If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на Кан Академия за персонализирани упражнения и учене до Майсторство

Банер Кан Академия за учители
В Кан Академия вярваме, че всички ученици могат да учат и да достигнат съвършенство по всеки предмет и тема. Стъпвайки на тази увереност, ние разработихме система за Майсторство, за да насърчим учениците да вникнат в дълбочина в темите чрез ангажирано учене, което далеч надминава наизустяването.

Използване на системата за Майсторство за курс с учениците

Само системата за Майсторство обаче не е достатъчна, за да могат учениците да постигнат пълния си учебен потенциял. Подкрепящите учители играят неразделна роля в персонализирания учебни път на учениците. Нашата цел е инструментите и докладите, съобразени с Майсторството на Кан Академия, да помогнат на учителите да идентифицират уникални предизвикателства и възможности за всеки ученик. Отчетите за напредъка на Майсторството са ключови за разбирането на представянето на учениците и класа. Те се актуализират веднага след края на всяка дейност и показват пътя, по който всеки ученик върви, за да постигне целта си за овладяване (повече за Докладите за напредък тук.)
Препоръчваме на учителите да възложат цел за Майсторство за курс. В комбинация със заданията (виж повече за възлагането на задания тук) това насърчава учениците да работят за постигане на същата цел — овладени до съвършенство умения — докато в същото време гарантират, че всеки ученик ще има независим учебен път, съобразен с неговите потребности.

Как да създадем цел за Майсторство

Избери един от твоите класове.
Избери Възлагане на Майсторство за курс от менюто вляво.
Избери Създаване на цел.
Избери курс или задай нов курс на класа като щракнеш върху редактиране на курсове. Избери ученици и краен срок за целта. Може да споделиш цел за Майсторство с конкретен ученик, избрана група ученици или с целия клас. Също така не забравяй, че курсовете на Кан Академия са предназначени да обхващат материала за цяла година. Така че определи подходящ краен срок!
Избери Създаване на цел.
Увери се, че правилната цел е възложена на всеки ученик, като прегледаш екрана за овладяване на курса. Този екран ще се появи след щракване върху бутона за създаване на цел и може да бъде достигнат по всяко време, като избереш раздела Възлагане под Майсторство на курса в навигацията отляво.
(Можеш да се върнеш на този екран по всяко време, за да редактираш или актуализираш целта за Майсторство.)
Бележка: За да разбереш повече за преживяването на ученика за Майсторство на курс, виж това видео.

Как можеш да наблюдаваш напредъка по отношение на Майсторството

  1. Избери раздел Напредък под Майсторство за курс от лявата страна, за да видиш напредъка за постигане на Майсторство. На този екран можеш да видиш напредъка за Майсторство на курса. (Виж повече за достъпа и интерпретирането на Отчета за напредък тук.)
  1. Кликни върху някой раздел, за да видиш справка за напредъка в този раздел.
  1. За нивото на усвояване на умения в Майсторството, използвай отчета за активностите, който се намира в Преглед на активностите от менюто от лявата страна. (Виж повече информация за достъпа и интерпртирането на Отчета на активностите тук.
Бележка: Учениците могат да проверят напредъка си в тяхната Стартова страница за учене.

Няколко напомняния

  • Обясни на учениците каква е целта за Майсторсто за курс, как ще работят, за да постигнат целта, какви са междинните цели и крайният срок. Насърчаваме учителите да включват учениците в настройките за целите и в процеса по взимане на решения, когато е възможно.
  • Създай рутинна програма в Кан Академия, по която учениците да работят по целите за Майсторство. Препоръчваме поне 30 до 45 минути учене и изкачване с две нива на седмица.
  • Оцени представянето на учениците, като използваш доклада за напредък, и използвай тази информация, за да водиш разговори с учениците относно тази информация и коригирането на учебните цели. Ще видиш, че на някои ученици им е по-трудно да напреднат заради предишни пропуски в знанията. В такъв случай можеш да възложиш допълнитено съдържание, за да помогнеш на учениците да развият основни знания.
  • Когато се възлага цел за Майсторство на курс, това означава овладяване на уменията в курса до 100%. Но е по-реалистично учениците да се стремят да достигнат овладяване на около 90% от курса. Системата ще отчете постигнато Майсторство за курса щом ученикът постигне Майсторство 90% или повече. Това отнема време. Така че наблюдавай планирането на уроците, за да гарантираш, че учениците ще успеят да постигнат целта в рамките на крайния срок. (Ако искаш да промениш крайния срок, щракни върху подменюто Възлагане под Майсторство за курс и промени крайния срок).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.