If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:41

Преглед на съдържанието на Кан Академия

Видео транскрипция

Преглед на съдържанието Здравей. Аз съм Браян от Кан Академия. В това видео ще разгледаме курсовете, които предлагаме на учители и ученици, както и какво прави нашето съдържание толкова специално. Първо нашите курсове. Можеш да видиш всички курсове, като натиснеш бутона с падащо меню в горния ляв ъгъл на сайта на Кан Академия. Имаме пълно съдържание по математика с учебни материали и упражнения, подредено по области – от начална математика до линейна алгебра, както и по класове: от детска градина до гимназията (вкл. по българската учебна програма). Предлагаме и специални курсове, които следват различни учебни програми. Например персонализирания ни курс, следващ програмите на Eureka Math/EngageNY (за 3-8 клас), или пък курса Илюстративна математика (за 6-8 клас, САЩ). Освен съдържание по математика предлагаме и пълни курсове с видеоуроци и упражнения по точни, хуманитарни и социални науки. Постоянно добавяме ново съдържание. Това е само началото. Имаме интерактивно компютърно програмиране, курсове с компютърна анимация, създадени съвместно с Пиксар, и цял раздел с видеа за кариерно развитие, които да използваш с учениците си. Предлагаме също и материали за подготовка за тестове, включително три официални серии за подготовка за SAT, създадени заедно със създателите на самия SAT – Колидж Борд. Как са структурирани нашите курсове? Натисни върху някой от твоите класове в Кан Академия и в раздел съдържание ще видиш обхвата и последователността на избрания курс. Повечето ни курсове са разделени на раздели. Всеки раздел включва няколко урока. Уроците включват инструктивни и практически материали като видеа, статии и упражнения. В много курсове има междинни тестове, които обхващат материал от няколко предишни урока. Разделите завършват с общ тест за проверка на разбирането на целия материал в раздела. Какво прави нашето съдържание специално? Първо, нашето съдържание е проверено. Цялото ни съдържание е изготвено от екип от бивши учители и експерти в областта. Партнираме си и с водещи образователни организации, за да сме сигурни, че нашето съдържание е актуално и съобразено с учебните стандарти. Второ, нашето съдържание е интерактивно. Имаме въпроси, в които учениците разчитат и тълкуват географски карти, снимки и части от текст. Също така имаме и интерактивни графики и таблици, които, с помощта на различни типове въпроси, учат учениците да разчитат и тълкуват данни. Разгледай и тествай нашето съдържание, за да видиш разнообразието от задачи, което предлагаме. Трето, предлагаме мигновена обратна връзка. След като отговорят на въпрос, учениците разбират дали са прави, донякъде прави, или грешат. На учениците, които се затрудняват с дадена задача, им се предлага помощ – да видят свързани видеа и статии, подсказки с начини за решаване и обяснения защо даден отговор е верен или не. И накрая, нашето съдържание е лесно достъпно, приятно за учениците и развива в учениците нагласи за учене, като им показва, че могат да научат всичко. Искаме учениците да чувстват, че получават индивидуално обучение. Ние моделираме у тях начин на мислене, който искаме да използват, докато си задават въпроси и решават самостоятелно задачи. За повече информация относно Кан Академия виж: bg.khanacademy.org/resources.