If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:55

Видеообиколка: Принципи на компютърните науки

Видео транскрипция

Здравей, аз съм Памела и създадох курса Принципи на компютърните науки. Съдържанието на новия ни курс е разделено в пет раздела: компютри, интернет, програмиране, алгоритми и анализ на данни. Всеки раздел включва много упражнения с общо над 600 въпроса. Създадох и учебни статии за всяка тема с включени чудесни видеа от code.org. В статиите има диаграми, които онагледяват различните понятия и помагат на хората като мен, със зрителен стил на учене. Те често включват и въпроси, които помагат на учениците да проверят своето разбиране на материала преди да започнат с упражненията. Въпросите в упражненията са базирани на въпросите, които се падат на изпитите за компютърни науки AP®︎ CSP (САЩ). Повечето са въпроси с множествен избор. Упражненията в раздел Програмиране са написани на псевдокода, използван на изпита AP®︎ CSP. В клас учениците използват различни програмни езици. Нашите въпроси дават възможност на учениците да "преведат" своите знания по програмиране на псевдокода за изпита AP®︎ CSP. Кан Академия вярва в учене, при което се постига пълно овладяване на материала. Ние даваме възможност на учениците да упражняват своите умения неколкократно, за да демонстрират своето майсторство и да открият своите слабости. Всяка група от упражнения включва 12 практически въпроса и на учениците се пада група от четири въпроса. Ако първия път се затруднят с някой въпрос, ги насърчаваме да прегледат отново статията или подсказките. След като отговорят на първите 4 въпроса, учениците могат да видят как са се справили и да се упражнят отново, особено ако са сгрешили някой въпрос. Тогава ще получат нови 4 въпроса, подобни на първите четири, включително и подобни на тези, които са сгрешили. Всеки раздел включва малки тестове и голям тест за раздела. Учениците могат да ги направят, когато се чувстват уверени в материала. Системата ще идентифицира всички области, в които имат нужда от още упражнения. Кан Академия предлага и отличен набор от учителски инструменти за учителите, които искат да задават материал и да следят напредъка. За да използваш инструментите, създай клас в Кан Академия, избери Принципи на компютърните науки за курс на класа, и добави своите ученици. Сега може да разгледаш цялото съдържание на курса, включително американските стандарти за AP®︎ CSP, посочени към всяко видео, статия или упражнение. Можеш дори да разгледаш всяко упражнение, за да видиш въпросите. Можеш да възлагаш на учениците статии, видеа, упражнения и дори цели уроци или раздели. Можеш да следиш напредъка на учениците от разделите Задания и Активност. Това беше бърз преглед на курса ни Принципи на компютърните науки. Благодаря ти, че преподаваш компютърни науки и помагаш на повече хора да навлязат в сферата на компютърните науки.