If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Как да използваш препоръчителните упражнения от NWEA MAP Recommended Practice

Насоки за използването на препоръчителни упражнения от Khan Academy's MAP Recommended Practice, с които може да се съставят персонални планове за упражнения на учениците. 

Какво представлява практическият модул, препоръчван по официалния американски стандарт Мерки за академично развитие (MAP)?

Практическият модул по стандарта МАР на Кан Академия позволява на учителите да въвеждат резултатите, които техните ученици са получили на теста NWEA MAP, за да генерират индивидуален списък от математически умения. Учениците също могат да въвеждат своите резултати.
Виж повече на khanacademy.org/mappers

Кой би следвало да използва практическия модул по MAP?

Учителите, които са администратори на теста NWEA MAP в частта по математика.

Необходим ли ми е профил в Кан Академия, за да използвам това?

Да. За да въведеш резултатите твоите на ученици и да следиш напредъка им по препоръчаното съдържание, е необходимо да регистрираш профил, да създадеш клас и да добавиш към него твоите ученици. Може да откриеш повече информация за това в нашите практически инструкции по МАР.

Откъде да започна?

Изпробвай практическия модул по MAP с твоите ученици.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.