If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Справки за възложени задачи

Справки за възложени задачи е част от Кан Академия за учители, безплатен курс, където учителите могат да научат повече за Кан Академия, за наличните в сайта материали и инструменти, подходящи за учители и ученици, както и най-добрите практики за използване на технологиите в час. Създадено от Meaghan Pattani.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Кан Академия за учители Здравей, аз съм Меган от Кан Академия. В това видео ще преминем през отчетите, отнасящи се до заданията в Кан Академия. След като заданията са възложени и твоите ученици са ги завършили, ти можеш да проследиш техния напредък чрез няколко отчета, които дават на учителите по-добро разбиране за силните и слабите страни на ученика. Започни, като избереш клас от Таблото на учителя. След това избери Резултати под раздела Задания от левия панел. Това ще те отведе до справките за възложените задания. Тук ще видиш напредъка на всички ученици в класа спрямо резултатите от заданията. Ако заданието е видео или статия и учениците са го завършили, ще видиш зелена отметка. За да завърши задание с видео, ученикът трябва да е гледал поне 90% от това видео на не по-голяма скорост от двойната. За да завърши задание, което е статия, ученикът трябва да е отворил статията. Ако заданието е упражнение, междинен тест или тест за раздела, най-добрият резултат на ученика ще се покаже в цветната кутийка. Кутийките са червени за 0-59 точки, жълти за 60-99 точки или залени за 100 точки. Ако ученикът не е завършил заданието, кутийката ще остане сива. За достъп до по-подробен отчет за определено задание, от справки за възложени задачи избери име на заданието за всяко задание, което съдържа въпроси. Това са упражненията, междинните тестове и тестовете за раздел. Този екран ще ти покаже пример за отчет с отговори от задание, в случая упражнение, което съдържа седем въпроса. Отляво може да избереш първи или последен опит, който ученикът е направил, за да отговори на въпросите. Може да избереш всеки един от въпросите, за да видиш отговорите на ученика. Ако всеки ученик има различни въпроси, въпросите се появяват последователно, като се започне от най-трудния. Въпросите, на които учениците са отговорили грешно, най-често се появяват най-отгоре. Въпросите, на които са отговорили правилно, се появяват най-накрая. Ако всички ученици са работили върху едни и същи въпроси, въпросите се появяват в реда, в който са представени на учениците. Отдясно може да избереш определен ученик или цял клас, за да видиш отчета с отговорите на заданието. Избери секцията Отговори отдясно, за да видиш обобщени отговорите на учениците. Верният отговор може да се подчертае при избиране на бутона Покажи отговора. Може да проследиш кой ученик какъв отговор е дал, като натиснеш на определен отговор, за да видиш името на ученика. Учителите съветват имената на учениците да не се показват, когато отчетът се споделя с целия клас. Можеш да избереш Чертежi, за да отвориш специален прозорец и да запишеш и обясниш задачата заедно с учениците. Учителите препоръчват използването на проектор, за да може класът по-лесно да следи. Можеш да избереш някой ученик да реши задачата стъпка по стъпка за класа вместо теб. По този начин мотивираш ученика да се изразява и да изгради самочувствие. В секцията Подсказка можеш да видиш решението на задачата стъпка по стъпка. Същите стъпки се предоставят на учениците в реално време, когато те натиснат Подсказка за упражнението. Може да имаш достъп до отчета с отговори на заданието, като избереш секцията Управление от Таблото на класа. и след това Виж отчет за индивидуално задания. Справките за резултати от заданията и справките за отговори на заданията помагат да проследиш напредъка на целия клас. Ако искаш да видиш по-подробно напредъка на отделен ученик, използвай индивидуалните справки за учениците. От Таблото на класа избери Преглед на активностите от левия панел. След това избери ученика, чийто напредък искаш да видиш, като избереш името на ученика от списъка на класа. Това ще те доведе до индивидуалните справки на ученика. Избери секцията Задания, за да видиш всички задния, които са възлагани на ученика. Този отчет показва краен срок, име и статус на заданието, опитите, които са правени върху заданието, и най-добрия резултат на ученика, ако заданието е упражнение, междинен тест или тест за модул. Червеният индикатор се появява до статуса на заданието, ако заданието не е предадено навреме. Това означава, че ученикът е завършил заданието след крайния срок. Индивидуалната справка на ученика може да бъде намерена от справката за резултат на заданията. От справката за резултат на заданията избери име на ученик от списъка на учениците в отчета за резултати. Това ще те доведе до индивидуалния отчет на ученика. Надяваме се, че това видео ти е помогнало да разбереш отчетите в Кан Академия и как най-добре да ги използваш, за да подпомогнеш успеха на учениците.