If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съвети към учители: Как се използват отчетите за напредък в Майсторство?

Искаш да научиш как учителите използват отчетите за напредък в Майсторство, за да помагат на учениците си? Това е шансът ти да получиш съвет директно от учителите! Създадено от Шанън Салис.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Съвети към учители: Как се използват докладите за напредък в Майсторство? Използвам докладите за усвоени умения, за да следя как учениците ми напредват във всяка от областите от подготвителния курс. След като преценя, че са овладели материала или че имат нужда от помощ, знам какви стъпки да предприема. Дали ще е работа в малка група с ученици, които имат нужда от допълнителна помощ, или ще насърча ученика да работи по-напред в следващия материал от учебния ни план по Алгебра 1. Докладите за умения и за активност ми помагат да открия върху какво са се фокусирали учениците, за какво им е нужна помощ и накъде мога да ги насоча в Кан Академия. В доклада за умения гледам не само какво са направили учениците ми и колко време са прекарали върху заданието, но и дали са качили или свалили ниво в уменията си, което е изключително полезно. Когато говоря на четири очи с даден ученик за конкретни умения, чудесно е да можем да се върнем и да погледнем дали е разглеждан даден материал, а ако не е, е хубаво е да можем да погледнем уменията, върху които ученикът работи в момента, и да го окуража да премине към нещо ново или малко по-предизвикателно. 2. Създай малки групи с отчета за уменията. Кан Академия улеснява и процеса по разделяне на групи. Акo дам на децата един вид предварителен тест върху раздела, отчетът ще ми покаже децата, които вече са го овладели, децата, които имат нужда от помощ, и децата, които още не са го започнали. Това става автоматично. Ще ми покаже кой го е овладял, кой е запознат с него, кой се справя отлично и кой няма представа какво да прави. След като преподам урока и децата работят върху уменията от този урок, мога да разгледам доклада за напредък в Майсторство. Ще го обновя и ще видя кои деца са само на ниво "Запознат" и имат нужда от повече помощ, кои деца са на ниво "Напреднал" и са готови за допълнителни задания. 3. Следи нивото на Майсторство в доклада за напредък. Използвам докладите за напредък в Майсторство, за да проверя напредъка на учениците в целите им за Майсторство на всеки 2 седмици, така че да мога да им помогна да постигнат целите си за тримесечието. Възлагам целия курс за Майсторство в началото на годината и очаквам учениците да завършат около 20% за три месеца. Давам им цел от около 80% на година преди изпита им за колежа. Окуражавам ги да постигнат целта за тримесечието, гледам дали са я постигнали и ако не са, ги питам каква помощ им е нужна. Използвам докладите за напредък в Майсторство на всеки две седмици, за да следя докъде са стигнали в целите за Майсторство върху курса. И ако на някое дете му е трудно с, да кажем, делението, и с учениците видим, че средната стойност на класа е 40%, най-хубавото нещо на света е, когато децата се запитат: "Чакай, кой е на 40%? На кого можем да помогнем?" Събират се и опитват да си помогнат взаимно. И виждаме как средната стойност започва да се покачва в рамките на учебната година. Много е вдъхновяващо, понеже така фокусът е върху ученено, а не толкова върху оценката. И си казваме: "Какво можем да направим? Какво трябва да направим, за да вдигнем средния резултат?" И оттам идва ученето и е чудесно да го видим.