If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Насърчаване на мотивацията на учениците с Кан Академия

Съдържанието в Кан Академия е създадено с цел да ангажира учениците. И тъй като платформата дава възможност на учениците сами да избират как да учат, има много начини за повишаване на мотивацията им. В тази статия ще споделим с теб съвети, които да помогнат на учениците да използват с увереност Кан Академия, да развият нагласа за растеж и усъвършенстване на уменията, да осъзнаят връзката между наученото и истинския живот, да работят съвместно, да се радват на успехите и още много други!

Помогни на учениците да използват Кан Академия с лекота и увереност

Първо обясни на класа си защо искаш да използвате заедно Кан Академия и как работи. Помогни на учениците си да свикнат с платформата и да се научат да боравят с лекота с различните инструменти. Някои учители започват с Игра за запознаване с Кан Академия, а други препоръчват да се възложи усвояването на интересен материал, който да ентусиазира учениците да учат, като например Основи на рисуването. Други учители препоръчват да се започне със Стартовата страница за учене, откъдето се вижда как изглежда сайтът от гледната точка на ученик и различните мотивиращи елементи на Кан Академия: точки за майсторство, значки и аватари.
Също така искаме да споделим с теб нашите нови материали, които можеш да разпечаташ на хартия за работа в час, но можеш да използваш и в електронен формат: Бинго с Кан и Избери дейност с Кан със специални Кан стикери!
Надяваме се, че тези материали ще внесат разнообразие и забавление в класната стая, била тя реална или виртуална.

Изгради по-сплотени взаимоотношения

Намери време да изградиш връзка с учениците извън учебните задължения и също така им помогни да се сплотят като клас и да споделят повече едни с други. Връзката с учителя и съучениците е от изключителна важност за учениците, особено при дистанционно обучение.
Пробвай програмата на Кан Академия Освежи се, колекция от петминутни дейности на английски език, които да разчупят по забавен начин обичайната учебна среда. Използвай подкани, като тази отдолу, като загрявка в началото на часа, като разтоварване между учебните дейности или за забавен финал на часа.

Обясни на учениците какво е учене до Mайсторство

Важно е да запознаеш учениците си с основите на ученето до Майсторство. Сподели им защо искаш да използвате заедно Кан Академия и по какъв начин ученето до Майсторство ще им помогне да успеят. Ако имаш нужда от помощ в това начинание, препоръчваме учениците ти да се запознаят с ученето до Майсторство, като изгледат това видео или прочетат тази статия.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия

Развий в учениците нагласа за развитие

Друг съвет от нас е да включиш в работата с учениците си и дейности, стимулиращи нагласа за развитие и самоусъвършенстване. Така ще помогнеш на учениците си да се научат да гледат на грешките като на възможности за учене. Грешките са ключов фактор в процеса на учене, затова е важно учениците да ги възприемат като нещо нормално, а не да се страхуват да сбъркат.
Ако имаш нужда от малко вдъхновение, разгледай нашите Дейности за стимулиране на нагласата за развитие. Тази програма за момента е само на английски език и е създадена в партньорство с център PERTS (университета Станфорд) и стъпва върху изследванията на Карол Дуек. Дейностите са забавни, подходящи за деца и младежи и предлагат на учениците структуриран начин за изследване на науката, която стои зад мотото на Кан Академия „Ти можеш да научиш всичко“.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Подчертай, че успехът идва след полагане на усилия. Предложи на учениците заедно да установите правила в класната стая, включително за синхронно и за дистанционно учене. И най-вече, приемете заедно общо правило за това как да искат помощ, в случай че се затруднят. Много учители препоръчват подхода „едно-две-три и чак тогава питай ти“, при който учениците гледат видео (1), използват подсказка (2) и питат съученик (3), преди да се обърнат към учителя за помощ.

