If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Научи как учителите използват Майсторството за курс

Искаш да знаеш как учителите използват Майсторството за курс за индивидуализирана работа с учениците? Това е твоят шанс да получиш съвет директно от учителите! Създадено от Шанън Салис.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

(музика) Открий как учителите използват Майсторството за курс 1. Първо разгледай сайта от гледната точка на ученик Когато започнах работа в своя училищен окръг, научих, че още не сме определили специфичен учебен план, който да използваме в класовете си по математика. Говорих с много от колегите си и открих, че Кан Академия е един от ресурсите, които често използват в своето преподаване. Реших да я проуча от перспективата на ученик, за да видя как учениците могат да използват видеата, статиите и заданията, за да усвоят учебните стандарти. 2. Провери какво учениците вече знаят. В началото на годината зададох курса за Майсторство за четвърти клас и това беше чудесно. За да открия къде се намират децата в процеса си на обучение, използвам различни инструменти. За началото на годината много лесно се използва предизвикателството за курс. Децата ще започнат четвърти клас, питайки се какво ли вече знаят от материала. Ще започнат предизвикателството за класа. Сигурно няма да знаят много, но решавайки предизвикателството, могат да видят, че разбират по малко оттук и оттам, а за други неща нямат представа. Едно нещо, върху което работя с учениците, е изграждането на основите. Това са нещата, върху които ще работиш сега. Това са нещата, които идват след това. Ако не ги разбираш, не се тревожи. Затова си в четвърти клас. 3. Преговори стари умения с предизвикателствата за Майсторство Друго по-ново допълнение към Кан Академия, което смятам за полезно, е Майсторство за курса. Част от Майсторството за курс са предизвикателствата за Майсторство. Тези предизвикателства се обновяват на всеки 12 часа и предоставят няколко бързи задачи, въз основа на представянето на учениците на предишни задания. Използвам ги в час като мини тест. Не ги смятам към оценката, а ги използвам с цел преговор. Много пъти е трудно за учениците да запомнят нещата през годината, но с тези малки тестове учениците могат да упражняват уменията, които са научили през годината, по начин, който не е плашещ, а кратък, приятен и окуражаващ. 4. Постави на учениците краткосрочни и дългосрочни цели Използвам Майсторството за курс, за подготовка за изпитите за колеж. Реших да използвам Майсторството за курс преди две години, когато осъзнах, че за учениците ще е от полза да учат със собствен ритъм. Реших да следя Майсторството за курс нa тримесечие, вместо веднъж годишно. Използвах го по този начин, като в началото на годината през системата зададох за цел Майсторството за курс и очаквах да завършат около 20% за три месеца. И им давам цел от около 80% на година преди изпита им. И осъзнах, че резултатите на изпита значително се повишиха при учениците, завършили Майсторството за курса. Мисля, че това беше полезно за учениците ми. 5. Отпразнувай успехите по пътя. В класната стая използвам папки с данни, които са нагледни за децата, и в тях имам диаграма за всичко. Две диаграми, които използвам в Кан Академия, онагледяват с оценките на отделните класове и оценките на четвърти клас. Виждаш разликата с предишната система на оценяване – ако имаш лошо представяне и получиш 0%, това ще съсипе оценката ти. Докато на стълбовидната диаграма се вижда процесът на учене и напредъкът. Мога да пробвам да реша предизвикателството за курс или теста за раздела и резултатът ми да е ужасен. Но това е предварителен тест. Започнал съм на 8%, после в клас сме взели няколко урока и подобрявам резултатите си. Тоест ученикът е бил на 8%, сега е на 20% и прави тест. Учим още малко в клас и оценката продължава да се вдига. Също имаме дъска, която следи напредъка ни. Мога да видя за целия клас, че сме със средна стойност 94%. И после няколко деца желаят да завършат по-бързо и работят много усърдно, за да го постигнат. Те са като общност, която заедно цели да постигне 100%.