If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Как да използваме Официалната подготовка за SAT в класната стая

Въпрос: Какво представлява официалната подготовка за SAT?

В резултат на ексклузивното партньорство между Кан Академия и College Board, организацията, която провежда стандартизирани тестове в САЩ, учениците и учителите могат да се възползват от подготовка за SAT на световно ниво и то напълно безплатно!
Предлагайки безплатни упражнения, пълни тестове, статии и видео уроци, които са достъпни за всеки навсякъде по света, ние се надяваме да дадем равен старт на всички ученици, които да имат еднакви възможности да се подготвят за колежа.
или
 • Виж по-долу допълнителна информация за това как учителите могат да подпомагат учениците си в тяхната подготовка за SAT.

Какво предлага на учениците официалната подготовка за SAT в Кан Академия?

 • Индивидуален план, съставен съобразно техните силни и слаби страни въз основа на резултатите на вече положени изпити PSAT/NMSQT® или SAT или наша собствена оценка
 • Възможност да усъвършенстват техните умения с хиляди практически въпроси, подсказки и видео уроци
 • Осем официални пълни практически тестове онлайн или на хартия
 • Незабавна обратна връзка и индивидуални препоръки какво да се упражнява
 • Индивидуална програма за подготовка с напомняния кога да се правят упражнения
 • Експертни съвети и стратегии за теста.
Гледай нашето обзорно видео за официалната подготовка за SAT, за да добиете представа за подготовката на учениците.

Какви инструменти предлага на учителите официалната подготовка за SAT в Кан Академия?

 • Справки за учениците, които ти помагат да насърчаваш учениците да преследват поставените си цели
 • Възможност да определиш колко време учениците се упражняват и какво ги затруднява
 • Планове на уроци, съставени от учители
 • Подходящи упражнения и видео уроци, които ще им помогнат да затвърдят и задълбочат знанията си

Първи крачки: създаване на клас

Отиди в твоето Табло на учителя и се увери, че си в подменюто Класове. Можеш да го намериш, като щракнеш върху твоето име в горния десен ъгъл на екрана и после избереш “Табло на учителя” от падащото меню.
Създаването на клас с помощта на учителските ресурси за SAT е много лесно! Има три начина да се направи това. Можеш:
 • Да създадеш нов клас по обичайния начин (математика, английски, природонаучни дисциплини и др.) и да добавиш учителските ресурси за SAT
 • Да създадеш клас специално за SAT
 • Да добавиш учителските ресурси за SAT към съществуващ клас

Вариант 1: Добави учителските инструменти за SAT към обикновен клас (на който преподаваш математика, английски или др.)

 • Избери “Добави нов клас"
 • Дай име на класа и натисни Напред —или ако вече имаш клас, можеш да го импортираш от класната стая на Google.
 • Избери основният предмет за този клас.
 • В този изглед можеш да избереш и SAT. Ако не го направиш, в следващата стъпка системата ще ти покаже съобщение "Добави SAT".
 • Добави ученици към твоя клас или прескочи тази стъпка и финализирай създаването на класа.
 • Избери новия клас от Таблото на учителя и отиди на новосъздаденото подменю за SAT.

Опция 2: Създаване на клас специално за SAT подготовка

 • Избери "Добави нов клас".
 • Дай име на класа и натисни "next"—или ако имаш вече създаден клас, можеш да го импортираш от Класната стая на Google.
 • В менюто за избор на предмет плъзни надолу и избери SAT.
 • Добави ученици към класа или прескочи тази стъпка и финализирай създаването на класа.
 • Избери твоя нов клас в учителското табло и отиди на новосъздаденото подменю SAT.

Опция 3: Регулиране настройките на съществуващ клас

 • Избери клас.
 • Отиди на неговия раздел "Настройки".
 • Избери Активирай справките за подготовка за SAT.
 • Намери и отиди в новосъздадената SAT секция.
Снимка на екрана “Настройки” в Кан Академия, където със зелен правоъгълник и стрелка е посочена опцията “Подготовка за изпит по SAT”. В полето е поставена отметка за “Включи справки за подготовката за SAT”.

Добавяне на ученици

След като създадеш своя клас и активираш инструментите SAT, всички ученици в този клас автоматично ще получат покана да споделят своята дейност с теб.
При първото влизане на учениците в страницата за официалната подготовка за SAT след активиране на учителските инструменти за SAT и добавянето на учениците, те ще видят изскачащ прозорец в тяхното Табло за SAT. След като те приемат то да бъде споделено, вече ще можеш да виждаш тяхната информация в този клас.
Изскачащ прозорец с текст "Сподели твоята активност за "Подготовка за SAT с твоя учител".
Забележка: Когато добавиш допълнителни ученици в клас с активирани SAT инструменти, автоматично им изпращаме покана да споделят своите SAT данни с теб.

