If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Как да ползваш справките за възложени задачи

Банер Кан Академия за учители
Много е важно да проследиш напредъка и представянето на своите ученици, след като им възложиш задания. Проследяването на дейността на учениците по заданията ти позволява да се радваш на техния успех и да осигуряваш допълнителна, персонализирана подкрепа, ако се нуждаят от такава.

Използване на отчета с резултати от заданията

Като учител имаш достъп до отчетите за всяко задание, възложено на учениците.
От менюто за навигация вляво натисни Задания и след това Резултати. За да имаш достъп до този отчет, трябва преди това да възложиш задание на учениците. (Научи повече за създаването на задания тук.)
Използвай падащото меню отгоре на страницата, за да избереш конкретен период, за който искаш да видиш заданията. Има няколко предварително зададени опции, но можеш да избереш персонализиран период от време.
Имената на учениците се появяват в азбучен ред отляво и всяка колона вдясно от имената на учениците представлява отделно задание.
За всяко задание може да видиш (1) типа на заданието — иконата с лист означава статия, иконата с бутон за старт означава видео, а иконката с молив означава упражнение, (2) заглавие на заданието и (3) краен срок на заданието.
Ако заданието е видео или статия и учениците са завършили заданието, ще видиш зелена отметка. За да завърши задание с видео, ученикът трябва да е изгледал най-малко 90% от видеото на не по-голяма скорост от двойната. За да бъде завършено задание със статия, ученикът трябва да е натиснал върху статията.
Ако заданието е упражнение, междинен тест, тест за раздел, ще бъде показан най-добрият резултат в определен цвят в кутийката. Кутийките могат да са червени (0-59), жълти (60-99) или зелени (100) според точките на ученика.
Ако ученикът не е завършил заданието, кутийката ще остане сива.

Използване на отчетите с отговори на заданията

За да получиш по-детайлна справка за конкретно задание, избери името на задание, което съдържа въпроси (упражнения, междинни тестове и тестове за раздел) от отчета с резултати от заданията.
Снимките отдолу са примери за отчети с отговори на задания. Този отчет показва отговорените въпроси при всеки един опит. Показва се първият отговор, който учениците са дали за всеки въпрос.
Ако избереш опцията различни въпроси да се показват на всеки ученик, въпросите се появяват според тяхната сложност за учениците. Този въпрос, на който има най-много грешни отговори, се появява най-отгоре, докато въпросът, на който има най-много правилни отговори, се появява като последен.
Ако въпросите за всички ученици са били еднакви, въпросите се появяват в реда, в който те са били представени и на учениците.
От дясната страна може да избереш дали да видиш отчета с отговори на заданието на един определен ученик, или на целия клас.
Избери секцията Отговори, за да видиш обобщени отговорите на учениците. Правилните отговори ще бъдат подчертани, след натискане на бутона Разкий отговор.
Можеш да видиш кой ученик какви отговори е дал. След като натиснеш определен отговор, ще се появят имената на учениците, които са го дали. Много учители препоръчват да се пазят в тайна имената на учениците, когато този отчет се споделя с целия клас.
От бутона Чертежи се появява поле за писане, което можеш да използваш, за да решиш задачата на живо със своите ученици — много учители препоръчват използването на проектор, за да могат по-лесно учениците да проследяват решението.
Понякога учителят предлага на някой ученик да реши задачата стъпка по стъпка пред класа. Това е начин да се мотивират учениците да се изразяват и да бъдат по-уверени в себе си.
В секцията Подсказки можеш да видиш стъпка по стъпка начина на решаване на задачата. Същите стъпки се предоставят и на учениците по време на заданието, когато те изберат опцията Подсказка.
Можеш да стигнеш до отчета с отговори на задания, като избереш секцията Управление от таблото на класа и след това Отговори.

Използване на индивидуален отчет за задание

Отчетът с резултат на възложено задание и отчетът с отговори на задание са полезни за проследяване на напредъка на целия клас. Ако искаш да имаш по-близък поглед върху напредъка на определен ученик, използвай индивидуалния отчет за задание.
От Таблото на класа избери Преглед на дейност от навигацията вляво.
Избери определен ученик, чийто напредък върху заданията искаш да видиш, като натиснеш върху неговото име от списъка на класа.
Това ще те доведе до индивидуалния отчет за ученическо задание. Избери секцията Задания, за да видиш всички задания, възложени на ученика.
Този отчет показва (1) крайния ден и час, (2) името на заданието, (3) статуса на заданието (завършено/незавършено), (4) опити върху заданието и (5) най-добрия резултат на ученика, ако заданието е упражнение, междинен тест или тест за раздел.
Ако заданието е направено след крайния срок, се появява червен индикатор до заданието.
Индивидуалният отчет за ученическо задание може да бъде достигнат и от отчета с резултати от заданието. От отчета с резултати от задание избери името на ученика от списъка с ученици.
Това ще те доведе до индивидуалния отчет за ученическо задание.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.