Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Използване на отчетите от задания в подкрепа на ученето до Майсторство

Задача

Ако учителят е избрал да възложи различни въпроси на учениците, в отчета за дадените отговори въпросите ще бъдат подредени според това колко повече са затруднили учениците.
Вярно или грешно?
Избери един отговор: