If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Майсторство за курс

Майсторство за курс е част от Кан Академия за учители, безплатен курс, където учителите могат да научат повече за Кан Академия, за наличните в сайта материали и инструменти, подходящи за учители и ученици, както и най-добрите практики за използване на технологиите в час. Създадено от Meaghan Pattani.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Кан Академия за учители - Привет, аз съм Меган от Кан Академия. И в това видео ще представя системата за Майсторство на курс на Кан Академия. Майсторство за курс в Кан Академия В Кан Академия вярваме отдадено в ученето до Майсторство и съдържанието, което създаваме, стъпва върху системата ни за Майсторство. Но учителите често ни питат какво точно имаме предвид под Майсторство за курс. В Кан Академия Майсторството за курс е функционалност, която позволява на учителите да възлагат и да проследяват дългосрочни учебни цели, насърчавайки учениците да работят със собствено темпо. В момента Майсторството за курс е активирано за курсовете с пълен набор от упражнения. Всичките ни курсове по математика, включително математически анализ, AP Статистика (AP от Advanced Placement, програма за напреднали гимназисти в САЩ) и американските Get Ready програми по класове. Както и Граматика, Гимназиална биология, AP Биология, AP Физика 1, Държавно управление на САЩ, AP Държавно управление на САЩ, История на САЩ, АР История на САЩ, Проект по световна история – произход, AP Макроикономика, Микроикономика, AP Микроикономика и AP Принципи на компютърните науки. Как се възлага Майсторство за курс Възлагането на цели за майсторство на курс позволява на учителите да задават и проследяват дългосрочни цели. Нека видим как да възложим на учениците цели за Майсторство на курс. Когато влезеш в профила си в Кан Академия, ще ти се отвори Таблото на учителя. Избери класа, на който искаш да възложиш цел за Майсторство. От левия панел избери Възлагане под Майсторство за курс. Ако още не си го сторил/а, добави курса, съответстващ на класа, на който в момента преподаваш. Ако си учител по математика в САЩ, избери курс от Get Ready програмата. Ако учебната година тепърва започва, препоръчваме да възложиш Майсторство за курс към get ready програмата, за да може учениците да започнат годината, като запълнят пропуски в знанията и заздравят основите, преди да се гмурнат в новия учебен материал. Например, ако преподавах на пети клас, бих започнала годината с възлагане на курса за пети клас към get ready програмата. Щракни върху синия бутон и добави тези курсове. Сега вече си в страницата с възлагане на Майсторство за курс. Избери "възложи цел". Можеш да прегледаш целите, възложени на учениците, като избереш Възлагане под Майсторство за курс от левия панел. Оттук ще видиш текущите цели за Майсторство, възложени на учениците от класа ти. Докато учениците ти учат в Кан Академия, можеш да добавяш и други курсове, върху които да работят – един клас под или над текущия, в зависимост от нивото на ученика. Можеш да възложиш един и същи курс на всички ученици, но можеш и да възложиш различни курсове на отделни ученици или групи от ученици. Препоръчваме ти да използваш отчета с напредък по умения, за да следиш по-отблизо напредъка на учениците и да определиш най-подходящата цел за всеки ученик. Какво виждат учениците А сега да разгледаме как целите за Майсторство на курс се показват на учениците. Когато учениците влязат в Кан Академия, ще им се отвори стартовата страница за учене. Всеки ученик може да види своя учител или име на класа от панела вляво. Като щракнат върху класа, учениците могат да видят своята цел за майсторство. Те могат да щракнат върху целта по всяко време и да продължат с упражненията, като така напредват към крайната цел. Учениците могат да продължат да работят върху целта и от нашето приложение, налично за iOS и Android. Всяко умение или понятие има няколко нива за Майсторство и с всяко ниво учениците печелят допълнителни точки. Има няколко начина, по които учениците могат да се упражняват. Могат да усвояват едно понятие в рамките на едно упражнение или няколко различни