If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:11

Видео транскрипция

Здравей, аз съм Фелипе от Кан Академия. В това видео ще ти покажа различни методи за това как да използваш Кан Академия в класната стая или за домашна работа. Нека видим как можеш да намериш и възложиш различни ресурси. Това е един начин за възлагане на задание. От учителското табло избери клас и влез в раздел задания вляво. Щракни върху Задания, след което избери Възложи Ще видиш подредени последователно всички материали от конкретния курс. Можеш да щракнеш върху всеки раздел или урок и да избереш един или повече ресурси, които да възложиш. Например този урок включва 2-минутно видео, статия и упражнение със 7 въпроса. Щракни на конкретния ресурс, за да го погледнеш предварително. Можеш да гледаш видеото, да прочетеш статията, както и да видиш всички примери от упражнението преди да го възложиш на учениците. Друг начин да възложиш ресурси е от Напредък. Тук ще видиш нивото на майсторство на всеки ученик, което ще ти помогне да решиш кой ученик има нужда от още упражнения. И последният начин да възложиш ресурс е от лентата за възлагане на задания. Ще видиш тази лента, когато отидеш на конкретното видео, статия или упражнение. Все едно си ученик. По този начин можеш да възлагаш материали от целия сайт. Включително материали на английски, например от курсовете Кариери, Нагласи за развитие или Компютърна анимация с Пиксар. При възлагане на упражнение избери клас, ученици и краен срок на заданието. Например това сега е за А клас, но мога да го възложа и на всички класове наведнъж. А мога и да възложа упражнението на определени ученици от класа. След това мога да избера дали да го възложа веднага, или го да запазя за по-късно. Запазените задания можеш да видиш в Задания -> Управление -> Запазено. Също така прецени дали всички ученици да работят по едни и същи задачи, в един и същи ред, или въпросите да се падат на случаен принцип. Ако учениците ти работят в час заедно върху нов материал, вероятно ще е по-полезно всички ученици да работят върху еднакъв набор задачи. За индивидуална или домашна работа по-добре да работят върху различни въпроси. Ученическото преживяване Като влязат в стартовата страница за учене, от раздел задания вляво учениците ще видят всичките си индивидуални задания от теб към различните курсове или цели за майсторство, върху които работят към момента. Заданията са подредени по краен срок. Докато работят върху своите задания и отделните въпроси, учениците получават незабавна обратна връзка. Ти също ще получаваш веднага тази информация. Учениците могат да правят по няколко опита и да се учат от грешките си. Ако им възложиш различни въпроси от едно упражнение, учениците ще получават нови случайно генерирани задачи при всеки свой опит. Учениците също могат да следят заданията си и да решават упражненията от мобилното ни приложение. Учителски отчети Да се върнем в таблото на учителя. За да видиш данни за заданията, избери конкретен клас. От Задания вляво избери Резултати. На пръв поглед ще видиш данни за работата на учениците върху всички задания. Щракни върху името на ученик за допълнителна информация. Ще видиш и как са се справили в всички задания дотук. За по-подробни доклади отиди на Управление тук вляво. Когато учениците ти завършат задание, можеш да видиш как са се справили, като щракнеш върху резултата в колона Завършено. Тук виждаш кога всеки ученик е завършил заданието, броя опити и най-добрия резултат. Ако искаш да обсъдиш конкретно умение с учениците, натисни "Виж отчета". Тук ще видиш кои задачи най-много са затруднили учениците. Добра идея е да обсъдиш с учениците предизвикателните за тях задачи. Може да разгледате задачата заедно и да обсъдите защо толкова ученици са я сгрешили. След това помоли учениците да споделят с останалите какво мислят. Накрая им разкрий верния отговор и обсъдете проблемните точки, ако още има. Този отчет се обновява на всеки 15 секунди, докато учениците работят. Няколко съвета от учители. Някои умения са особено подходящи за упражнения в час. Избери такива умения, които са особено трудни или ще доведат до добра дискусия в час. Започни с малки стъпки - в началото възлагай само по няколко умения наведнъж. Това ще ти помогне да измислиш най-подходящия начин, по който да използваш данните и отчетите в своя клас. За повече информация отиди на khanacademy.org/resources