If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

3 съвета за използване на видео уроците в Кан Академия

Искаш да знаеш как учителите използват видео уроците в Кан Академия в своята практика? Това е твоят шанс да получиш съвет директно от учителите! Създадено от Шанън Салис.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

3 съвета за използването на видео уроци от Кан Академия с учениците Съвет 1: Въведи учениците в темата, като ползваш видео урок. Когато даден ученик се затрудни с материал в Кан Академия, има голямо разнообразие от ресурси на една ръка разстояние, които може да използва, за да се справи със затруднението. Кан Академия предлага множество подсказки, които ще покажат на ученика как стъпка по стъпка да стигне до отговора, който търси. Подсказките предлагат и линк към видео урок, където Сал ни запознава със съответното понятие. Обикновено видеата са къси, между 5 и 10 минути, и ученикът може да си припомни материала с помощта на видео урока и отново да се върне към заданието. Наскоро бяхме в хибридна форма на обучение, учениците ми бяха вкъщи през част от седмицата и с мен в класната стая за два дни на седмица. Учихме как се решават квадратни уравнения. Изпратих им видео, което показва как решението се представя графично, и предварително им показах какво може да бъде решението преди те да дойдат в клас през седмицата. Това им предостави въвеждаща информация, базисни познания ,,за фон'', преди да се научим да намираме тези решения в час и какво представляват тези решения. С шестокласниците използваме ,,Големи идеи'' програма 1 за напреднали и свързвам това с допълнителни ресурси в Кан Академия. Тази седмица, например, предварително запознах учениците с урока чрез няколко видеа в Кан Академия, за да се подготвят за предстоящия урок. Също им дадох възможност да се върнат и да преговорят уроците, които вече сме учили. Съвет 2: Използвай видео уроци за работа по групи. Друг начин, по който ползвам заданията, е част от нашето насочено обучение по математика. Когато учениците не работят директно с мен, имат списък с домашни и рубрика, над които работят. Всеки компонент от една рубрика представлява видеа от Кан Академия, адаптирани към индивидуалните нужди на ученика. Моите задания варират — зависи дали работя с отлични ученици, с добри, или с ученици със затруднения. Въпреки това, когато възложа задание от рубриката, възлагам поне две видеа и две свързани дейности. Така учениците гледат минимум две видеа, докато учат или преговарят как да се справят с материала и директно се упражняват. Съвет 3: Окуражавай самоинициативния подход към ученето. В началото на годината показвам на учениците къде могат да гледат видеата, как да достигнат до тях, дори и да не им ги поставям като задание. Така учениците знаят къде са видеата за всеки урок. Чудесно е учениците да могат да се върнат, да имат достъп до видеата по всяко време, дори когато учат дистанционно. Научих ги как да откриват темите, които търсят. Не само теми, които ги насърчавам да погледнат, но ако учениците ми изпратят имейл с въпрос, аз им казвам да потърсят в Кан Академия съответните видеа или упражнения, които биха искали да ползват. Учениците използват видеата като допълнителна помощ, най-често, когато се затрудняват с понятията, които изучават. Като учител видеата ме освобождават, за да мога да работя с малки групи, докато останалите учат от тези видеа. Дори и в класната стая те се учат от видеата, докато аз помагам на друга група ученици. В някои случаи се касае до нещо, което им е било възложено за гледане, но много често учениците сами решават да ползват видеата, за да си помогнат със заданието, над което работят.