Преглед на секцията SAT за класа

След създаването на класа, вече можеш да проследяваш напредъка на учениците си и да виждаш подходящо съдържание, което можеш да използваш с твоя клас.
Анимирано изображение на активността в раздел математика за SAT, което показва да се филтрират и свързват профили.
В подменюто SAT на класа можеш да виждаш следните раздели:
 • активност в раздела за подготовка за SAT
 • Ученици, които още не са споделили тяхната активност в раздела за подготовка за SAT
 • Най-важните уроци по математика за класа
 • Най-важните уроци по четене и писане за класа

Най-важните умения, за които твоят клас има нужда от помощ

След като получихме обратна връзка от учителите, добавихме нов раздел най-горе в подменюто за SAT, който показва най-важните умения за четене и писане, както и най-важните умения в математиката, за които класът може да има нужда от помощ, въз основа на обобщена класация на нивото на представяне на учениците. Учителите, които разполагат с малко време за обучение, свързано с подготовката за SAT всяка седмица, могат да използват този раздел, за да преценят бързо какъв материал е нужно да разгледат в следващия си урок.
Изображение на страницата “Активност в подготовката за SAT”, като има зелен правоъгълник и стрелка, която сочи към раздела “Най-важните умения, които класът трябва да упражнява” . Дадени са препоръки за задачи по математика и за раздела Четене.

Активност в подготовката за SAT

Следващата таблица показва преглед на дейността на твоите ученици в раздела за подготовка за SAT.
За всеки ученик можеш да видиш:
 • Време за работа в някакъв конкретен период.
 • Брой общо упражнявани въпроси.
 • Процент от въпросите по математика и по четене и писане, които са отговорени след като са препоръчани. Препоръчаните въпроси покриват умения, които са определени и препоръчани на ученика от системата въз основа на неговите силни и слаби страни.
 • Дали ученикът е свързал профила си с College Board или не за персонализирани препоръки въз основа на предишни положени изпити PSAT/NMSQT или SAT.

Филтър за време

Използвай филтъра горе вляво, за да преглеждаш работата на учениците си в определен период от време, например за последните 30 дни, последните 7 дни, вчера, днес или всякакъв произволен период, като задаваш началната и крайната дата. Забележка: това ще промени таблицата за активността, но не и най-горните уроци
Изображение на справката “Активност в подготовката за SAT”, като е оцветено падащото меню на филтъра за време. Опциите във филтъра за време са: "днес, вчера, последните 7 дни, последните 30 дни, от началото и период по избор”. В примера е избрана опцията “Последните 30 дни”.

Данни, които могат да бъдат изтеглени

Можеш да изтеглиш файл от вида .csv, съдържащ данни за упражненията по SAT, като кликнеш на линка Download CSV в горния десен ъгъл.
Изображение на страницата “Активност в подготовката за SAT”, като бутонът “Изтегли CSV” горе вдясно на страницата е ограден със зелен правоъгълник и е посочен със стрелка.

Упражнявани въпроси

Изображение на страницата “Активност в подготовката за SAT”, като е оцветена колоната “брой упражнявани въпроси”.
В колоната Брой упражнявани въпроси можеш да виждаш колко въпроса е направил даден ученик в определен период от време.

% Препоръчани въпроси по математика или четене и писане

Официалните упражнения за SAT съдържат препоръчани въпроси в зависимост от направените упражнения от ученика, както и от неговите резултати от изпити PSAT/NMSQT или SAT (за тези, които са свързали своя профил в College Board), или от резултатите от пробните тестове (за учениците, които не са свързали своя профил в College Board).
Изображение на страницата “Активност в подготовката за SAT”, като са оцветени колоните “процент от препоръчаните въпроси по математика” и “процент от препоръчаните въпроси по четене и писане”.
Ние насърчаваме студентите да работят по препоръчаните въпроси, за да усъвършенстват темите, по които е най-необходимо да работят. За да помогнем на учителите да определят дали учениците работят по препоръчаните им въпроси по математика или четене и писане, добавихме две колони, които съдържат процент, изчислен на база броя разгледани препоръчани въпроси, разгледани по всеки предмет, разделено на общия брой въпроси, разгледани по всеки предмет. Учителят може много бързо да прегледа тези въпроси и да прецени дали учениците имат нужда от напомняне да следват препоръките.
Ако щракнеш върху тези проценти, ще се появи изскачащ прозорец, който показва препоръчаните в момента умения на този ученик. Обърни внимание, че настоящите препоръчани умения са за конкретния момент, и може да не се отнасят за целия период.
Анимирано изображение, в което се показва как щракването върху даден процент показва упражнените въпроси от препоръчаните умения.