понятия в рамките на междинен тест, тест за раздела, предизвикателство за курс или предизвикателство за майсторство. Отговаряйки вярно на въпросите, учениците покачват ниво – от "не е започнато", през "запознат", "напреднал" до най-високото ниво, "майстор". За да стане "майстор", ученикът трябва първо да стигне ниво "напреднал", след което да покаже, че владее понятието на тест за раздела, предизвикателство за курс или предизвикателство за Майсторство. Повечето учители препоръчват учениците да започнат с предизвикателство за курс или конкретни тестове за раздела в рамките на курса. По този начин и ученици, и учители бързо могат да видят пропуските в знанията и силните страни на учениците. Така учениците ще получат правилното съдържание и правилната подкрепа в правилния момент. Когато учениците поискат подсказка или сбъркат отговор на въпрос, нивото им на Майсторство се понижава и до понятието се появява символ, който да им напомня на какво да наблегнат. Ако учениците редовно бъркат въпроси, свързани с конкретно понятие, нивото им ще спадне до "пробвано" и до понятието ще се появи червена точка. Пълното овладяване на отделни понятия спомага за напредването в усвояването на раздела и курса. Целта за Майсторство се счита за завършена, когато ученик постигне 90% Майсторство, но по всяко време има достъп до предишни цели. Учениците винаги могат да видят какво са завършили и върху какво предстои да работят. Освен това щом учениците започнат да овладяват курс, могат да изпълняват и предизвикателствата за Майсторство, които се появяват в горната част на страницата с курса. Тези предизвикателства помагат на учениците да преговарят периодично умения, върху които вече са започнали да се упражняват. Изследванията показват, че периодичният преговор на умения от различни уроци през определени интервали от време играе ключова роля в способността на учениците да помнят наученото, без да го забравят. Проследяване на напредъка в Майсторство В друг урок ще разгледаме по-подробно докладите. Но нека набързо проверим откъде да видим напредъка в Майсторство на учениците. Влез в Таблото на учителя, избери клас и от панела вляво избери Напредък под Майсторство за курс. Този доклад показва напредъка на учениците за избрания курс. Първо ще видиш напредъка в Майсторство на всички ученици от класа и медианата за Майсторство на класа като цяло. Отдолу ще видиш нивото в Майсторство за всеки раздел. Да кажем, че е началото на учебната година и може би ще искаш да обърнеш внимание на първия раздел. Щраквайки върху разделите, ще ти се покажат допълнителни подробности за напредъка – на всеки ученик на ниво раздел, включително напредъка в Майсторство на всеки ученик за дадения раздел, и медианата на класа за напредъка в Майсторство за раздела. Кан Академия предлага и отчети с напредък по умения, разположени в раздел Преглед на активностите, откъдето можеш да разгледаш по-подробно индивидуалните умения за конкретен курс. От отчетите с напредък по умения избери раздела, който те интересува, за да придобиеш бързо представа как усвояват учениците уменията от този раздел. За това ти помагат лилавите ленти вдясно. Като избереш определено умение, ще видиш нивото на Майстоство на всеки ученик за това умение. Ако забележиш, че няколко ученици се затрудняват с умението, можеш да възложиш допълнителни упражнения върху това умение оттук. Ще говорим допълнително как се възлагат задания в друго видео. Няколко съвета от учители, които използват в клас системата за Майсторство на Кан Академия. Овладяването на цял курс може да обезсърчи учениците, затова раздели целта на по-малки, например месечни, цели. Можеш и да възлагаш на учениците конкретни раздели в рамките на учебната година. След което да провериш как се справят от доклада за разделите. Също така няма нужда да възлагаш една и съща цел за Майсторство на курс на всички ученици. Можеш да възложиш различни курсове на различните ученици. Някои учители дори възлагат цел за Майсторство върху материала от предишната година, като преговор в началото на годината. Надяваме се, че това видео ще ти помогне да започнеш да използваш Майсторството за курс със своите ученици.