If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Официални упражнения за SAT - Често задавани въпроси за инструментите за учители

Тук ще намериш отговор на често задавани въпроси във връзка с инструментите, които предлагат официалните упражнения за подготовка за SAT

Как да проследя напредъка на учениците ми по официалната подготовка за SAT?

Виж нашата статия, в която се разглеждат инструментите за учители, свързани с официалните упражнения за подготовка за SAT.

Мога ли да възложа упражняване на SAT умение или практически тест на моите ученици?

Понастоящем учителите не могат да задават упражнения за SAT или практически тестове на своите ученици. Учителите обаче могат да възлагат всякакви статии или видео клипове в "Съвети и стратегии", учебни планове за учители от учители или друго съдържание в Кан Академия. Повече информация за заданията можеш да намериш в раздела Задания в ресурсите за учители
Учениците ще продължат да получават персонализирани препоръки за уменията им във връзка с официалната подготовка за SAT въз основа на техните предишни тестове, история на упражненията и честотата на показаните умения по време на теста.

Аз съм родител — как да проследя напредъка на детето ми в официалната подготовка за SAT?

Родителите могат да използват инструментите за обучители по същия начин, както учителите. За да видиш напредъка на децата си, посети твоето Табло на учителя. Там създай клас и добави децата си. След това можеш да следиш техните упражнения и получаваш достъп до полезно съдържание по същия начин, по който и учителят. За повече информация как да създадеш SAT клас, виж нашия преглед за новите ресурси за учители за официалната подготовка за SAT.

Как да съм сигурен, че моите ученици са споделили своята SAT активност с мен?

За да видиш дейността на учениците в раздела за подготовка за SAT, самият ученик трябва да разреши подробното споделяне на данни с теб от тяхното табло за официална подготовка за SAT.
Ако вече обучаваш ученик и го добавиш към клас с включена подготовка за SAT, автоматично ще му бъде изпратена покана за споделяне на данните му. След като тя бъде приета, учителят ще започне да вижда неговата информация.
Ако още не си учител на този ученик, първо ученикът трябва да приеме твоята покана да бъдеш негов учител и след това да влезе в неговото табло за SAT и да сподели SAT данните с теб.
Ако ученикът не одобри споделянето на данни, името му ще се покаже в списък отдолу на страницата на учителското табло. Можеш да изпратиш повторно заявката за споделяне на данни по всяко време.
Изображение: Възстановяване споделянето на данни

Какви справки мога да получа за напредъка на моите ученици?

Ще получаваш седмични известия по електронната поща за дейността на твоя клас. Ако не получаваш тези имейли, провери дали има дадено разрешение за получаването на имейли за този клас в страницата Настройки на профила. В момента няма начин за експортиране или изтегляне на доклад директно от твоето учителско табло.

Имате ли учебни материали, които биха ми помогнали да внедря инструментите за SAT учители в класната ми стая?

Да! College Board създадоха безплатен едночасов онлайн курс за инструментите, подходящи за учители по SAT. Това е интерактивно обучение, което можеш да следваш със своето собствено темпо и да научиш всичко, което ти е необходимо, за да започнеш:
  • Ученическото преживяване в Официалната подготовка за SAT
  • Екранни симулации, които стъпка по стъпка ти показват как да си създадеш профил в Кан Академия, как да станеш учител и да създадеш класове, за да получиш достъп до резултатите от Официалната подготовка за SAT на твоите ученици
  • Ръководство за това как да използваш данните в подкрепа и мотивиране на учениците
  • Най-добри практики за свързване на ученически профили

Какво се отчита като "Време за упражнения" на учителското табло?

На учителската и ученическата страница се отчита само времето, което учениците прекарват в рамките на официалната подготовка за SAT. По-конкретно, това включва времето, което учениците прекарват в решаване на практически задачи или полагане на пълни изпити, гледане на видео уроци или четене на статии, свързани с подготовката за SAT, както и времето, прекарано на основната страница. Понастоящем това не включва времето, което учениците отделят за упражнения по писане на есе.
Спираме да отчитаме времето, ако ученикът не е бил активен за продължителен период от време. Тези изчисления се отнасят само за времето, което учениците прекарват в рамките на Официалната подготовка за SAT.

Мога ли да прегледам есетата на моите ученици?

За съжаление поради технически ограничения на интеграцията ни в момента няма да можете да преглеждате есетата на учениците си по същия начин, по който можете да прегледате другите им задачи.

Можеш ли да споделиш един клас с друг учител?

Учителите не могат да споделят класове помежду си; с други думи, един учител не може да даде възможност на друг учител да види напредъка на неговия клас. Въпреки това един и същ ученик може да бъде добавян към класовете на различни учители.

Ще получават ли учителите уведомления за дейността на своите ученици?

Учителите ще получат седмичен имейл, който обобщава дейността на учениците им. Учителите могат да се отпишат от този имейл по всяко време, като отидат на Настройки и изключат възможността да получават имейл за SAT активностите на класа им.

Какво означава препоръчано умение?

В раздела Обзор на подготовката официалната подготовка за SAT препоръчва на учениците специфични SAT умения за практикуване. Препоръките се основават на предишното представяне на учениците в тези умения и честотата им в актуалния SAT. Предишното представяне на учениците определя тяхното ниво на умения.Научи повече за нивото на умения.

Защо на таблото пише “дейността не е споделена”?

Освен добавянето от теб на ученик към твоя клас, самият ученик трябва да приеме поканата ти за споделяне на данни в SAT. Когато добавяш ученици в класа за подготовка за SAT, те ще видят заявка в тяхното ученическо табло, която им подсказва да споделят SAT данни с учителя си.

Защо не всички мои ученици не виждат диагностиката?

Целта на диагностиката е да инициализира система за препоръки и да осигури персонализирана практика в рамките на официалната подготовка за SAT. Ако учениците са свързани с CollegeBoard.org и са въвели истинските си резултати от тестове или са завършили пълен практически тест на Кан Академия, нивата им вече ще са инициализирани и не е нужно да се диагностицират.

Може ли да видя колко време са прекарали учениците в официалната подготовка за SAT?

Да. Количеството време, което ученикът е прекарал, ще се появи в колоната "Време" в последните дейности по подготовка за SAT в раздела за SAT на таблото на учителя. Това се актуализира приблизително на час за "тази седмица", докато за предходната седмица се показва общото време, прекарано в учене миналата седмица.

Ще продължавам ли да виждам въпросите, на които моите ученици отговорят, ако не са настроили график за практикуване?

Да. Общият брой на въпросите, които ученикът е завършил тази седмица, ще продължи да се показва в техните "Последни дейности", дори ако все още не са си задали цел или са поставили целта си на нула. В случай че ученикът не е задал график за практикуване, ще видиш тире (-) вместо число за целта.

Проблеми, завършени в SAT, включват ли се в работата в Кан Академия извън официалната подготовка за SAT?

Не. В раздела SAT решени задачи се отнася само за задачите, направени в рамките на официалната подготовка за SAT. Други, които не са от официалната подготовка за SAT в Кан Академия, включително задания от учителя, ще бъдат отразени в другите раздели в таблото на учителя, но не и в раздела SAT.

Къде мога да получа повече информация за това как моите ученици използват официалната подготовка за SAT, включително настройването на график за практикуване и свързването с College Board?

Ще получиш повече информация за практиката на учениците в официалната подготовка за SAT тук.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.