Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Предизвикателства за Майсторство в Майсторство за курс

Какво представляват предизвикателствата за Майсторство?

Предизвикателствата за Майсторство предлагат на учениците възможността да преговарят и упражняват умения, които вече са практикувани в рамките на курса. Това е още един начин за учениците да променят нивото си на Майсторство за вече упражнявани умения, освен чрез решаване на тестове за раздела и предизвикателства за курс.

Защо са нужни предизвикателства за Майсторство?

Предизвикателствата за Майсторство са персонализирани и помагат на учениците да преговарят умения, върху които вече са започнали да се упражняват. Изследванията показват, че периодичният преговор на умения от различни уроци през определени интервали от време играе ключова роля в способността на учениците да помнят наученото, без да го забравят.

Къде учениците могат да намерят предизвикателствата за Майсторство?

Предизвикателствата за Майсторство не винаги са налични за учениците; те се появяват при следните условия:
  • Когато поне 3 умения от даден курс са на ниво “Запознат”,
  • Когато поне 1 умение от даден курс е на ниво “Напреднал” и
  • Когато са изминали повече от 12 часа, откакто ученикът е започнал да решава задачите от предизвикателството за Майсторство (или ако ученикът не е започвал такова).
Когато бъдат активирани, предизвикателствата за Майсторство се появяват на началната страница на курсовете с налично Майсторство.
Забележка: Засега предизвикателствата за Майсторство са налични само в курсовете по математика.
Предизвикателствата за майсторство са налични и на мобилното ни приложение. Актуализирай версията на оперативната си система до 7.02 за Android и iOS.

Какви типове въпроси включват предизвикателствата?

Предизвикателствата за Майсторство винаги се състоят от 6 въпроса, които покриват 3 умения. Те са съобразени с напредъка на конкретния ученик и му помагат да преговаря умения, които са упражнявани в рамките на целия курс.
Едно предизвикателство за Майсторство обхваща общо 3 умения, по 2 въпроса за умение:
  • Ако ученикът отговори и на двата въпроса правилно, ще повиши нивото си за умението.
  • Ако ученикът сбърка и двата въпроса, ще понижи нивото си за това умение.
  • Ако ученикът отговори вярно на единия въпрос, а на другия грешно, нивото му за това умение ще остане същото.
Въпросите в тези преговорни предизвикателства са на случаен принцип, следователно учениците отговарят на въпросите в разбъркан ред.

Колко време имат учениците, за да завършат едно предизвикателство за Майсторство?

Не е нужно учениците да завършат предизвикателството за Майсторство на едно сядане; веднъж след като започнат да решават задачите, те имат 12 часа да приключат с всички 6 въпроса. Ако не го завършат, след 12 часа предизвикателството ще се обнови с нови въпроси, въз основа на текущия ученически напредък. В рамките на един курс учениците могат да изпълнят само едно предизвикателство за периода от 12 часа.

Как учителите могат да проследяват напредъка на учениците в предизвикателствата за Майсторство?

Можеш да видиш как учениците се справят с предизвикателствата за Майсторство от индивидуалните ученически доклади.
Предизвикателствата за Майсторство се появяват в колонка "активност". Подобно на другите дейности, оттук ще можеш да видиш на коя дата ученикът е завършил предизвикателството, постигнатите нива за оценяваните умения, верните отговори спрямо общия брой въпроси и колко време е отнело предизвикателството.

Мога ли да възлагам предизвикателства за Майсторство на учениците си?

Не, предизвикателствата не могат да се възлагат. Всяко предизвикателство се генерира индивидуално за отделния ученик въз основа на нивото, на което се намира той за конкретното умение, както и въз основа на времето, изминало от последната активност върху умението.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.