Данни за конкретен ученик

Ако бъде избран конкретен ученик в таблицата с подготовка за SAT, ще се появи допълнителна информация за последните упражнения на този ученик.
Изображение на личната страница на ученик, на която се вижда списък с техните препоръчани дейности и последната дейност.
За всеки ученик може да се види следната информация:
 • Умения, препоръчвани в момента на ученика: последната активност на ученика, включително количеството време и броя въпроси, които ученикът е упражнявал в конкретен период от време
 • Календарен изглед на програмата, съставена от самия ученик
 • Точните въпроси, които ученикът е завършил. Забележка: Учителят може да избере ред, за да види отговорите на ученика на всеки въпрос.
 • Резултатите от работата на ученика. Този раздел ще бъде празен, ако ученикът не е правил никакви практически упражнения. Забележка: Тези резултати не са предвидени за оценяване, тъй като всеки ученик има различни цели и е в процес на подготовка. Освен това учениците могат да търсят отговорите на въпросите в тези подготвителни тестове онлайн.
 • Допълнителна информация за изпитните дни на учениците, дали са свързали техните профили в College Board и цялостното им ниво
Анимация на страница на ученик, която показва статуса на упражненията и резултатите.

Ученици, които още не са споделили своята дейност по SAT

В този раздел ще бъдат изброени учениците, които още не са споделили с учителя техните данни за SAT и не са го потвърдили като техен учител за SAT подготовка. Можеш отново да изпратиш покани за споделяне на подготовката за SAT до всички ученици едновременно, както и да скриеш този раздел по всяко време.
Изображение, озаглавено "Ученици, които не са споделили тяхната подготовка за SAT" и списък с имената на учениците. Горе вдясно в изображението има връзка в синьо и курсорът сочи към нея, текст "Изпрати повторно заявка за споделяне на данни за SAT".

Топ уроци в класната стая по математика или четене и писане

Тези раздели осигуряват на учителите обобщена представа за най-важните SAT умения, по които да работят с учениците. Има 42 умения за математика и 28 умения за четене и писане. Те са подредени въз основа на нивото на уменията на учениците по тези теми и честотата, с която темите се появяват на изпита. Научи повече за нивото на уменията.
Можеш да видиш броя на учениците в твоя клас на всяко ниво на напредък за различните умения и можеш да търсиш конкретни умения, по които да работиш с твоя клас.
Скоро ще има възможност и за търсене по математически умения съгласно държавния стандарт, на който те отговарят.

Информация за индивидуалните знания

За всяко умение можеш да избереш бутона "Преглед на подробностите" и да прегледаш уроците, за да получиш достъп до свързано с него съдържание и ресурси.
След като изберете "Преглед на подробности" и да прегледате уроците до умението, се появява прозорец, който включва следните елементи:
 • Планове на уроци от учители за учители: подходящи уроци с препоръки как да бъде преподаван съответният материал в класната стая. Тези уроци са създадени от група учители със съдействието на College Board.
 • Решени примери от официалните упражнения за SAT: видео, което запознава учениците с въпрос от изпита SAT, свързан с конкретно умение. Учителите могат директно да възлагат тези видео уроци на учениците си.
 • Свързано съдържание: други упражнения, видео уроци или статии извън официалните материали за подготовка за SAT, които са част от богата библиотека на Кан Академия с материали, които могат да бъдат възлагани от учителите директно на учениците им.
 • Най-препоръчваните упражнения за: списък с учениците, за които съответното умение е в конкретен списък с упражнения, които в момента им препоръчваме.
 • Ниво на умения на ученика: задълбочен анализ на нивата на умения на ученика. Щракни върху името на ученика, за да придобиеш задълбочена информация за подготовката му.
Изображение на изскачащ прозорец с информация за уменията по темата "Графично представяне на линейни уравнения", включително съдържанието на уроци, видео клипове с решени примери и нивата на умения на учениците.

Имейл известия

Учителите, които са активирали подготовката за SAT в техните класове, ще получават седмично уведомление за напредъка на своите ученици. Тези имейли ще съдържат информация за практическите тестове, които учениците са завършили или които предстоят в съответната седмица, плюс обобщение на дейността на учениците през изминалата седмица.

Полезни съвети за прилагането на официалните упражнения за SAT в твоето училище

Бихме искали да споделим някои полезни съвети и методи за внедряване, които са успешни с други учители и училища!
 • Разгледай ресурсите за ученици, за да се запознаеш с това, което ще видят учениците, когато изберат курса SAT в раздела Подготовка за тестове в падащото меню Курсове в горния ляв ъгъл на екрана на Кан Академия.
 • Работи съвместно с други учители, като споделяте стратегии и начини за разрешаване на проблеми. За споделяне на съвети и най-добри практики с/от други учители виж нашия форум на учителите.
 • Изготви училищна програма с измерими цели за годината и наблюдавай постигането им.
 • Ангажирай семействата на учениците, доброволци или групи от общността, за да подчертаеш важността на подготовката.
 • Виж безплатния курс за инструменти за учители за електронна подготовка за SAT. Това е едночасово интерактивно обучение, в което се разглеждат различните начини за интегриране на подготовката за SAT в училищната програма. Можеш да завършиш обучението с твоя собствена скорост.

Още въпроси?

Виж тези често задавани въпроси във връзка с това как се възлага съдържание от официалната подготовка за SAT, използването от родите и много други.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.