If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Научи как учителите използват заданията

Искаш да знаеш как учителите използват заданията в Кан Академия за насочена работа с учениците? Това е твоят шанс да получиш съвет директно от учителите! Създадено от Шанън Салис.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Открий как учителите използват заданията в Кан Академия 1. Всички материали – на едно място. Кан Академия наистина промени всичко, защото не ми се налага да прелиствам четири различни учебника или да търся правилната страница, или правилния работен лист. Мога да вляза в Кан Академия – все пак сме в дигиталната ера. Мога да вляза в Кан Академия и да въведа в полето за търсене конкретното понятие, което търся, или да проверя в различни класове, зависи кой клас са моите ученици, и мога да намеря задание, подходящо точно за тях. Спестява ми много време и планиране, защото не ми се налага да прекарам 20 минути в търсене на игра или софтуер, или страница от учебната тетрадка. Директно влизам в Кан Академия и откривам всичко нужно. 2. Избери как да се упражняват учениците. След като преподам урока по математика, предлагам на учениците ми разнообразие от дейности, чрез които да упражнят усвоените умения. Кан Академия се превърна в основен източник на дейности за упражнение. Често поставям заданията на учениците директно в Кан Академия, като използвам моите класни стаи на сайта. Оттам понякога поставям като задание еднакви задачи на учениците. Така те могат да работят съвместно, да обсъждат отговорите и да работят заедно. Понякога поставям като задание различни задачи и въпроси, над които учениците работят наистина самостоятелно и тестват собствените си умения. 3. Работа с класа по групи чрез подходящи видеа. Друг начин, по който използвам заданията, е част от нашето дистанционно обучение по математика. Когато учениците не работят директно с мен, те имат списък с домашни и рубрика, над които работят. Всеки компонент от една рубрика представлява видеа от Кан Академия, адаптирани към индивидуалните нужди на ученика. Моите задания варират – зависи дали работя с отлични, добри, или с ученици със затруднения. Въпреки това, когато възложа задание от рубриката, винаги задавам поне две видеа и две свързани дейности. Така учениците гледат минимум два видео урока и учат или преговарят как да се справят с материала. След това директно се упражняват. 4. Провери дали учениците разбират материала. Наскоро възложих на учениците ми от курса по математически анализ задача за обема на тяло, образувано от сечения на квадрати и правоъгълници. Също им възложих задание за определяне на обем на тяло от сечения на триъгълници и полукръгове. Така двете задания изискваха две различни умения и просто разделих тези два урока, така че да ги преподам в два отделни дни. След всеки урок поставих тези задания за упражнение като изходен тест, за да могат учениците да се упражнят. В същото време аз използвам това умение, тази оценка, като изходен тест, за да се уверя, че учениците са се упражнявали достатъчно, преди да продължа към следващото ниво. 5. Окуражавай учениците да бъдат отговорни. Окуражавам моите учители да ползват заданията като възможност да влязат и да възложат упражнения, както и да ползват резултатите от заданията за оценяване. Когато учениците работят върху задание в Кан Академия, те отчитат резултатите си чрез функцията проследяване данните за ученика. Това им възлага отговорност, те са отговорни да проследяват своите данни, защото крайната им цел е същата като тази на учителя. Учителят има техните данни или тяхната виртуална тетрадка с данни и учениците също проследяват своите данни. 6. Развий в учениците нагласа за растеж. Насърчавам моите ученици да се стремят към напредък. С Кан Академия те бързо преминават през възложените упражнения и дори когато сбъркат някой въпрос, учениците могат пак да направят заданието и да подобрят резултата си. Поставям на учениците задание и дори и да не се справят точно както са искали, те продължават да напредват и да се упражняват още, докато не достигнат до резултата, който желаят да имат.