторен опит. Но често просто получаваш една оценка и минаваш към следващото домашно.
С методите на учене, които вече си представяме, всяко дете ще получава незабавно персонализирани съвети за писането си.
ИИ ще направи възможно учениците да упражняват едновременно уменията си за четене с разбиране и уменията си за писане. Представете си дейност в Кан Академия, при която има начален пасаж, може би статия от Конституцията или реч на известна личност. След това ученикът работи съвместно с ИИ, за да напише качествено мотивирано мнение, базирано на този източник.
Като един истински Сократ, ИИ може да задава на ученика въпроси като:
  • "Каква е позицията на автора?"
  • "Какви тези можеш да изтъкнеш, които да са свързани с тази позиция?"
  • "Как би могъл да подкрепиш тази позиция, ако трябва само с три изречения да убедиш някого?"
  • "Добре, сега подкрепи с доказателства всяко от трите изречения. Как можем да ги докажем?"
В този случай ИИ няма да напише есето вместо ученика – това е нов тип преживяване в ученето, при което ученикът върши работата, докато ИИ му помага да развие ключови аналитични умения.
Човешката преценка, проницателност и разсъдливост остават извън достиженията на ИИ. Човечеството има нужда да развие тези умения не по-малко от преди - всъщност повече от когато и да било.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.