Покажи на учениците, че това, което учат, е ценно, постижимо и релевантно

Една от основните теории за мотивацията е Теорията за очакванията и ценностите. Тази теория предоставя добра рамка за размисъл на темата какво мотивира хората в образованието и в много други сфери на живот. Изглежда сме много по-склонни да направим нещо, когато очакваме, че ще успеем и когато намираме дейността за стойностна.
Вероятно лесно ще можем да обвържем тази теория със собствения ни живот. Много по-склонни сме да направим нещо, когато мислим, че ще успеем, отколкото ако смятаме, че най-вероятно ще се провалим. Също така сме по-склонни да направим нещо, когато то ни е ценно и важно. Тази стойност може да идва от вътрешно чувство, като щастие. Или пък от цел, която сме си поставили, например да научим нов език заради предстоящо пътуване. Когато се опитваш да мотивираш деца на различни възрасти да изпълняват учебни дейности, помисли първо върху тези два въпроса:
1) Как да им помогна да повярват, че ще успеят?
2) Как да увелича стойността на дейността в очите на ученика и по какъв начин мога да я обвържа с някоя по-голяма негова цел?
Ако се чудиш как да помогнеш на учениците да видят връзката между обучението в училище и истинския живот, възложи им съдържание от курса Кариери (на английски език). Курсът включва информация за най-разнообразни професии — всичко от урбанист до медицинска сестра и главен готвач — както и видеа от професионалисти, които споделят какви умения са нужни на ученика, за да успее в дадената сфера.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия

Помогни на учениците да си поставят смислени цели и следи техния напредък

Работи заедно с учениците за поставянето на измерими и постижими цели — и дългосрочни, и краткосрочни. Дългосрочната цел за Майсторство е нещо чудесно, но освен това знаем, че учениците имат нужда и от по-малки цели, които им носят усещане за смислен краткосрочен напредък.
Насърчавай учениците да участват в целеполагането, като заедно избирате най-подходящите цели, които са едновременно предизвикателни, но и постижими. Един от начините да подпомогнеш учениците да развият уменията си за за поставяне на цели се крие в това да им обясниш, че постигането на всяка по-малка цел е поредна стъпка към голямата цел.
Някои учители насърчават учениците си да работят за Майсторство на ниво раздел, докато други предпочитат да ги насочват към овладяването на отделни умения с цел постигане на Майсторство за целия курс. Ти и твоите ученици лесно можете да следите тази информация в Кан Академия (тук можеш да намериш примерни модели за поставяне на цели). Не забравяй да оставиш място, където учениците да споделят свободно какво мислят за своя напредък, което от своя страна биха могли да доведат до допълнителна дискусия с учителя. (Прочети тази статия относно поставяне на цели и проследяване на напредък.)

Работете съвместно, а не състезателно

Търси начини учениците да работят заедно за постигане на общите цели и да се подкрепят едни други.
От есента на 2022 г. вече и българските ученици могат да се включат в Канониада. Канониада, на английски LearnStorm, е инструмент, чрез който учителите по забавен начин могат да вдъхновят учениците си да развиват умения, да развиват желанието да учат и да се усъвършенстват, както и да работят в екип. В Канониада учениците са мотивирани да завършат заданията, възложени от учителя, като класовете успяват единствено когато работят заедно в постигането на общата цел.

Отбелязвай успехите и награждавай с мярка

Кан Академия дава възможност на учениците да направляват своето собствено учене и развитие и твоята подкрепа е жизнено важна за техния успех. Не забравяй да намираш време да отбелязваш и насърчаваш напредъка на учениците и успешно постигнатите цели!
  • Спри се на малки награди, които да раздаваш периодично.
  • Окуражавай учениците да правят неща, които обикновено не биха направили.
  • Първоначално раздавай награди по-често и за по-малки постижения, но постепенно започни да даваш наградите по-рядко.
  • Обясни ясно на учениците какво поведение ще бъде награждавано.
  • Нека наградите са с фокус положени усилия, а не толкова с фокус постижения.
  • Ако учениците са по-големи, заедно помислете какви усилия и постижения да носят награди.
Ако имаш нужда от лесен начин, по който да отбелязваш постиженията на своите ученици, използвай тези сертификати — могат да се раздават разпечатани на хартия, както и в електронен формат и са налични на 10 езика!

Въвлечи в процеса родителите и настойниците

Споделяй информация от Кан Академия с родителите/настойниците относно усилията и напредъка на техните деца. Родителите и настойниците играят основна роля за напредъка на учениците, особено при дистанционно обучение. Кан Академия е налична на над 40 езика и децата, заедно с техните семейства, могат да ползват Кан Академия от дома си на езика, който владеят най-свободно.
За да помогнеш на родителите/настойниците да започнат да използват Кан Академия, препоръчваме ти това примерно писмо до родители на различни езици, както и Наръчника за родители на Кан Академия, откъдето родителите могат да научат как да си създадат профили.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.